Zakład Literatury Biblijnej

Zakład Literatury Biblijnej

 

Konferencje i wydarzenia zorganizowane przez Zakład Literatury Biblijnej:

  • Współpraca z Biblioteką Główną UKSW – organizacja wystawy starodruków i nowych edycji biblijnych i okołobiblijnych Biblie ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW  – ekspozycja w dniach 14-28 maja 2014 r., UKSW, Warszawa 
  • Organizacja wydarzenia czytelniczego Biblia czytana od pokoleń. Lektura Księgi Rodzaju w polskich przekładach z czasów od średniowiecza po współczesność we współpracy z Teatrem Akademickim UKSW „A o co chodzi…”, odbywającego się w ramach cyklu „Czytanie łączy pokolenia” inspirowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  – 14 maja 2014 r., UKSW, Warszawa 
  • 20 maja 2014 r., UKSW, Warszawa: konferencja naukowo-badawcza Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju badań językoznawczych i przekładowych 
  • 13-15 kwietnia 2016 r., UKSW, Warszawa: organizacja we współpracy z Zakładem Literaturoznawstwa Transkulturowego WNH oraz z Katedrą Historii Biblijnej Wydziału Teologicznego UKSW międzynarodowej konferencji naukowo-badawczej: Jerusalem as the text of culture: the meeting place of many traditions and religions
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach