redakcja

rada redakcyjna:

Ewa Bieńkowska (Francja), Gerardo Cunico (Włochy), Irena Fedorowicz (Litwa), Grażyna Halkiewicz-Sojak, Teresa Kostkiewiczowa, Krzysztof Koehler, Piotr Mitzner, Andrzej Tyszczyk, Jan Zieliński (Szwajcaria)

 

redaguje zespół:

Bernadetta Kuczera-Chachulska (redaktor naczelny), Tomasz Korpysz, Małgorzata Łukaszuk-Piekara, Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Ewangelina Skalińska (sekretarz redakcji)

 

redaktor językowy:

Jan Falkowski

 

 

projekt okładki:

Mateusz Chachulski

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach