Katedra Literatury XX Wieku

KIEROWNIK: prof. dr hab. Wojciech Kudyba

PRACOWNICY:

prof. dr hab. Krzysztof Dybciak
ks. prof. UKSW dr hab. Jerzy Sikora

WSPÓŁPRACOWNICY:

dr Andrzej Karcz
mgr Tomasz Frąckiewicz

mgr Jakub Jurkowski
 

PROWADZONE ZAJĘCIA:

  • Literatura współczesna - wykład
  • Literatura współczesna od 1918 roku - ćwiczenia
  • Krytyka literacka - konwersatorium

 

KONFERENCJE I SPOTKANIA NAUKOWE

  • Prymas Wyszyński a kultura katolicka w Polsce (Warszawa, październik 2001)
  • Przemiany komunikacyjne w kulturze ostatnich lat (Warszawa, kwiecień 2004)
  • Jan Paweł II a literatura (Kraków, październik 2010) - konferencja współorganizowana z Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana"

Członkowie katedry wygłosili wiele odczytów, referatów na konferencjach i sesjach literackich.

 

PUBLIKACJE

Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, t. 1, red. K. Dybciak i Z. Kudelski, Lublin 2000.

Prymas Wyszyński a kultura katolicka, red. K. Dybciak, Warszawa 2002.

?Promieniowanie świętości?. Jan Paweł II a literatura, red. K. Dybciak, S. Pażucha, Warszawa-Kraków 2011.

K. Dybciak, Elementarz Jana Pawła II dla wierzącego, wątpiącego i szukającego, Kraków 2001 (przeład franc. Mon livre meditations pour?, Monaco 2004).

K. Dybciak, Trudne spotkanie. Literatura polska XX wieku wobec religii, Kraków 2005.

K. Dybciak, Nowy elementarz Jana Pawła II na trzecie milenium, Kraków 2005 (przekład franc. Mon dernier livre de meditations pour?, Monaco 2008)

K. Dybciak, Jan Paweł II w literaturze polskiej. Antologia?, Warszawa 2008.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach