Studia doktoranckie

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, po uzyskaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego, uruchomił w roku akademickim 2014/2015 studia doktoranckie na kierunku filologia polska w zakresie literaturoznawstwa.

Podstawy organizacyjne i programowe: Regulamin Studiów Doktoranckich na UKSW.

Za organizację studiów doktoranckich oraz realizację programu odpowiadają Dziekan oraz - bezpośrednio - Kierownik Studiów Doktoranckich, który w tym zakresie współpracuje z kierownikami wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału.

Celem studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW jest przekazanie wiedzy specjalistycznej,  a zarazem ogólnohumanistyczne wykształcenie z uwzględnieniem tradycji rodzimej uczelni i wydziału.

Studia doktoranckie prowadzone są w trybie stacjonarnym. Obowiązek realizacji programu studiów jest jednakowy zarówno dla doktorantów stypendiowanych, jak i niestypendiowanych (różnice odnoszą się do uczestnictwa w toku dydaktycznym).

 

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Ogólna liczba godzin - wykłady, konwersatoria, seminaria dla doktorantów: 360 w ciągu 4 lat studiów
Seminarium doktoranckie - 120 godz.
Historia i metodologia badań:  literaturoznawczych - 60 godz.
Przedmioty do wyboru (konwersatoria, wykłady - mogą być realizowane poza Wydziałem)- 60 godz.
Dydaktyka uniwersytecka - 15 godz.
Metodyka pracy naukowej - 15 godz.
Przedmioty ogólnouniwersyteckie - 60 godz.
Translatorium  - 30 godz.
Praktyki dydaktyczne - min. 40 godz.

 

UCZESTNICTWO W TOKU DYDAKTYCZNYM (PRAKTYKI DYDAKTYCZNE):

Doktoranci są zobowiązani do uczestniczenia w toku dydaktycznym kierunku i/lub specjalności studiów w wymiarze minimum 10, maksimum 90 godzin w ciągu roku.

 

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW

Dyżury: poniedziałek, 11:30-13:00, domek nr 3

piątek, 11:30-13:00, domek nr 3

 

Sekretarz Studiów Doktoranckich

dr Paweł Stangret

Dyżury: piątek, 9:45-11:15, s. 422

 

Sekretariat Studiów Doktoranckich:

wtorek-piątek, 10:00-14:00

mgr Paulina Boguta-Miller

ul. Dewajtis 5, domek nr 3
tel.: 22 561 89 63
e-mail: p.boguta@uksw.edu.pl

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach