Piotr Dejneka, dr

dr Piotr Dejneka
p.dejneka@uksw.edu.pl

STANOWISKO I PEŁNIONE FUNKCJE
● Adiunkt w Katedrze Teorii Kultury i Międzykulturowości

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
● Absolwent Instytutu Stosowanych  Nauk Humanistycznych UW, gdzie w roku 2000 obronił pracę magisterską z zakresu filozofii kultury p.t. Flanerie – Istota zjawiska i transformacje, oraz Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, gdzie
w roku 2005 obronił dysertację doktorską z zakresu historii idei społecznych i filozofii kultury: Alienacje i próby ich przezwyciężenia w twórczości Stanisława Brzozowskiego. 
● Wizytujący wykładowca, w ramach programu wymiany  akademickiej Erazmus, Instytutu Wirginii Woolf, Jesus College, Uniwersytetu w Cambridge w latach 2010, 2011, 2012,  Szkoły Komunikacji Społecznej i Studiów Medialnych Lisbon Politechnic Institute w latach 2012, 2013, 2016, 2017, Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Sassari 2016. Ponadto wizytujący wykładowca Wydziału Nauk Społecznych  Uniwersytetu Lizbońskiego 2017.
● W latach 2017 i 2018 organizator i  koordynator przyjazdu profesorów wizytujących z: Escola Superior de Comunicação Social/Instituto Politécnico de Lisboa), Portugal.
● Współodpowiedzialny za współpracę z Superior de Comunicação Social/Instituto Politécnico de Lisboa), Portugal. Członek  komitetu sterującego.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Wpływ nowych technologii informacyjnych na tzw. sferę publiczną (Jurgen Habermas), kulturowe następstwa rewolucji informatycznej, granice integracji europejskiej, pogranicza kulturowe oraz problematyka pamięci historycznej i jej wpływu na wspólnotowo i indywidualnie tworzone narracje kulturowe.

DOROBEK NAUKOWY
Projekty badawcze

● Współpracownik Zespołu Badawczego Zakładu Socjologii  Teoretycznej i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury IFIS PAN pod przewodnictwem prof. Joanny Kurczewskiej; m.in.: Projekt  badawczy nr 1 H02E/051/30: Prawodawcy
i tłumacze. Europeizacja interpretacji polskich granic i pograniczy w ideologiach i praktykach społecznych elit lokalnych na wschodnim i południowym pograniczu III RP po akcesji do Unii Europejskiej
.

Monografia naukowa
● Piotr Dejneka, Sam wśród Filozofów, Rzecz o Stanisławie Brzozowskim, Wydawnictwo  UKSW, Warszawa 2011.

Redakcja naukowa
● Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności, red. P. Dejneka, A. Mikołajko, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

Artykuły
● Postawy wobec Unii Europejskiej i Europy mieszkańców Podlasia, Podhala i Śląska Cieszyńskiego. Próba porównania, [w:] Wyciskanie brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach, praca zbiorowa pod redakcja Joanny Kurczewskiej i Hanny Bojar, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009.
● Cztery polskie transformacje systemowe, [w:] Wspólnoty opisane. Zjawisko wspólnotowości w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko Biała 2011, s. 100-110.
● Kilka słów o trudnościach, na jakie narażona jest perspektywa budowania społeczeństwa wielokulturowego we współczesnej  Europie, [w:] Kultury  świata w dialogu, praca zbiorowa pod redakcją Anny Czajki, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 227-237.
● Pegida and what next in Europe? Ritualisation of anti-immigration protests, SGEM VIENNA 2016, p. 361-372.
● Populism and the public sphere. Will populism revitalise EU project?, SGEM VIENNA 2016, p. 397-408.
● Populizm emancypacyjny a sfera publiczna, czyli kilka słów o „dobrym populizmie” we współczesnej dyskusji politycznej w Polsce. Przypadek KODu. Książka Pionu kultury PAN pod red. Joanny Kurczewskiej (w składzie).
● Pegida – patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu. Fenomen  nagłego wzrostu znaczenia, [w:] Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności, praca zbiorowa pod redakcją Piotra Dejneki i Agaty Mikołajko, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.
● Porozumiewanie się a samookreślenie, czyli o granicach  wielokulturowej Europy, [w:] Kultury narodowe i lokalne
a polityka
, praca zbiorowa, pod redakcją Joanny Kurczewskiej i  Zdzisława Macha, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2018 (przyjęty do druku).

ORGANIZACJA
● Pomysłodawca i główny koordynator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe, 14-15 maja 2015 (z: dr Anną Wróblewską i dr Joanną Pietrzak-Thebault).

    Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
    Informacja o ciasteczkach