Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, dr

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego

Rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów UKSW

Sekretarz Instytutu Filologii Polskiej UKSW

Sekretarz Katedry Współczesnego Języka Polskiego

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Członek międzynarodowego stowarzyszenia slawistów POLYSLAV

ADRES E-MAIL

k.doboszynska@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2013 – doktorat, nauki humanistyczne, językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski
2006 – magisterium, lingwistyka stosowana, Uniwersytet Warszawski
2003 – magisterium, filologia polska, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Semantyka i składnia wyrażeń funkcyjnych, w szczególności polskich linguistic hedges; lingwistyka formalna, metatekst.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2018      

 • Metaprzymiotnikowe linguistic hedges „istny”, „prawdziwy”, „swoisty”. Kilka uwag o ich statusie semantyczno-składniowym, „LingVaria”, nr 2 (26), 2018, s.81–93.
 • Das Fremde in der Äußerung? Zur Semantik der polnischen Hecken-Ausdrücke, [w:] E. Piasta, J. Hajduk, M. Leimbach (red.), Das Fremde in Kultur, Literatur und Sprache des 20. und 21. Jahrhunderts, Bonn 2018, s.165–175.

2017

 • Czy „właściwie” i „w zasadzie” rozmywają znaczenia? Rzecz o linguistic hedges, [w:] M. Danielewiczowa, K. Doboszyńska-Markiewicz, A. Wójcicka (red.), Nieokreśloność i granice, seria „Prace językoznawcze IFP UKSW”, t. 9, Warszawa 2017, s. 65–81.
 • [współred.] Nieokreśloność i granice,  M. Danielewiczowa, K. Doboszyńska-Markiewicz, A. Wójcicka (red.), seria „Prace językoznawcze IFP UKSW”, t. 9, Warszawa 2017, ss. 252.

2015

 • O jakby nieostrości i jej swego rodzaju operatorach (linguistic hedges) – uwagi wstępne, Linguistica Copernicana, nr 12/2015, s. 137–155.
 • [współred.] Sens i brzmienie, red. M. Danielewiczowa, J. Bilińska, K. Doboszyńska-Markiewicz, J. Zaucha, Warszawa 2015, ss. 244.
 • O roli prozodii w wydobywaniu niektórych komponentów semantycznych na przykładzie operatorów adnumeratywnych [w:] Sens i brzmienie, red. M. Danielewiczowa, J. Bilińska, K. Doboszyńska-Markiewicz, J. Zaucha, Warszawa 2015, s. 119-131.

2013

 • Operatory adnumeratywne w języku polskim – dystrybucja i znaczenia, Warszawa 2013.

2012

 • Aproksymator „około”, czyli o problemach z dopełniaczem i dokładnym przybliżeniem, „LingVaria”2012, nr 1, s. 49–58.

2011

 • Operator adnumeratywny „ponad”, czyli nieco więcej niż ‘więcej niż’, „Linguistica Coperni-cana”2011, nr 1, s. 125–139.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2018     

 • XXII międzynarodowa konferencja slawistów „Polyslav”, 10-12 IX, Wydział Filologiczny UŁ, Łódź (referat: Метапредикативные прилагательные в польском и русском языках – вступительные замечания 

2017

 • Das Fremde in Kultur, Literatur und Sprache des 20. und 21. Jahrhunderts, 15-16 IX 2017, Instytut Filologii Obcych UJK Kielce (referat: Das Fremde in der Äußerung: zur Semantik polnischer Hecken-Ausdrücke)
 • Toruńskie Kolokwium Semantyczne, 31 VI 2017, Instytut Języka Polskiego UMK Toruń (referat: Przymiotnikowe operatory adnumeratywne typu „marne”, „bite” – próba charakterystyki formalno-semantycznej)

2016

 • Symposia Linguistica Thorunensia III, Od pojęcia do formy. Składnia semantyczna po 30 latach od wydania „Gramatyki współczesnego języka polskiego”, 2-3 IX 2016, Instytut Języka Polskiego UMK (referat: Cechy fleksyjne i składniowe metaprzymiotnikowych linguistic hedges)
 • Nieokreśloność i granice, 12-13 V 2016, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW (referat: Czy właściwie i w zasadzie rozmywają znaczenia? Rzecz o linguistic hedges)

2015

 • XIX międzynarodowa konferencja młodych slawistów „Polyslav”, Wydział Polonistyki UW, 14-16.09.2015 (referat: Jednostki przyliczbowe w języku polskim – próba typologii)
 • Posiedzenie Sekcji Teorii Języka Komitetu Językoznawstwa PAN, Warszawa,  20.04.2015 [referat: Operatory nieostrości (linguistic hedges) w języku polskim – uwagi wstępne]

2014

 • Prozodia w semantyce - semantyka w prozodii, Warszawa, 29-30.05.2014r. (referat: O roli prozodii w wydobywaniu niektórych komponentów semantycznych na przykładzie operatorów adnumeratywnych)
 • VI Kolokwium Semantyczne, Wydział Polonistyki UW, 15-16 XI 2014 [referat: Kilka słów o nieostrości (vagueness) i jej wykładnikach (linguistic hedges)]

OSIĄGNIĘCIA

2014 – stypendium KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst) na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, realizacja projektu badawczego „Linguistische Hecken – unscharfes Reden“

 INNE AKTYWNOŚCI

 • tłumaczka języka niemieckiego i rosyjskiego (m.in. współautorka przekładu dwunastu książek dla Wydawnictwa Święty Wojciech)

 • współprowadzi grupę wsparcia dla rodziców po stracie dziecka przy klasztorze oo. dominikanów na Służewie

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach