Studia niestacjonarne

Szczegółowe informacje w zakładkach z prawej strony >>>

 

Od roku 1999 Wydział Nauk Humanistycznych wprowadził jednolite pięcioletnie studia na kierunku FILOLOGIA POLSKA. Ostatni rocznik związany z tym tokiem studiów opuścił Uczelnię w roku akademickim 2010/2011.W roku akademickim 2007/2008 wprowadzono na Wydziale dwustopniowy system kształcenia. Nabór na dwuletnie studia magisterskie rozpoczął się w roku akademickim 2010/2011. Obecnie na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są:

Na studiach I i II stopnia na kierunku filologia polska można wybrać dwie specjalizacje:

 

Od roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są również  studia na kierunku KULTUROZNAWSTWO:

Na studiach I i II stopnia można wybrać jedną specjalizację:

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach