glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Kalendarz akademicki na rok 2021/2022

 

Harmonogram

2021/2022

SEMESTR ZIMOWY

Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich:

28-30 września 2021 r.

WNHS, WPK, WMP

WPiA, WFCH, WNP

WBNS, WSE, WSR i WNH, WMCM

28 września 2021 r.

29 września 2021 r.

30 września 2021 r.

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych*,
niestacjonarnych i w Szkole Doktorskiej

1 października 2021 r.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego

11 października 2021 r.
(wolny od zajęć dydaktycznych)

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych

2 listopada 2021 (wtorek)

Opłatek uniwersytecki

15 grudnia 2021 r.
przełożony na 16 XII

zajęcia dyd. na studiach stac. odbywają się wg. planu czwartkowego

22 grudnia 2021 (środa -> czwartek)

Przerwa świąteczna

23 grudnia 2021 – 2 stycznia 2022 r.

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych

7 stycznia 2022 (piątek)

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym na st. stacjonarnych

31 stycznia 2022 r.

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego

1 lutego 2022 r.

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych

od 2 do 12 lutego 2022 r.

Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych

14 lutego do 18 lutego 2022 r.

* Pierwszy dzień zajęć na studiach na kierunku inżynieria środowiska II stopnia III sem. 15 listopada 2021 r.
ze względu na trzymiesięczną praktykę zawodową w okresie 05.08 - 10.11.2021

 

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach niestacjonarnych

od 18 lutego 2022

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych

21 lutego 2022

Sesja poprawkowa semestru zimowego

od 28 lutego
do 10 marca 2022

zajęcia dyd. na studiach stac.
odbywają się wg. planu piątkowego

13 kwietnia 2022
(środa -> piątek)

Przerwa świąteczna**

14 – 19 kwietnia 2022

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych

2 maja 2022
(poniedziałek)

Święto UKSW

27 maja 2022
(wolny na st. stac.)

Promocje doktorskie i habilitacyjne

28 maja 2022

Msza Święta z okazji Święta UKSW

29 maja 2022

Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim

14 czerwca 2022

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego

15 czerwca 2022

Sesja egzaminacyjna na studiach stac.

17 – 30 czerwca 2022

Sesja egzaminacyjna na studiach niestac.

wg planów, nie dłużej niż do 3 lipca 2022 r

Sesja poprawkowa semestru letniego

5 – 21 września 2022

** 14-15.04.2022 dla studentów kierunku lekarskiego są dniami zajęć dydaktycznych dla zajęć organizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medycznych.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach