colloquia litteraria

Wydział wydaje od 2006 r. czasopismo (półrocznik) „Colloquia Litteraria”, publikowane przez Wydawnictwo UKSW. Rada programowa czasopisma (zespół redakcyjny, recenzenci) ma charakter międzynarodowy. Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych MNiSW w części B i ma 5 punktów. Zasady wydawania i recenzowania czasopisma są zgodne z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach