glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Studia stacjonarne

 

Na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach filologia polska, filologia włoska, kulturoznawstwo oraz studia I stopnia na kierunkach: filologia klasyczna oraz muzeologia.

 

FILOLOGIA POLSKA

Podstawowy program studiów obejmuje wiedzę z zakresu historii i teorii literatury oraz wiedzę o języku polskim. Prowadzone są liczne zajęcia do wyboru, poświęcone m.in. teatrowi, filmowi, literaturze współczesnej, edytorstwu, komunikacji językowej.

 

KULTUROZNAWSTWO

Podstawowy program studiów obejmuje wiedzę z zakresu szeroko rozumianej historii i teorii kultury - przede wszystkim dwudziestowiecznej i najnowszej, ale wspartej również o najważniejsze zjawiska związane z wielkimi tradycjami kulturowymi Europy i świata. Zajęcia obejmują także zagadnienia społeczne tworzące podstawę dla teoretycznej refleksji o kulturze oraz zasadach ekonomicznych i prawnych leżących u podstaw organizacji współczesnych instytucji kultury i dotyczących zarządzania nimi, a także współczesnej muzeologii i dziejów kolekcjonerstwa. 

 

FILOLOGIA KLASYCZNA

Podstawowy program studiów na kierunku filologia klasyczna,  obejmuje naukę języka łacińskiego i greckiego od podstaw oraz zajęcia poświęcone kulturze starożytnej - zwłaszcza literaturze, mitologii, filozofii i historii antycznej. Studenci zapoznają się z arcydziełami literatury starożytnej - m.in. utworami Homera, Platona, Cycerona czy Wergiliusza - oraz odkrywają korzenie współczesnej kultury europejskiej w antyku greckim i rzymskim.

 

FILOLOGIA WŁOSKA

W roku akademickim 2015/2016 otwarty został nowy kierunek filologia włoska,  oferujący bezpłatne trzyletnie stacjonarne studia licencjackie (I stopnia). Podstawowy program studiów obejmuje naukę języka włoskiego od podstaw do poziomu C1 oraz drugiego języka nowożytnego na poziomie B2, a także zajęcia poświęcone kulturze, zwłaszcza literaturze i sztuce oraz geografii i historii Półwyspu Apenińskiego. Studenci zapoznają się z arcydziełami literatury włoskiej od jej zarania aż do współczesności, poznają specyfikę kulturową poszczególnych włoskich regionów oraz wybrane zagadnienia z zakresu włoskiego kina, mediów, muzyki oraz kuchni.

MUZEOLOGIA

W roku akademickim 2016/2017 otwarty został nowy kierunek muzeologia oferujący bezpłatne trzyletnie stacjonarne studia licencjackie (I stopnia). Program studiów obejmuje zajęcia z historii muzealnictwa i kolekcjonerstwa oraz metodologii: historii, historii sztuki, archeologii, etnologii, socjologii i nauk przyrodniczych i technicznych, a także praktyczną naukę pracy w muzeum, w tym szczególnie organizację wystaw, edukację muzealną, przygotowanie publikacji muzealnych. Studenci zapoznają się z prawem dotyczącym ochrony własności intelektualnej i zasadami etyki zawodowej, zasadami ochrony zbiorów, ich organizacji, konserwacji i ochrony. Muzeologia oferuje rónież studentom specjalizację Kolekcjonerstwo-Rzeczoznawstwo- Rynek Sztuki zapewniającą kompleksowe przygotowanie do pracy w galeriach, antykwariatach, domach aukcyjnych oraz placówkach muzealnych.  

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach