Granty

Granty realizowane na Wydziale Nauk Humanistycznych

 

Kierownik projektu

               Temat projektu              

Termin realizacji

Źródło grantu

Kwota

Dr Filip Doroszewski Dionizos w polityce religijnej cesarzy od Oktawiana Augusta do końca dynastii Sewerów 2016-2019 NPRH          593 117 zł
Dr Katarzyna Jażdżewska Dialog poklasyczny. Przemiany gatunku w starożytności 2016-2019 NCN 128 592 zł
Dr Paweł Stangret Artysta jako tekst. Konstrukt tożsamościowy reżysera jako komentarz do działań teatralnych 2015-2017 NCN 70 200 zł
Dr Marcin Jewdokimow Znaczenie i funkcjonowanie kompleksów klasztornch w wybranych społecznościach lokalnych w województwie zachodniopomorskim 2014-2017 NCN 74 724 zł
Prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech - wydanie elektroniczne serii książek 2014-2016 NPRH 153 600 zł
Prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska Koncepcja duszy w pismach greckich komentatorów Arystotelesowego do de anima (Aleksander, Temistiusz, Symplicjusz, Filoponus) 2013-2016 NCN 110 000 zł
Prof. dr hab. Piotr Mitzner W poszukiwaniu misji emigracji. Polsko-rosyjskie kontakty literackie w latach 1919-1989 2012-2016 NPRH 750 000 zł
Dr Beata Spieralska Łacina w X wieku w świetle „Kroniki Benedykta ze św. Andrzeja” 2013-2015 NCN 98 500 zł

Dr Katarzyna Jażdżewska

Xenophon’s dialogic explorations: examination of structural, narrative and dramatic  strategies in Xenophon’s dialogues

2012-2014

 

FNP

 

172 230 zł

 

                      

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach