Obrony publiczne

Warszawa, dn. 7 czerwca 2019 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu

17 czerwca 2019 r. o godz. 8:00 w sali 223

w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie

odbędzie się

publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

mgr Viry Neszew

Tytuł rozprawy:

Polsko-ukraińskie kontakty literackie we Lwowie na przełomie XIX i XX wieku

 

Promotor: prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak

 

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Paczoska (UW)

                    prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (KUL)

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

 

 

******

Warszawa, dn. 7 czerwca 2019 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu

19 czerwca 2019 r. o godz. 11:30 w sali 116

w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie

odbędzie się

publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Przybyły

Tytuł rozprawy:

Stary Testament w twórczości literackiej Stanisława Brzozowskiego

 

Promotor: prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (UW)

                    prof. KUL dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska (KUL)

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

*******

Warszawa, dn. 7 czerwca 2019 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu

17 czerwca 2019 r. o godz. 12:30 w sali 223

w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie

odbędzie się

publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agaty Mikołajko

Tytuł rozprawy:

Modernistyczna seria przekładowa "Odysei". Tłumaczenie jako odzwierciedlenie Bachtinowskiego obrazu dołu materialno-cielesnego

 

Promotor: prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska

 

Recenzenci: dr hab. Agnieszka Adamowicz- Pośpiech (UŚ)

                     dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska (UMK)

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

 

*******

Warszawa, dn. 16 kwietnia 2019 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu

13 maja 2019 r. o godz. 8:00 w sali 223

w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie

odbędzie się

 

publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

mgr Doroty Dąbrowskiej

 


Tytuł rozprawy:

Między perswazją a dialogiem.

Problematyka polskości w wybranych tekstach kultury powstałych po 1989 r.

 

Promotor: prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico

 

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz (IBL)

                     prof. dr hab. Maciej Urbanowski (UJ)


 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

                   

 

* * *

Warszawa, dn. 16 kwietnia 2019 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu

9 maja 2019 r. o godz. 13:00 w sali 46

w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie

odbędzie się

 

publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Partyki

 


Tytuł rozprawy:

Przemiany podmiotu mówiącego w oświeceniowym dzienniku podróży

Promotor: prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski

 

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Dąbrowski (UJ)

                     dr hab. Agata Roćko (IBL)

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

 

* * *

Warszawa, dn. 25 marca 2019 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu

8 kwietnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali 223

w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie

odbędzie się

 

publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

mgra Łukasza Kucharczyka

 


Tytuł rozprawy:

Granice ciała. Somapoetyka w twórczości Stanisława Lema

 

Promotor: prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak

 

Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Heck (UWr)

                    dr hab. prof. KUL Andrzej Tyszczyk (KUL)

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

                   

* * *

Warszawa, dn. 21 maja 2018 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu

4 czerwca 2018 r., godz. 13:00, sala 053

w Starym Budynku na campusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5

odbędzie się

publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

mgr Kamy Pawlickiej

 

Tytuł rozprawy:

„Projekt Legnica”, czyli budowanie tożsamości mieszkańców Legnicy

poprzez działalność Teatru im. Heleny Modrzejewskiej. Spektakle, dramaturgia,

akcje społeczne

 

Promotor: prof. UKSW dr hab. Jacek Kopciński

 

Recenzenci: prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski

                     dr hab. Dorota Fox (UŚ)

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

                  

 

 

* * *

 

 

Warszawa, dn. 27 listopada 2017 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu

11 grudnia 2017, godz. 14:00, sala 223

 

w Budynku Łącznika na campusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5

odbędzie się

publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Gędas

 


Tytuł rozprawy:

Recenzje literackie Jarosława Iwaszkiewicza (1920-1979)

 

Promotor: prof. dr hab. Piotr Mitzner

 

Recenzenci: prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski

                     prof. dr hab. Andrzej Zawada (UWr)

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

                   

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach