glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Konferencja "Dialogiczność w języku i kulturze XXI w."

Koło Językoznawcze Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji

"Dialogiczność w języku i kulturze XXI w.".

Więcej informacji w załączniku.
Formularz zgłoszeniowy: w załączniku.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 kwietnia.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach