glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Ankiety oceniające zajęcia

Szanowni Państwo!
Zbliża się koniec kolejnego semestru zajęć, nadszedł więc czas na
wyrażenie przez Państwa swoich opinii na temat zajęć, w których
Państwo uczestniczyli.
Bardzo proszę, by zechcieli Państwo poświecić kilka minut na
wypełnienie ankiety oceniającej poszczególne przedmioty i wykładowców.
Ankieta jest bardzo ważnym źródłem informacji zarówno dla osób
prowadzących zajęcia, jak i dla władz Wydziału. W Państwa dobrze
pojętym interesie jest, aby takich ankiet - możliwie rzetelnie
wypełnionych - było jak najwięcej. Przypominam, że ankieta - w pełni
anonimowa - jest dostępna na Państwa indywidualnych kontach w systemie
USOS.
Z wyrazami szacunku
Tomasz Korpysz

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach