PLUTARCH Z CHERONEI, PISMA EGZEGETYCZNE

Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności w serii ?Biblioteka przekładów z literatury starożytnej? (nr 18) ukazały się Pisma egzegetyczne: O powstaniu duszy w Timajosie. Dociekania Platońskie. Rozważania biesiadne (VIII 2) Plutarcha z Cheronei w przekładzie oraz ze wstępem i objaśnieniami Joanny Komorowskiej (Kraków 2012).

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach