glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Kalendarz akademicki na rok 2020/2021

 

Harmonogram

2020/2021

SEMESTR ZIMOWY

Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku studiów
I stopnia, II stopnia i jednolitych  magisterskich:

28 września –
1 października 2020

– WNHS, WPK, WMP
– WPiA, WFCh, WSE
– WBNS, WNP, WSR, WNH, WMCM
– WT

28 września 2020
29 września 2020
30 września 2020
1 października 2020

Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych

1 października 2020

Pierwszy dzień I trymestru*

1 października 2020

Pierwszy dzień na studiach niestacjonarnych

2 października 2020

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

12 października 2020
(wolny od zajęć)

pierwszy dzień 1 roku studiów stacjonarnych:
I stopnia nauk o rodzinie; II stopnia kulturoznawstwa
i nauk o rodzinie oraz jedn.stud.mgr. teologii

15 października 2020

pierwszy dzień 1 roku studiów niestacjonarnych:
I stopnia nauk o rodzinie; II stopnia kulturoznawstwa
i nauk o rodzinie oraz jedn.stud.mgr. teologii

16 października 2020

Pierwsz dzień zajęć w Szkole Doktorskiej

19 października 2020

Ostatni dzień zajęć I trymestru

9 grudnia 2020

zajęcia dyd. na studiach stac. odbywają się
wg. planu środowego

11 grudnia 2020
(piątek -> środa)

Sesja egzaminacyjna I trymestru

10-22 grudnia 2020

Opłatek uniwersytecki

17 grudnia 2020

zajęcia dyd. na studiach stac. odbywają się
wg. planu środowego

17 grudnia 2020
(czwartek -> środa)

Przerwa świąteczna

23 grudnia 2020 –
6 stycznia 2021

Pierwszy dzień II trymestru

7 stycznia 2021

Sesja poprawkowa I trymestru

18-27 stycznia 2021

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym
na studiach stacjonarnych

1 lutego 2021

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego

2 lutego 2021

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych

2-12 lutego 2021

Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych

15-19 lutego 2021

 

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach niestacjonarnych

od 12 lutego 2021

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych

22 lutego 2021

Sesja poprawkowa semestru zimowego

1-10 marca 2021

Ostatni dzień zajęć II trymestru

23 marca 2021

Sesja egzaminacyjna II trymestru

24-31 marca 2021

Pierwszy dzień zajęć III trymestru

7 kwietnia 2021

Sesja poprawkowa II trymestru

19-26 kwietnia 2021

Przerwa świąteczna

1-6 kwietnia 2021

Promocje doktorskie i habilitacyjne

20 maja 2021

Święto UKSW

28 maja 2021
(wolny od zajęć)

zajęcia dyd. na studiach stac. odbywają się
wg. planu piątkowego

9 czerwca 2021
(środa -> piątek)

Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim

15 czerwca 2021

zajęcia dyd. na studiach stac. odbywają się
wg. planu czwartkowego

15 czerwca 2021
(wtorek -> czwartek)

Sesja egzaminacyjna

16-30 czerwca 2021

Ostatni dzień zajęć III trymestru

16 czerwca 2021

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego

18 czerwca 2021

Sesja poprawkowa semestru letniego

13-22 września 2021

*Trymestry – dotyczą kierunków o profilu praktycznym, które zdecydowały się na organizację zajęć w trybie trzysemestralnym.

Harmonogram -  link.
 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach