glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Obrony publiczne

                                                                                   Warszawa 29.04.2021 r. 

    Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Piwnikiewicz

                                                     Uprzejmie informujemy, że 31 maja 2021 roku o godz. 8.30                  

  w trybie online odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Piwnikiewicz

Tytuł rozprawy:

Od religijności do wiary.

     Imago mundi Wojciecha Wencla jako poemat o nawróceniu.

 

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina: literaturoznawstwo

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Kudyba

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski (UWM)

                       dr hab. Tomasz Garbol, prof. ucz. (KUL)

Rozprawa doktorska, recenzje i streszczenia rozprawy są dostępne w BIP UKSW pod linkiem: https://bip.uksw.edu.pl/node/235

Recenzje rozprawy doktorskiej oraz streszczenia znajdują się również na stronie internetowej WNH UKSW https://wnh.uksw.edu.pl/node/1194

Obrona odbędzie się za pośrednictwem platformy Cisco Webex podczas posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo.

Link dla gości do udziału w obronie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: https://wnh.uksw.edu.pl

Informacji udziela sekretariat Instytutu Literaturoznawstwa UKSW (Pani Elżbieta Kołodziej: e.kolodziej@uksw.edu.pl

Zawiadomienie o publicznej obronie

 

                  ---------------------------------------------------------------

                  

                                                                             Warszawa 18.03.2021 r.

         Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Woźniaka

                Uprzejmie informujemy, że 26 kwietnia 2021 roku o godz. 8.30                  

  w trybie online odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Macieja Woźniaka.

   Tytuł rozprawy:

      Literatura wobec nicości.

O twórczości prozatorskiej Bronisława Wildsteina.

 

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Kudyba

Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Heck (UWr)

                      prof. dr hab. Maciej Urbanowski (UJ)

Link dla gości:

https://uksw.webex.com/uksw/j.php?MTID=m79fd05cd69a63ef060b1706a47d00186

Logowanie będzie możliwe na 15 min. przed rozpoczęciem posiedzenia Rady.

Zawiadomienie o publicznej obronie

                                                               

   ------------------------------------------------------------------

                                                                                          21 stycznia 2021 r.      

                        Publiczna obrona mgr Natalii Spychalskiej

 

Uprzejmie informujemy, że 22 lutego 2021 r. o godz. 10.00 w trybie online odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Natalii Spychalskiej.

Tytuł rozprawy:

Estetyka i dydaktyka.

Jak naukę o pięknie łączyć z nauczaniem języka polskiego ?

 

Promotor: prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska

Recenzenci: prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg (URz)

                     dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska (UMK).

Link do spotkania na platformie Cisco Webex Meeting online:

https://uksw.webex.com/uksw-en/j.php?MTID=mf5465da449de748c13ea9aa55675024a

 

                               

------------------------------------------------------------------

 

03 czerwca 2020 roku

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Instytut Literaturoznawstwa UKSW
Rada Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo


Warszawa, 2 czerwca 2020 roku


Rada Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

powiadamia, że
15 czerwca 2020 roku o godz. 10.00

w trybie on-line odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. Piotra Prachnio.

Tytuł rozprawy: Warszawa w latach 1945–1980
w wybranych utworach prozy polskiej.

Dziedzina: nauki humanistyczne
Dyscyplina: literaturoznawstwo

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Dybciak

Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Urbanowski (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Andrzej Karcz, prof. IBL PAN.
       Zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie określenia warunków zdalnego procedowania organów kolegialnych i komisji powołanych w postępowaniach o nadanie stopni naukowych oraz tytułu naukowego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rozprawa doktorska jest dostępna w BIP UKSW pod linkiem: http://bip.uksw.edu.pl/node/235. Recenzje rozprawy doktorskiej oraz streszczenia znajdują się na stronie internetowej WNH UKSW (https://wnh.uksw.edu.pl/node/1194). Obrona odbędzie się za pośrednictwem platformy Cisco Webex Meetings podczas posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo.
Link dla gości do udziału w obronie poniżej:
https://uksw.webex.com/uksw/onstage/g.php?MTID=eebbe4a5edec1fb66cbcb5330...
Informacji udziela sekretariat studiów doktoranckich (p. mgr Małgorzata Zawadka: m.zawadka@uksw.edu.pl).

                                      

------------------------------------------------------------------

23 marca 2020 roku

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW zawiadamia, że obrona rozprawy doktorskiej p. mgr. Piotra Prachnio, wyznaczona na 30 marca 2020, jest odwołana z powodu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii i zawieszenia funkcjonowania uczelni.

Decyzję o odwołaniu obrony motywuje "Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" oraz decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 20 marca 2020 o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni, jak również Zarządzenie nr 25/2020 z 13 marca 2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Obrona odbędzie się w późniejszym terminie.

s. Wiesława Tomaszewska,

przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW

       

------------------------------------------------------------------

 

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Instytut Literaturoznawstwa UKSW
Rada Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo
 
Warszawa, 3 marca 2020
 
 
Rada Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
powiadamia, że
30 marca 2020 roku o godz. 11.30 w sali 223
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  ul. Dewajtis 5
 
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Prachnio.
 
Tytuł rozprawy: Warszawa w latach 1945–1980 w wybranych utworach prozy polskiej.
 
 
Dziedzina: nauki humanistyczne Dyscyplina: literaturoznawstwo
 
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Dybciak
 
Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Urbanowski (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Andrzej Karcz, prof. IBL PAN.
 
 
 
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej UKSW w Warszawie
(ul. Dewajtis 5).
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są udostępnione na stronie internetowej
Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa pod linkiem: https://wnh.uksw.edu.pl/node/1194.

Zawiadomienie - do pobrania

------------------------------------------------------------------

 

Warszawa, dn. 7 czerwca 2019 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu

17 czerwca 2019 r. o godz. 8:00 w sali 223

w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie

odbędzie się

publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

mgr Viry Neszew

Tytuł rozprawy:

Polsko-ukraińskie kontakty literackie we Lwowie na przełomie XIX i XX wieku

 

Promotor: prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak

 

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Paczoska (UW)

                    prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (KUL)

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

 

 

------------------------------------------------------------------

Warszawa, dn. 7 czerwca 2019 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu

19 czerwca 2019 r. o godz. 11:30 w sali 116

w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie

odbędzie się

publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Przybyły

Tytuł rozprawy:

Stary Testament w twórczości literackiej Stanisława Brzozowskiego

 

Promotor: prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (UW)

                    prof. KUL dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska (KUL)

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

 

------------------------------------------------------------------

Warszawa, dn. 7 czerwca 2019 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu

17 czerwca 2019 r. o godz. 12:30 w sali 223

w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie

odbędzie się

publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agaty Mikołajko

Tytuł rozprawy:

Modernistyczna seria przekładowa "Odysei". Tłumaczenie jako odzwierciedlenie Bachtinowskiego obrazu dołu materialno-cielesnego

 

Promotor: prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska

 

Recenzenci: dr hab. Agnieszka Adamowicz- Pośpiech (UŚ)

                     dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska (UMK)

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

 

------------------------------------------------------------------

Warszawa, dn. 16 kwietnia 2019 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu

13 maja 2019 r. o godz. 8:00 w sali 223

w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie

odbędzie się

 

publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

mgr Doroty Dąbrowskiej

 


Tytuł rozprawy:

Między perswazją a dialogiem.

Problematyka polskości w wybranych tekstach kultury powstałych po 1989 r.

 

Promotor: prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico

 

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz (IBL)

                     prof. dr hab. Maciej Urbanowski (UJ)


 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

                   

 

------------------------------------------------------------------

Warszawa, dn. 16 kwietnia 2019 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu

9 maja 2019 r. o godz. 13:00 w sali 46

w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie

odbędzie się

 

publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Partyki

 


Tytuł rozprawy:

Przemiany podmiotu mówiącego w oświeceniowym dzienniku podróży

Promotor: prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski

 

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Dąbrowski (UJ)

                     dr hab. Agata Roćko (IBL)

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

 

------------------------------------------------------------------

Warszawa, dn. 25 marca 2019 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu

8 kwietnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali 223

w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie

odbędzie się

 

publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

mgra Łukasza Kucharczyka

 


Tytuł rozprawy:

Granice ciała. Somapoetyka w twórczości Stanisława Lema

 

Promotor: prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak

 

Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Heck (UWr)

                    dr hab. prof. KUL Andrzej Tyszczyk (KUL)

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

                   

------------------------------------------------------------------

 

Warszawa, dn. 21 maja 2018 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu

4 czerwca 2018 r., godz. 13:00, sala 053

w Starym Budynku na campusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5

odbędzie się

publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

mgr Kamy Pawlickiej

 

Tytuł rozprawy:

„Projekt Legnica”, czyli budowanie tożsamości mieszkańców Legnicy

poprzez działalność Teatru im. Heleny Modrzejewskiej. Spektakle, dramaturgia,

akcje społeczne

 

Promotor: prof. UKSW dr hab. Jacek Kopciński

 

Recenzenci: prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski

                     dr hab. Dorota Fox (UŚ)

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

                 

------------------------------------------------------------------

 

 

Warszawa, dn. 27 listopada 2017 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu

11 grudnia 2017, godz. 14:00, sala 223

 

w Budynku Łącznika na campusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5

odbędzie się

publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Gędas

 


Tytuł rozprawy:

Recenzje literackie Jarosława Iwaszkiewicza (1920-1979)

 

Promotor: prof. dr hab. Piotr Mitzner

 

Recenzenci: prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski

                     prof. dr hab. Andrzej Zawada (UWr)

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

                   

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach