glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Konferencje i spotkania naukowe

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2016

 • 23 stycznia: Praktyka badawcza wobec literaturoznawczych szkół i metodologii, organizatorzy: Doktoranci II roku Literaturoznawstwa WNH UKSW
 • 25 stycznia: Dawni Mistrzowie. Wokół rodzajów i gatunków.  Kontynuacja (o tradycjach „lubelskiej szkoły” literaturoznawczej), organizatorzy: prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska
 • 9 marca: Estetyka Roamna Ingardena wobec praktyki interpretacyjnej, organizator: Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej WNH UKSW.
 • 13-15 kwietnia: Jerusalem as the text of culture, organizatorzy: dr D. Muszytowska, prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler, ks. prof. dr hab. J. Kręcidło (WT UKSW), mgr A. Karkowska-Rogińska
 • 14-15 kwietnia: V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Czas - przestrzeń - czasoprzestrzeń, organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak, dr hab. Anna Kozłowska, dr Mateusz Werner, dr Dominik Sulej (sekretarz naukowy)
 • 9-10 maja: Kazanie wobec literatury – dawniej i dzisiaj, organizator: prof. UKSW dr hab. Jerzy Sikora
 • 12-13 maja: Nieokreśloność i granice, organizatorzy: dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, dr Joanna Zaucha (konferencja współorganizowana z Katedrą Lingwistyki Formalnej UW)
 • 13 maja: Konferencja studencko-doktorancka „Strategie zarządzania projektami i instytucjami kulturalnymi”, organizatorzy: dr Anna Wróblewska, mgr Kama Pawlicka (Zakład Zarządzania Kulturą IFKiK), współorganizacja konferencji: Koło Zarządzania Projektami Kultury
 • 19-20 maja: Obrazy lokalności w literaturze, sztuce i przestrzeni społecznej, organizatorzy: dr Joanna Pietrzak- Thébault, mgr Kama Pawlicka, dr Halyna Dubyk, mgr Agnieszka Praga, mgr Łukasz Kucharczyk (sekretarz Konferencji)

2015


 • 21–22 stycznia. Genesis – Księga Rodzaju. „A Bóg widział, że wszystko co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1, 31) Konferencja wewnętrzna z okazji 15-lecia Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW; organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, dr Magdalena Ślusarska, mgr Kama Pawlicka
 • 23-24 marca. Między pamięcią a projektem przyszłości. Doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918, konferencja współorganizowana przez UKSW i UW; organizatorzy: UKSW: prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak, mgr Marta Makowska, mgr Joanna Niewiarowska, UW: prof. dr hab. Maria Olszewska
 • 17 kwietnia. Konserwacja kolekcji zabytkowych - historia, wyzwania, ograniczenia (miejsce: Biblioteka Główna UKSW); organizatorzy: dr Joanna Pietrzak-Thebault, mgr Łukasz Cybulski, prof. UKSW dr hab. Katarzyna Materska
 • 18 maja. Renesans i Reformacja. Erazm a Luter. W 490. rocznicę sporu o wolną wolę;organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler
 • 20-22 maja. Język pisarzy V: problemy gramatyki; organizatorzy: dr hab. Anna Kozłowska, dr Tomasz Korpysz
 • 27-28 maja. Rozpoznane. Przedstawione. Nazwane. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej; organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Jacek Kopciński, dr Paweł Stangret
 • 27 października. Komizm językowy w perspektywie diachronicznej; organizatorzy: dr Tomasz Korpysz, dr Anna Krasowska

2014

 • Konferencja naukowa, Prozodia w semantyce - semantyka w prozodii, 29-30.05.2014 r.
 • Konferencja naukowa, Analiza - ekfraza - zdziwienie. Strony Joanny Pollakówny, 22-23.05.2014 r.  sprawozdanie
 • Konferencja naukowa, Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju badań językoznaw- czych i przekładowych, 20.05.2014 r.
 • Konferencja naukowa, Literackie dyskursy na granicy epok. O literaturze polskiej lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, 15-16.05.2014 r.
 • Panel dyskusyjny, Komizm - wczoraj i dziś, 5.05.2014 r.
 • IV Interdyscyplinarna konferencja naukowa, Byt - nicość - nihilizm, 24-26 kwietnia 2014 r. Szczegółowy plan konferencji, streszczenia referatów i noty biograficzne autorów znajdują się na stronie www.konferencja-uksw.pl
 • Wieczór autorski Wojciecha Kudyby, 14.04.2014 r.
 • Konferencja naukowa, Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasu I Rzeczpospolitej), 31.03-1.04.2014 r.
 • Spotkanie naukowe poświęcone książce Anny Krasowskiej, Od Zielonego Balonika do Potem. Komizm słowny w kabarecie literackim, 19.03.2014 r.
 • Wieczór autorski Antoniego Libery, 17.03.2014 r.
 • Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa prof. Teresie Michałowskiej, 20.02.2014 r.
 • Wykład gościnny, Iwona Waksmundzka, Ile jest bajki w bajce? Cechy gatunkowe "Ostatniej z bajek" Cypriana Norwida, 1.02.2014 r.
 • Spotkanie naukowe, Sztuka poezji i o sztuce w twórczości ks. Janusza St. Pasierba, 14.01.2014 r.

IV TRANSDYSCYPLINARNA SZKOŁA LETNIA DLA DOKTORANTÓW

AFEKTYWNE HISTORIE I POLITYKI PAMIĘCI

NIEBORÓW, 1-5 LIPCA 2014 r.

Zgodnie z ustaleniami Krajowej Konferencji Kierowników Filologicznych Studiów Doktoranckich w tym roku akademickim organizatorem Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej dla doktorantów jest Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (pod kierownictwem prof. Elżbiety Wichrowskiej) we współpracy z Wydziałem Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (pod kierownictwem prof. Anny Szczepan-Wojnar- skiej). Organizacją merytoryczną IV TSL kieruje przewodniczący KKFSD Ryszard Nycz przy współpracy dr Romy Sendyki (UJ), a jej realizacja współfinansowana jest ze środków grantu NPRH Nr 11 H11 026280 pt. "W stronę nowej humanistyki: polska pamięć kulturowa".

Więcej informacji na stronie: http://tslnieborow.blogspot.com/

2013

 • Konferencja naukowa, Rok 1573. Dokonania przodków sprzed 440 lat, 2.12.2013r.
 • Konferencja naukowa, Edukacja polonistyczna wobec nurtu literatury fantasy, 26-27.11.2013 r.
 • Kongres Dydaktyki Polonistycznej, Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy, Kraków, 20-23.11.2013 r. (współorganiz. kongresu)   

http://www.kongresdydaktyki.polonistyka.uj.edu.pl

 • Wykład inauguracyjny, Bohdan Cywiński, Tożsamość wobec wartości, 7.10.2013 r.
 • Referat, Anna Kozłowska, Powtórzenia w twórczości literackiej Karola Wojtyły, 17.06.2013 r. więcej
 • Konferencja naukowa, Dialogiczność w języku i kulturze XXI w., 17.05.2013 r.
 • Konferencja naukowa, Język pisarzy IV: Środki artystycznego wyrazu, 8-10.05.2013 r., sprawozdanie
 • Konferencja naukowa, Nowa pamięć. Głos trzeciego pokolenia, 6.05.2013. r.,          sprawozdanie
 • Konferencja naukowa, Teatr staropolski a kultura współczesna, 22-24.04.2013 r.
 • Konferencja naukowa, Teatr staropolski a kultura współczesna, 22-23.04.2013 r.
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Różnica - tożsamość - zmiana, 18-20.04.2013 r.
 • Wykład gościnny, Jan Falkowski, "Nie jestem artystą!" Twórczość albo śmierć - co o byciu artystą można wyczytać z wybranych listów Witkiewicza, Sienkiewicza i Witkacego (a także Krasińskiego i Chopina), 6.04.2013 r.
 • Konferencja naukowa, Kultura staropolska i retoryka. Perspektywy badawcze. Odsłona II: Retoryka Towarzystwa Jezusowego i jej konteksty, 25.03.2013 r.
 • Spotkanie naukowe poświęcone książce dr. Mateusza Wernera, Wobec nihilizmu. Gombrowicz. Witkacy oraz zjawisku nihilizmu w filozofii i kulturze, 21.03.2013 r.
 • Spotkanie naukowe, Arcydzieło i arcydzielność w twórczości Cypriana Norwida, 20.03.2013 r.  więcej
 • Dni książki dawnej na UKSW, 26-27.02.2013 r.
 • Referat, Anna Kozłowska, Autografy niepublikowanych wierszy wchodzące w skład Akt Kardynała Karola Wojtyły w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Uwagi filologiczne, 7.01.2013 r. więcej

 

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WSPÓŁORGANIZATOREM

I KONGRESU DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ

POLONISTYKA DZIŚ - KSZTAŁCENIE DLA JUTRA. DIAGNOZY I PERSPEKTYWY

Kraków, 20-23 LISTOPADA 2013 r.

W dniach 20-23 listopada 2013 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego trwały obrady I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, który zgromadził ponad stu prelegentów z Polski i ośrodków zagranicznych, kilkudziesięciu panelistów oraz około pięciuset słuchaczy i uczestników warsztatów. Wśród uczestników obrad byli również przedstawiciele naszego Instytutu: Dziekan IFP, dr hab. Tomasz Chachulski, Dyrektor IFP, prof. dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, Zastępca Dyrektora IFP, dr Małgorzata Furgała, Kierownik Katedry Badań nad Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida, prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska oraz prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa. Uczestnicy obrad rozmawiali o uczniach, studentach i doktorantach XXI wieku, sposobie kształcenia polonistów, systemie egzaminów, randze języka polskiego jako przedmiotu szkolnego nauczania. Wobec wyzwań współczesności nie zabrakło tematu cyberprzestrzeni i lekturowej emigracji, a także funkcjonowania języka polskiego jako obcego i drugiego.

W wyniku czterodniowych obrad Kongresu sformułowano 8 rezolucji  dotyczących:

Rezolucje przekazane zostały do  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Więcej informacji na stronie: http://www.kongresdydaktyki.polonistyka.uj.edu.pl


 

2012

 • Wykład gościnny, ks. prof. Józef Naumowicz, Geneza świąt Bożego Narodzenia - stare i nowe hipotezy, 17.12.2012 r.
 • Pokaz etiud szkolnych powstałych w ramach warsztatów filmu dokumentalnego we współpracy z Warszawską Szkołą Filmową. Autorami filmów byli studenci III roku filologii polskiej UKSW. Opieka artystyczna: dr hab. Mirosław Dembiński, dr Mateusz Werner, Rafał Listopad oraz Miłosz Janiec. Zdjęcia: Marcin Ściegliński, montaż: studenci Warszawskiej Szkoły Filmowej, 17.12.2012 r.
 • Wykład gościnny, prof. Wojciech Burszta, Wojny kulturowe dzisiaj, 11.12.2012 r.
 • Referat, dr Izabela Duraj-Nowosielska, Kilka uwag metodologicznych na marginesie opisu semantycznego przysłówków - modyfikatorów intencjonalności działania (w związku ze strukturą tematyczno-rematyczną zdania), 3.12.2012 r. więcej
 • Wykład, dr Ewangelina Skalińska, Problem zła w twórczości Fiodora Dostojewskiego, 17.11.2012 r.
 • Konferencja naukowa, Plutarch z Cheronei: filozof, biograf, wychowawca, 16.11.2012 r.
 • Wykład gościnny, mgr Beata Paszkowska, Synekdocha i synekdochiczność w twór- czości Cypriana Norwida, 11.06.2012 r.
 • Konferencja naukowa,Tłumaczenie poezji - negocjowanie wyobraźni, 30.05.2012 r.
 • Spotkanie naukowe, „Calling Out to Yeti”. Lektura paralelna wierszy współczesnych polskich poetek w oryginale i w przekładzie, prof. Karen Kovacik, Indiana University Purdue University Indianapolis, prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, 29.05.2012 r.
 • Konferencja naukowa, Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury. Piśmiennictwo - książka - edukacja, 10-12.05.2012 r.
 • Wykład gościnny prof. Sholpan Zharkynbekovej, «Республика Казахстан: страна, люди, культура», 7.05.2012 r.
 • II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Nieskończoność w refleksji człowieka [teologia, filozofia, duchowość, nauka, kultura, sztuka], 26-28.04.2012 r.
 • Wykład gościnny prof. György Geréby’ego, Nacjonalizm jako problem teologiczny. Stanowisko Erika Petersona, 13.04.2012 r.
 • Konferencja naukowa, „I nie wódź nas na pokuszenie…” o wiedzy pożądanej i nie- dostępnej, 2.04.2012 r.
 • Wykład gościnny Krzysztofa Czyżewskiego, Inny/ja. O praktykowaniu etosu pogranicza,  29.02.2012 r.

2011

 • Konferencja naukowa, Liryczność jako przedmiot badań estetyki, teorii i historii literatury, 28-29.11.2011 r.
 • Spotkanie z Moniką Bułaj, Doświadczenie estetyczne międzykulturowości religijnej,
  15.11.2011 r.
 • Konferencja naukowa, Logopeda w reformie edukacji, 22.10.2011 r.
 • Wykład inauguracyjny prof. Marii Dzielskiej, Wśród boskich mężów, 19.10.2012 r.
 • Konferencja naukowa, Twórczość Czesława Miłosza, 18.10.2011 r.
 • Konferencja naukowa, Wacław Borowy (1890-1950) – historyk, krytyk i badacz literatury,14.10.2011 r.
 • Konferencja naukowa, Język pisarzy III: problemy metajęzyka i metatekstu, 9-10.05.2011 r.
 • Konferencja naukowa, Milczenie w języku i kulturze, 11-12.04.2011 r.

2010

 •  Konferencja naukowa, Retoryka - renesans - reformacja, 17.12.2010 r.

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach