Wydziałowa Rada Studentów

LISTA CZŁONKÓW WYDZIAŁOWEJ RADY STUDENTÓW

WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH

 

Przewodnicząca WRS WNH
 
Agnieszka Rutkowska (Filologia polska)
Kontakt: arutkowska31@wp.pl
 
 

Wiceprzewodnicząca WRS WNH

Aleksandra Tomczyk
Kontakt: aleksandratomczyk01@gmail.com
 
 
Sekretarz WRS WNH
 

Karolina Rempalska
Kontakt: k.rempalska@student.uksw.edu.pl

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach