MOST

                               

 

MOST - BROSZURA INFORMACYJNA

REGULAMIN PROGRAMU MOST

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się pod adresem http://uka.amu.edu.pl/most/

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dziewiętnastu polskich Uniwersytetów.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

MOST to możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Uczestniczką/Uczestnikiem Programu może zostać:

 • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
 • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia;
 • studentka/student po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
 • doktorantka/doktorant po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Studentka/Student nie może, w ramach uczestnictwa w Programie MOST, studiować na innym kierunku swojego uniwersytetu macierzystego.

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

 • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
 • od 30 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Koordynatorem uniwersyteckim programu Most w UKSW jest Kierownik Działu Kształcenia p. Beata Karpiuk - beata_karpiuk@uksw.edu.pl

Koordynatorem programu MOST na Wydziale Nauk Humanistycznych jest dr Paweł Stangret - p.stangret@uksw.edu.pl 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach