glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców oraz Wydział Nauk Humanistycznych zapraszają wszystkich absolwentów kierunków humanistycznych do rejestracji na nowoutworzone roczne Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego (IRK UKSW: https://podyplomowe.uksw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=WH-P-GL&kategoria=).

Program obejmuje 224 godziny zajęć, w tym hospitację lektoratów prowadzonych przez współpracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW oraz samodzielne praktyki glottodydaktyczne.

Celem studiów jest przygotowanie osób o wykształceniu humanistycznym do pracy w charakterze lektora języka polskiego jako obcego. Program ułożono w taki sposób, by uzupełnić kompetencje osób nie posiadających przygotowania filologicznego i pedagogicznego z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego osób dorosłych.

W trakcie zajęć uczestnik pozna najnowsze tendencje metodyczne w nauczaniu i sposoby dostosowania metody do potrzeb grupy oraz indywidualnych, osobowościowych cech ucznia, zapozna się z nowymi podręcznikami i zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z różnymi pomocami dydaktycznymi, nauczy się opracowywania ćwiczeń, testów i pomocy dydaktycznych. Kształcenie obejmuje również ćwiczenia w pisaniu indywidualnych programów nauczania, zgodnych z odpowiednim poziomem zaawansowania, wymaganym na egzaminach certyfikowanych. Istotną częścią programu jest zapoznanie słuchacza z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w szczególności platform e-learningowych, w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Część programu została przeznaczona na praktyki studenckie, które pokażą, jakimi metodami i za pomocą jakich narzędzi można efektywnie uczyć cudzoziemców języka polskiego oraz  pozwolą sprawdzić zdobyte umiejętności podczas prowadzenia lektoratu.

Szczegółowy program oraz informację o wykładowcach można znaleźć na stronie internetowej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców ? http://polish.wnh.uksw.edu.pl/node/111.

Przebieg procesu rekrutacji:

1. Rejestracja w systemie IRK UKSW (podyplomowe.uksw.edu.pl) do 15 września 2013.

2. Złożenie (również do 15 września 2013) stosownych dokumentów w sekretariacie Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (ul. Dewajtis 5, domek nr 3, pon.-pt. w godz. 8:00-15:00):

- kopia dowodu tożsamości,

- wydrukowane z systemu IRK podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,

- 2 fotografie (jak do dowodu osobistego),

- dyplom ukończenia studiów wyższych.

Na studia podyplomowe przyjęte zostaną tylko osoby, które ukończyły studia wyższe. Minimalna liczba słuchaczy konieczna do uruchomienia studiów to 15 osób.

Koszt wynosi 1900,00 zł za semestr przy opłacie z góry za cały rok (3800,00 zł za rok), 2000,00 zł za semestr przy opłacie za każdy semestr oddzielnie (4000,00 zł za rok).

 

Szczegółowych informacji udziela sekretarz Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców mgr Paulina Boguta (polish.wnh@uksw.edu.pl, tel.: 22 561 89 63).

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach