Katedra Pozytywizmu

KIEROWNIK: prof. dr hab. Barbara Bobrowska

 

PRACOWNICY:

dr hab. Joanna Zajkowska

 

WSPÓŁPRACOWNICY:

dr hab., prof. KUL Beata Obsulewicz-Niewińska
ks. dr Grzegorz Głąb
mgr Iwona Misiak

 

PROWADZONE ZAJĘCIA:

 

KIERUNKI BADAŃ

Katedra prowadzi zajęcia dotyczące litertury polskiej II połowy XIX wieku, a także konwersatoria i seminaria o szerszej tematyce (m.in. dotyczące literatury dziecięcej i młodzieżowej). Realizowane są w niej indywidualne zadania badawcze, związane z rozwojem naukowym poszczególnych osób. Jako zespół jej członkowie uczestniczą w realizacji następujących ogólnopolskich grantów:

  • Drugi rzut powieści polskiej 1840-1900 (koordynowany przez Akademię Pedagogiczną im. KEN w Krakowie) - zamierzeniem projektu jest rozpoznanie powieści pisarzy drugorzędnych i wprowadzenie ich we współczesny obieg badawczy. W ramach projektu powstaje internetowa baza wątków i motywów powieści tego okresu.
  • Poezja na marginesie cywilizacji 1864-1894 (koordynowany przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) - celem projektu jest rozpoznanie i zdiagnozowanie sytuacji poezji postyczniowej. Efektem tych prac ma być przygotowanie internetowego słownika poetów polskich II połowy XIX wieku, zredagowanie monografii dotyczącej kluczowych zagadnień poezji okresu pozytywizmu oraz dwóch antologii - wypowiedzi krytycznych na temat twórczości poetów tegoż okresu i wierszy z lat 1864-1894.
  • Edycja Krytyczna Pism Wszystkich Bolesława Prusa (koordynowany przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza) - celem grantu jest zaoferowanie szerokiemu gronu czytelników wszystkich pism Bolesława Prusa opracowanych wedle najnowszych i najlepszych standardów sztuki edytorskiej. W ramach prac zespołowych zostaną opracowane: kroniki, publicystyka filozoficzno-społeczna, nowele i opowiadania, twórczość powieściowa, listy, rękopisy, varia (odczyty, aforyzmy, tłumaczenia).

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach