glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Zaproszenie na konferencję

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Nauk Humanistycznych

Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa

Wielkie Księgi Ludzkości

Konferencja międzynarodowa

14 czerwca 2013 r.

Warszawa ul. Dewajtis 5

Aula Muzyczna

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach