glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Opiekunowie lat

Regulamin opiekuna roku studiów - pobierz dokument

 

Opiekunowie lat w roku akademicki 2020/2021

STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA
I rok dr Katrzyna Doboszyńska-Markiewicz
II rok dr Magdalena Partyka
III rok dr Anna Dąbrowska-Kamińska


KULTUROZNAWSTWO
I rok mgr Joanna Niewiarowska
II rok dr Kama Pawlicka
III rok mgr Katarzyna Gołos-Dąbrowska


FILOLOGIA KLASYCZNA
I - III rok dr Filip Doroszewski

FILOLOGIA WŁOSKA
I rok dr Olga Broniś
II rok dr Roberto Peressin
III rok dr Julia Krauze

MUZEOLOGIA
I- III rok dr Anna Wiśnicka

 

STUDIA II STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA
I-II rok dr Łukasz Kucharczyk

KULTUROZNAWSTWO
I-II rok dr Dorota Dąbrowska

FILOLOGIA WŁOSKA
I – II rok dr Ewa Nicewicz-Staszowska

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach