glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Spotkanie z prof. Anną Sobolewską

 
Koło Badań nad Kulturą, Historią i Literaturą  Żydów Polskich
zaprasza na spotkanie z prof. Anną Sobolewską dnia 4 czerwca o godz. 16.45, s. 215
 
Temat spotkania:

"Odmienne perspektywy przedstawiania historii Żydów w filmie dokumentalnym: "Miejsce urodzenia" Pawła Łozińskiego oraz "Po-Lin" Jolanty Dylewskiej"

Serdecznie zapraszam

prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach