Obrony publiczne

Warszawa, dn. 21 maja 2018 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu

4 czerwca 2018 r., godz. 13:00, sala 053

w Starym Budynku na campusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5

odbędzie się

publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

mgr Kamy Pawlickiej

 

Tytuł rozprawy:

„Projekt Legnica”, czyli budowanie tożsamości mieszkańców Legnicy

poprzez działalność Teatru im. Heleny Modrzejewskiej. Spektakle, dramaturgia,

akcje społeczne

 

Promotor: prof. UKSW dr hab. Jacek Kopciński

 

Recenzenci: prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski

                     dr hab. Dorota Fox (UŚ)

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

                  

 

 

* * *

 

 

Warszawa, dn. 27 listopada 2017 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu

11 grudnia 2017, godz. 14:00, sala 223

 

w Budynku Łącznika na campusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5

odbędzie się

publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Gędas

 


Tytuł rozprawy:

Recenzje literackie Jarosława Iwaszkiewicza (1920-1979)

 

Promotor: prof. dr hab. Piotr Mitzner

 

Recenzenci: prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski

                     prof. dr hab. Andrzej Zawada (UWr)

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

                   

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach