Struktura

STRUKTURA INSTYTUTU

 

1. Katedra Współczesnego Języka Polskiego
Kierownik Katedry
–  dr hab. Anna Kozłowska

Zakład Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców
p.o. Kierownik Zakładu- dr Karolina Zioło-Pużuk

Zakład Badań nad Językiem Autorów

Kierownik Zakładu - dr hab. Anna Kozłowska


2. Katedra Historii Języka Polskiego
p.o. Kierownik Katedry
– dr hab. Tomasz Korpysz


3. Katedra Literatury Staropolskiej i Retoryki i Badań nad Biblią
Kierownik Katedry
– prof. dr hab. Krzysztof Koehler

Zakład Literatury Biblijnej
Kierownik
Zakładu - dr hab. Dorota Muszytowska


4. Katedra Badań nad Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida
Kierownik Katedry
– prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska

Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej
Kierownik Zakładu-
prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska


5. Katedra Pozytywizmu
Kierownik Katedry
– dr hab. Joanna Zajkowska


6. Katedra Literatury XX Wieku
Kierownik Katedry
– prof. dr hab. Wojciech Kudyba


7. Zakład Metodologii Badań Literackich
Kierownik Zakładu 
–  prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak

 

8. Zakład Teorii Literatury
Kierownik Zakładu - s. prof. UKSW dr hab. Wiesława Tomaszewska


9. Katedra Badań nad Teatrem i Filmem
Kierownik Katedry
prof. UKSW dr hab. Jacek Kopciński


10. Katedra Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego
p.o. Kierownik Katedry -
dr Małgorzata Furgała


11. Katedra Modernizmu Europejskiego
Kierownik Katedry
– prof. dr hab. Piotr Mitzner

Zakład Literaturoznawstwa Transkulturowego
Kierownik Zakładu
- prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska


12. Katedra Modernizmu Polskiego
Kierownik Katedry
– prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak

 

13. Katedra Oświecenia i Edytorstwa
Kierownik Katedry
– p.o. dr Magdalena Bober-Jankowska

Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu
Kierownik Zakładu
-

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach