Struktura

1. Katedra Kultury XX i XXI wieku (opis)

Kierownik: p.o. dr Marcin Jewdokimow

Członkowie:
Dr Paweł Kuciński

Zakład Regionalistyki

Dr Magdalena Złocka-Dąbrowska


2. Katedra Teorii Kultury i Międzykulturowości

Kierownik: prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico

Członkowie:
Mgr Dorota Dąbrowska
Dr Piotr Dejneka
Dr Piotr Jakubowski
Dr Magdalena Woźniewska-Działak


3. Zakład Zarządzania Kulturą

Kierownik: dr Magdalena Ślusarska

Członkowie: 
Dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz
Dr Kama Pawlicka
Dr Anna Wróblewska

 

4. Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów

Kierownik: prof. UKSW  Brygida Pawłowska-Jądrzyk

Członkowie:
Dr Agnieszka Smaga

 

            5. Katedra Muzeologii

            Kierownik Katedry Muzeologii: prof. UKSW dr hab. Małgorzata Wrześniak

            Pracownicy:

             prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski

            dr Beata Skrzydlewska

            dr Anna Wiśnicka

            mgr Elżbieta Sadoch

 

           6. KATEDRA JĘZYKA I KULTURY WŁOCH

           Kierownik Katedry: dr Leonardo Masi

           PRACOWNICY:

           Dr Olga Borniś

           Dr Raul Bruni

           Prof. UKSW dr hab. Federico Della Corte

           Dr Julia Krauze

           Dr Ewa Nicewicz-Staszowska

           Dr Małgorzata Ślarzyńska

           Mgr Roberto Peressin

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach