Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Pani prof. dr hab. Teresie Michałowskiej

W dniu 20 lutego 2014 roku o godzinie 12.00

w Auli im. Jana Pawła II 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie

przy ul. Dewajtis 5 odbędzie się uroczystość wręczenia

dyplomu doktora honoris causa

Pani prof. dr hab. Teresie Michałowskiej

 

Bardzo serdecznie zapraszamy!

 

Prof. dr hab. Teresa Michałowska jest historykiem literatury, emerytowanym profesorem zwyczajnym w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członkiem Polskiego Pen Clubu, członkiem Komitetu Mediewistów Polskich. Przez wiele lat kierowała pracownią literatury średniowiecznej w IBL PAN.

Z jej inicjatywy wznowiono serię ?Studia Staropolskie. Series Nova? (dotąd 35 tomów) oraz utworzono serię wydawniczą ?Bibliotheca Litterarum Medii Aevi? (dotąd 3 tomy). Liczne publikacje ogłaszała tak w Polsce, jak i za granicą, głównie we Włoszech.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na literaturze staropolskiej, głownie XVII i XVIII wieku, od lat dziewięćdziesiątych XX wieku poświęciła się badaniu literatury średniowiecznej. W swych pracach zajmuje się zagadnieniami teorii literatury, jak i problemami interpretacyjnymi. Jest autorką wielu ważnych prac, m.in. monografii Między poezją a wymową (1970), Staropolska teoria genologiczna (1974), zbiorów Poetyka i poezja (1982), Mediaevalia i inne (1998), współautorką wraz z Marią Cytowską antologii Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce (1999), redaktorem naukowym kompendium Słownik literatury staropolskiej (21998).

Ostatnie jej prace poświęcone są Średniowieczu, wymieńmy ważniejsze: Wyobraźnia średniowieczna (1996), Ego Gertruda (2001), Mediewistyka literacka w Polsce (2003), Średniowieczna teoria literatury w Polsce. Rekonesans (2007). Najnowszym dziełem Autorki jest obszerny Leksykon literatury polskiego Średniowiecza (2011).

Jest laureatką nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych w 1995 roku za tom Średniowiecze. Wielka Historia Literatury Polskiej (8 wydań do 2006 r.). W 2011 r. za całokształt osiągnięć została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta, w roku zaś 2013 Komitet Mediewistów Polskich uhonorował Uczoną nadaniem medalu Lux et Laus.

Na polu mediewistyki literackiej, która zawdzięcza Jej prawdziwe odrodzenie w Polsce, prof. dr hab. Teresa Michałowska dokonała szczególnie wiele. Jej prace cieszą się wielkim uznaniem mediewistów-historyków i historyków literatury staropolskiej.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach