glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Anna Czajka-Cunico, prof. ucz. dr hab.

WERSJA JĘZYKOWA

 

 

Prof. ucz. dr hab. Anna Czajka-Cunico
a.czajka@uksw.edu.pl

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE
​● Kierownik Katedry Teorii Kultury i Międzykulturowości.
​● Wicedyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa do 2016 r.
​● Opiekun umowy bilateralnej z Uniwersytetem w Genui 2013-2016.
​● Kierownik serii „W stronę międzykulturowości”
w Wydawnictwie UKSW.
​● Członek Rad Naukowych serii wydawniczych
i czasopism: „Varchi” (Mediolan), „Załącznik Kulturoznawczy” (Warszawa), „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, a ponadto  w latach 90. serii „Stauffenburg Discussion. Studien zur Inter- und Multikultur / Studies in Inter- and Multiculture” w Stauffenburg Verlag Tübingen.
​● Wiceprzewodnicząca Zespołu ds. Wielo- i Międzykulturowości Narodowego Centrum Kultury.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH 
​● Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Naukowego Centro Studi Antonio Balletto
​● Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
​● Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie, Kolonia
​● Wiener Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie
​● PEN Club

WYKSZTAŁCENIE
Studia magisterskie w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego; doktorat z zakresu filozofii obroniony w 1987 roku w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (uznany w Niemczech i Włoszech), studia z zakresu filozofii i retoryki na Uniwersytecie w Tybindze, języków i literatur obcych nowożytnych na Uniwersytecie w Genui (dyplom doktorski 1999); habilitacja uzyskana w 2010 roku na Uniwersytecie Wrocławskim.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Teorie i filozofia kultury, międzykulturowość, poezja i narracja w kulturach, teoria obrazu, dialogiczność i polilog kulturowy.

DOROBEK NAUKOWY
Granty i projekty badawcze
​● Stypendia Alexander von Humboldt-Stiftung, Deutsche Forschungsgemeinschaft (habilitacyjne), Consiglio Nazionale delle Ricerca.
● Udział w we włoskich programach badań narodowych PRIN (Progetto di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale):
● 2007-2010 – Vita e forme della cultura in età moderna e contemporanea.
● od 2011 – PRIN La riflessione morale di fronte al mind/body problem.
● Kierownik grantu NPRH Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech.
● Projekt współpracy bilateralnej z Uniwersytetem w Genui: Myśl kulturoznawcza i filozofia włoska; relacje kultura – filozofia.

Monografie naukowe
● Człowiek znaczy nadzieja. O filozofii Ernesta Blocha, Wydawnictwo FEA, Warszawa 1991, ss. 312.
● Tracce dell’umano. Il pensiero narrante di Ernst Bloch, Diabasis, Reggio Emilia 2003, ss. 232.
● Poetik und Ästhetik des Augenblicks. Studien zu einer neuen Literaturauffassung auf der Grundlage von Ernst Blochs literarischem und literaturästhetischem Werk, Duncker & Humblot, Berlin 2006, ss. 384.
● Międzykulturowość i filozofia, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, ss. 216.

Redakcja naukowa
● Ernst Bloch, Das Abenteuer der Treue. Briefe an Karola 1928-1949, red. Anna Czajka, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2005, ss. 268.
● Margarete Susman, Il senso dell’amore, red. Anna Czajka, Diabasis, Reggio Emilia 2007.
● Ernst Bloch, Ślady, przekład, wstęp i przypisy Anna Czajka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 210.
● Autofiktion. Neue Verfahren literarischer Selbstdarstellung, red. Martina Wagner-Egelhaaf, Anna Czajka-Cunico, Richard Gray, [w:] Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Akten des XII Germanistenkongresses in Warschau 2010, red. F. Grucza, Band 8, Peter Lang, Bern u.a. 2012, s. 127-251 [Einleitung, s. 129-132]. [Materiały XII Kongresu Germanistów w Warszawie 30.07.-07.08.2010, redakcja materiałów sekcji Autofiktion pod przewodnictwem M. Wagner-Egelhaaf (Uni Münster), A. Czajka-Cunico (UKSW Warschau), R. Gray (Uni Washington)].
● Kultury świata w dialogu, red. i wstęp Anna Czajka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, ss. 324.
● Wielkie Księgi ludzkości, red. i wstęp Anna Czajka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013, ss. 317.
● Antonina Kłoskowska, Alle radici delle culture nazionali, red. Anna Czajka, wprowadzenie Zygmunt Bauman, z listem Karola Dedeciusa, Diabasis, Reggio Emilia 2007.
● Jan Białostocki, Il cavaliere polacco e altri saggi dell’arte e di iconologia, red. A.  Czajka, trad. M. Bacigalupo, „Biblioteca di Cultura Polacca”, Mimesis, Milano 2015, ss. 348.
● Stanisław Brzozowski, Cultura e vita, red. Anna Czajka i Gerardo Cunico, „Biblioteca di Cultura Polacca”, Mimesis, Milano 2016, ss. 225.
● Władysław Stróżewski, Intorno al bello, red. Anna Czajka i Gerardo Cunico, „Biblioteca di Cultura Polacca”, Mimesis Milano 2017, ss. 215.
● Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech. Polskość w świecie II: Stanisław Brzozowski, red. nauk. Anna Czajka, Magdalena Woźniewska-Działak, Dorota Dąbrowska, Warszawa 2018.

Artykuły
 Antonina Kłoskowska and the problem of interculturality, "East" 2008, nr 19, s. 108-118.
● Un’esperienza estetica di interculturalità religiosa: le Genti di Dio viste da Monika Bulaj, [w:] Culture e religioni: la pluralità e i suoi problemi, red. G. Cunico i D. Venturelli, Il melangolo, Genova 2011, s. 285-298.
● Ästhetische Kommunikation zwischen kulturellen Andersheiten, [w:] Der asymmetrische Westen. Zur Pragmatik der Koexistenz pluralistischer Gesellschaften, red. Barbara Henry i Alberto Pirni, Transcript, Bielefeld 2012, s. 81-92.
● Anfänge, Stadien, Probleme und Aufgaben interkultureller Philosophie. Ein Gespräch zwischen Anna Czajka und Franz Martin Wimmer, [w:] Der asymmetrische Westen. Zur Pragmatik der Koexistenz pluralistischer Gesellschaften, red. Barbara Henry i Alberto Pirni, Transcript, Bielefeld 2012, s. 255-272.
● Natan Mędrzec – figura dialogiczności, [w:] Znaczenie. Tekst. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus, red. Anna Kozłowska, Agnieszka Świątek), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, s. 221-238.
● Pensiero narrante ed esperienza dell’amore, w I sogni di cui è fatta la materia, red. Nicola Alessandrini, Cinzia Carantoni, Susil, Carbonia, 2013, 115-124.
● Margarete Susman o istocie liryki, [w:] Seminaria Bielańskie. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. Tomasz Chachulski i inni, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, s. 417-429.
● Zwrot wizualny a obrazy chwili, [w:] Więcej niż obraz, red. Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Ewelina Twardoch i Michał Gulik, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, s. 313-325.
● Übersetzungsphilosophische Bemerkungen zu einer simultanen Lektüre Großer Schriften, [w:] Über-Setzen. Sprachenvielfalt und interkulturelle Hermeneutik, red. Gabriele Münnix, Freiburg 2017, s. 276-295.
● O potrzebie studiów włoskich, [w:] Polska i Włochy w dialogu kultur / La Polonia e Italia nel dialogo tra le culture, Warszawa 2017, s. 9-22.
● Grenzen, Dialogizität und Identitätsfragen, [w:] Grenzen im Denken Europas. Mittel- und osteuropäische Ansichten, red. Mădălina Diaconu, Bianca Boteva-Richter, Wien 2017, s. 53-67.
● Lek na lęk. Rozmowa z prof. Anna Czajką-Cunico, filozofką i kulturoznawczynią, o tym, dlaczego musimy zrozumieć, co myślą ludzie spoza naszej kultury, i że zamykanie się na nich to błąd. „Polityka” 7.06.2017 r.

ORGANIZACJA
● Spotkania kulturoznawcze Wojny  kulturowe dzisiaj, wykład prof. J. Burszty, 11 grudnia 2012 r.
● Doświadczenie estetyczne międzykulturowości religijnej, 15 listopada 2011 r., spotkanie z artystką fotografikiem i pisarka Moniką Bułaj z udziałem ks. prof. Jarosława Różańskiego i prof. Jacka Kopcińskiego.
● Narodziny, rozwój i perspektywy badawcze kulturoznawstwa polskiego, spotkanie z prof. Andrzejem Mencwelem , 17 stycznia 2012 r.
● INNY / JA. O praktykowaniu etosu pogranicza, 29 lutego 2012 r., spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim, dyrektorem ośrodka „Pogranicze” w Sejnach.
● Konferencja Kultury świata w dialogu, 2 czerwca 2010 r., z udziałem N. Pawlak, M. Religi, K. Pachniak, K. Gawlikowskiego, P. Boskiego i innych przedstawicieli różnych uczelni w Polsce.
● Konferencja międzynarodowa Wielkie Księgi ludzkości , 13 czerwca 2013 r., z udziałem m.in. ks. M. Bały, K.-J. Kuschela (Uniwersytet w Tybindze), G. Cunico (Uniwersytet w Genui).
● Panel Kulturoznawstwo i międzykulturowość, organizowany we współpracy WNH z Polskim Towarzystwem Kulturoznawczym, 20 lutego 2015 r., z udziałem m.in. ks. M. Bały, N. Pawlak (UW), W. Kunickiego (Uniwersytet Wrocławski), J. Nikitorowicza (Uniwersytet w Białymstoku), J. Kurczewskiej (IFiS PAN).
● Konferencja międzynarodowa „Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech” Polskość w świecie I: Stanisław Brzozowski, 3 czerwca 2016, z udziałem A. Walickiego, J. Herltha, G. Cunico i in.
● Konferencja międzynarodowa „Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech”, Polskość w świecie II: Jan Białostocki, 19 września 2017 r., z udziałem L. Magnaniego (Genua), J.  Chrościckiego, S. Michalskiego (Tybinga), A. Nakova (Paryż), J. Grabskiego (Wiedeń) i in.
● Konferencja międzynarodowa Sto lat myśli i kultury polskiej/Cent’anni di filosofia e di cultura polacca
Genua, 23 maja 2018 r. http://filosofia.dafist.unige.it/?page_id=1191

 

OSIĄGNIĘCIA  
● Nagroda: “Ernst-Bloch-Förderpreis der Stadt Ludwigshafen am Rhein”, 1988.
● Nagroda:  “Premio Internazionale di Saggistica Salvatore Valitutti”, 2004.
● “Menzione speciale – Premio Internazionale di Saggistica Salvatore Valitutti”, 2008.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach