Joanna Niewiarowska, mgr

Stanowisko i pełnione funkcje: asystent w Katedrze Modernizmu Polskiego

 

Adres e-mail: j.niewiarowska@wp.pl

 

Wykształcenie:

2009 – magisterium, filologia polska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Zainteresowania naukowe:

Kultura polska i europejska przełomu XIX i XX wieku, zwłaszcza w obszarach: czasopiśmiennictwa oraz krytyki literackiej i artystycznej, życia literacko-artystycznego, związków symbolizmu i wczesnego ekspresjonizmu, korespondencji sztuk.

 

Publikacje naukowe:

  • O młodopolskiej recepcji witraży franciszkańskich Stanisława Wyspiańskiego, „Studia Bobolanum” 2012, nr 2.

 

Inne publikacje:

  • Młoda Polska na nowo odczytana („Na drogach duszy. Gustaw Vigeland a rzeźba polska około 1900” w Muzeum Narodowym w Krakowie), „Przegląd Powszechny” 2011, nr 2 (1074).
  • Topografia świata wewnętrznego („Malina” Ingeborg Bachmann), „Przegląd Powszechny” 2012, nr 3 (1087).

 

Prowadzone  zajęcia:

  • Analiza i interpretacja tekstów kultury.
  • Historia literatury polskiej - Młoda Polska.
  • Warsztaty kulturoznawcze.
  • Wstęp do kulturoznawstwa.
  • Historia literatury polskiej – Pozytywizm.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach