JAK Z PORZĄDNEGO OJCA KOŚCIOŁA ZROBIONO HERETYKA. O APOKATASTAZIE GRZEGORZA Z NYSSY.

 

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe filologii klasycznej UKSW w dniu 17 III 2014 r., godz. 16.30, sala 052 (ul. Dewajtis 5, stary budynek). Z referatem zatytułowanym "Jak z porządnego Ojca Kościoła zrobiono heretyka. O apokatastazie Grzegorza z Nyssy" wystąpi dr Marta Przyszychowska (WNHiS UKSW). Poniżej krótka informacja zapowiadająca wystąpienie.

Grzegorz z Nyssy kojarzony jest przede wszystkim ze swoją nauką o apokatastazie rozumianą jako przekonanie o zbawieniu wszystkich ludzi. Jego wypowiedzi o wiecznej karze dla złych tłumaczy się tak, że Grzegorz miał na myśli karę czasową, ale bardzo długą. Co ciekawe, do tej pory nikt nie podjął się solidnego przebadanie terminów, jakich Grzegorz przy tej okazji używa. Po bliższym przyjrzeniu się tym określeniom można wysnuć wniosek, że taka a nie inna interpretacja jego tekstów o piekle może wynikać z .... nieznajomości greki! Wydaje się także, że można połączyć naukę Grzegorza a apokatastazie z jego przekonaniem o wiecznym potępieniu złych. I o tym właśnie będzie mój wykład.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach