glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Regulamin hospitacji

Celem procedury hospitacji zajęć dydaktycznych jest dążenie do systematycznej poprawy ich jakości. Opinie i zalecenia dotyczące zajęć dydaktycznych służą motywowaniu pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych (nauczycieli akademickich) do dbałości o wysoką jakość zajęć.

Zarządzenie Nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6_2022.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6_2022.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6_2022.pdf

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach