glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Granty

Granty realizowane na Wydziale Nauk Humanistycznych

 

Kierownik projektu

               Temat projektu              

Termin realizacji

Źródło grantu

Kwota

dr hab. Dorota Muszytowska Socjoretoryczne aspekty Listu Judy 2018-2019 NCN  
dr Magdalena Bober-Jankowska Problematyka tekstologiczna "Życiorysów sławnych Polaków" Adama Naruszewicza 2017-2018 NCN 10 287 zł
prof. dr hab. Piotr Mitzner Polsko-rosyjskie związki literackie w kręgu paryskiej "Kultury" 2018-2022 MNiSW 1 008 481 zł
dr Piotr Jakubowski Konstruowanie wizerunku uchodźców w polskim dyskursie publicznym 2017-2019 NCN 125 450 zł
dr Marcin Jewdokimow Jak mnisi i zakonnicy szukają Boga dziś? Badania nad przemianami wspólnot zakonnych jako sposób analizowania relacji religii i społeczeństwa 2017-2020 NCN 237 337 zł
Dr Filip Doroszewski Dionizos w polityce religijnej cesarzy od Oktawiana Augusta do końca dynastii Sewerów 2016-2019 NPRH          593 117 zł
Dr Katarzyna Jażdżewska Dialog poklasyczny. Przemiany gatunku w starożytności 2016-2019 NCN 128 592 zł
Dr Paweł Stangret Artysta jako tekst. Konstrukt tożsamościowy reżysera jako komentarz do działań teatralnych 2015-2017 NCN 70 200 zł
Dr Marcin Jewdokimow Znaczenie i funkcjonowanie kompleksów klasztornch w wybranych społecznościach lokalnych w województwie zachodniopomorskim 2014-2017 NCN 74 724 zł
Prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech - wydanie elektroniczne serii książek 2014-2017 NPRH 153 600 zł
Prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska Koncepcja duszy w pismach greckich komentatorów Arystotelesowego do de anima (Aleksander, Temistiusz, Symplicjusz, Filoponus) 2013-2017 NCN 111 000 zł
Prof. dr hab. Piotr Mitzner W poszukiwaniu misji emigracji. Polsko-rosyjskie kontakty literackie w latach 1919-1989 2012-2017 NPRH 750 000 zł
Dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk Łacina w X wieku w świetle „Kroniki Benedykta ze św. Andrzeja” 2013-2016 NCN 98 500 zł

Dr Katarzyna Jażdżewska

Xenophon’s dialogic explorations: examination of structural, narrative and dramatic  strategies in Xenophon’s dialogues

2012-2014

 

FNP

 

172 230 zł

 

dr Magdalena Złocka-Dąbrowska Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 2012-2013 NCBiR  480300 zł

                      

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach