glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Koła naukowe

Koło Naukowe Muzeologii

opiekun: dr Anna Wiśnicka

prezes: Ilona Suchomska, kontak: suchomska@student.uksw.edu.pl

 

Koło Edytorstwa Naukowego "Kustosz"

opiekun: dr Magdalena Bober-Jankowska

prezes: mgr Emilia Zaczkowska-Szypowska

kontakt: kustosz.uksw@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/kustosz.uksw

 

 

Koło Literackie

opiekun: prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak

prezes: mgr Sylwia Stolarczyk, kontakt: sylwiastolarczyk@onet.pl

facebook: https://www.facebook.com/literackie

 

Koło Językoznawcze

opiekun:

prezes:

strona www: http://www.jezykoznawcy.uksw.edu.pl

facebook: https://www.facebook.com/kolojezykoznawczeuksw

 

Teatr Akademicki „…ale o co chodzi?” UKSW

opiekun: Wiesław Rudzki

strona www: http://www.uksw.edu.pl/Teatr

facebookhttps://www.facebook.com/TeatrUKSW

 

Koło Filmowe UKSW „FilmOFFka”

opiekun: dr Mateusz Werner

prezes:

facebook: https://www.facebook.com/kolofilmoweUKSWfilmOFFka

 

Koło Naukowe Hermeneutyki Literackiej

opiekun: dr Beata Garlej, mgr Katarzyna Bałdyga

prezes: Weronika Rychta

strona www: http://kolohermeneutyczne.blog.pl

facebook: https://www.facebook.com/pages/Koło-Naukowe-Hermeneutyki-Literackiej-UKSW/290961024289352

 

Koło Naukowe Filologii Klasycznej „Kalokagatia”

opiekun: dr Filip Doroszewski

prezes: Wiktoria Wilczak, kontakt: wiktoria.wilczak98@onet.pl

wiceprezes: Michał Piętka

 

Koło Kulturoznawców przy WNH UKSW „Culture on”

opiekun: dr Piotr Jakubowski

prezes: Krystian Łukaszewicz

wiceprezes: Kinga Górska

facebook: https://www.facebook.com/cultureON.UKSW

 

Koło Fotograficzne „Fotograty”

opiekun: dr Piotr Dejneka

prezes: Dominika Milińska

 

Koło Translatologiczne „Translatoria”

opiekun: prof. Anna Szczepan-Wojnarska

prezes: mgr Agata Mikołajko

 

Koło Zarządzanie Projektami Kultury

opiekun: dr Kama Pawlicka

prezes: Paulina Szlaska

kontakt: szlaska.paulina@gmail.com

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach