Katedra Badań nad Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida

 

Katedra Badań nad Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida

 

Pracownicy:

Prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska- kierownik Katedry i Zakładu

Dr hab. Ewa Szczeglacka- Pawłowska – członek Katedry i Zakładu

Dr Małgorzata Burta – członek Katedry

Dr Ewangelina Skalińska – członek Katedry i Zakładu

 

 

Współpracownicy:

Prof. KUL dr hab. Andrzej Tyszczyk -  współprac. z Zakładem

Mgr Katarzyna Bałdyga – współprac. z Katedrą i Zakładem

Mgr Jan Falkowski – współprac. z Katedrą

 

Zajęcia:

Filologia polska:

Romantyzm (wykład i ćwiczenia);

Analiza i interpretacja;

Wprowadzenie do estetyki;

 

Kulturoznawstwo:

Aksjologia w estetyce;

Główne problemy estetyki (wykład i ćwiczenia);

Literatura w komunikacji społecznej XIX wieku.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach