Rada Instytutu

RADA  INSTYTUTU  FILOLOGII  POLSKIEJ

prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska – Dyrektor Instytutu FP

dr Beata Garlej – Zastępca Dyrektora FP

dr Evangelina Skalińska – Zastępca Dyrektora FP

dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz – Sekretarz Rady IFP

prof. dr hab. Barbara Bobrowska

prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski

 prof. dr hab. Krzysztof Dybciak

 prof. UKSW dr hab. Ewa Dzięgiel

prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak

prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler

dr hab. Anna Kozłowska

prof. UKSW dr hab. Jacek Kopciński

prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba

prof. dr hab. Piotr Mitzner

prof. UKSW dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski

prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak

ks. prof.  UKSW dr hab. Jerzy Sikora

dr  hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska

prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska

s. prof. UKSW dr hab. Wiesława Tomaszewska

prof. UKSW dr hab. Jan Zieliński

Przedstawiciele adiunktów  i asystentów :

dr Magdalena Bober-Jankowska

dr  Halyna Dubyk

dr Tomasz Korpysz

dr Joanna Zaucha

 Przedstawiciel doktorantów:

mgr Aleksandra Karkowska - Rogińska

Przedstawiciel Samorządu Studentów:

Karolina Rempalska

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach