Katedra Modernizmu Europejskiego

Katedra Modernizmu Europejskiego

KIEROWNIK: prof. dr hab. Piotr Mitzner

PRACOWNICY:

prof. UKSW dr hab. Ewa Bieńkowska (pracownik emerytowany)
prof. UKSW dr hab. Anna Marta Szczepan-Wojnarska
prof. UKSW dr hab. Jan Zieliński
dr Halyna Dubyk

 

Zakład Literaturoznawstwa Transkulturowego

prof. UKSW dr hab. Anna Marta Szczepan-Wojnarska
 

Zajęcia zlecone: mgr Magdalena Chabiera

                         mgr Aleksandra Karkowska-Rogińska

Z katedrą współpracuje dr Ewa Nicewicz-Staszowska.        

 

HISTORIA KATEDRY

Do 2013 roku kierownikiem Katedry była Ewa Bieńkowska, od 2013 r. Piotr Mitzner.

 

ZAJĘCIA 

Historia literatury polskiej - literatura współczesna
Historia teatru europejskiego
Literatura powszechna (francuskojęzyczna)
Seminarium licencjackie
Seminarium magisterskie
Wprowadzenie do współczesności (Historia literatury polskiej XX wieku)
Balzac - nasz współczesny
Culture of Polish Jews
Gombrowicz
Literatura powszechna
Literatura powszechna (anglojęzyczna)
Translatorium
Translatorium - język angielski
Arcydzieła literatury światowej
Literatura powszechna (niemieckojęzyczna)
Literatura powszechna (rosyjskojęzyczna i ukraińskojęzyczna)

Literatura powszechna (włoska)

Literatura i kultura wobec Holokaustu

Sztetl - getto - Warsze. Żydowska kultura i historia Warszawy oraz Mazowsza

 

KIERUNKI BADAŃ

Komparatystyka literacka (XIX-XX w.)

Życie literackie emigracji polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej w XX wieku

Historia i kultura żydowska

Translatoryka

 

PROJEKTY BADAWCZE

2013-2016. Projekt międzynarodowy ?W poszukiwaniu misji emigracji. Polsko-rosyjskie kontakty literackie 1919-1989? Finansowanie: NPRH

 

 

WSPÓŁPRACA KRAJOWA

Instytut Książki (Kraków)

Ośrodek Brama Grodzka (Lublin)

Ośrodek dokumentacji i badania twórczości Josepha Conrada, Uniwersytet Jagielloński (Kraków)

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Slavic Department Stanford University

Fiłosofskij Fakul?tiet Leningradskogo Uniwiersitieta

Archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte

Forschungsstelle Osteuropa. Bremen 

Katedra Slawistyki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Św. Cyryla i Św. Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria

Instytut Slawistyki Wydział Filologiczno-Kulturoznawczy, Uniwersytet w Wiedniu, Austria

The Woolf Institute, Cambridge, Wielka Brytania

 

KOŁA NAUKOWE:

Zakład Literaturoznawstwa Transkulturowego

Translatoria. Studia nad przekładem.

Ha-Chokrim. Koło Badań nad Kulturą, Literaturą i Historią Żydów Polskich

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach