Władze Instytutu

Od początku istnienia Instytutu funkcję Dyrektora sprawował
prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski.
Od 1 września 2008 r. do 1 października 2009 r. funkcję tę sprawował
prof. UKSW dr hab. Piotr Mitzner.
Od 1 października 2009 r. do 30 września 2012 r. obowiązki Dyrektora Instytutu pełnił
prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba.
Od 1 października 2012 r. do 31 sierpnia 2016 r. obowiązki Dyrektora Instytutu sprawowała
prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska

Od 1 września 2016 r. funkcję Dyrektora Instytutu
objęła prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska

 

 

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej

prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska

e-mail: bernchach@gmail.com

 

 

Zastępcy Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej

dr Beata Garlej

e-mail: b.garlej@uksw.edu.pl

dr Ewangelina Skalińska

e-mail: e.skalinska@uksw.edu.pl

 

Kontakt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Instytut Filologii Polskiej

ul. Dewajtis 5, domek nr 3

01-815 Warszawa

 

Sekretariat: mgr Mirosława Oniszczuk

e-mail: m.oniszczuk@uksw.edu.pl

tel. 022- 561-89-90

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach