glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Załącznik Kulturoznawczy

Czasopismo "Załącznik Kulturoznawczy" jest internetowym rocznikiem naukowym wydawanym w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikuje artykuły o profilu kulturoznawczym i podobnym (socjologia, antropologia kulturowa, etnografia, medioznawstwo, literaturoznawstwo, filmoznawstwo).

Czasopismo jest indeksowane na bazach: BazHum, CEJSH, ERIH PLUS.

Redaktor naczelna: prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Zastępca redaktora: dr Piotr Jakubowski
Sekretarz redakcji: mgr Dorota Dąbrowska (kontakt)

Numery (aby przeczytać, kliknij na okładkę):

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach