glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Magdalena Złocka-Dąbrowska, dr

dr Magdalena Złocka-Dąbrowska
mzd-edu@wp.pl

STANOWISKO I PEŁNIONE FUNKCJE
● Adiunkt w IFKiK WNH UKSW
● Kierownik Zakładu Regionalistyki
● Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowo-Dydaktycznych

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH 
● Generative Anthropology Society and Conference (GASC)
● Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (PTK)

WYKSZTAŁCENIE
● 2005 – kursy wiedzy o Europie w Akademii Europejskiej w Otzenhausen, w Parlamencie Europejskim w Strasburgu i w Komisji Europejskiej w Luksemburgu.
● 2003 – doktorat, nauki humanistyczne, Uniwersytet  Jagielloński (tytuł rozprawy: Georges Dumézil, la nouvell mythologie comparée et la méthode structural).
● 1992-1996 – studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz uczestnik Atelier Franco-Polonaise w SNS PAN.
● 1996-1999 – stypendia doktorskie w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu.
● 1986 – magisterium, etnografia, Uniwersytet Warszawski.
● 1984,1986- badania terenowe w Indiach (kultury i religie Indii).

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH
Antropologia i kulturologia francuska, interdyscyplinarne teorie kultury, mitologiczne i metaforyczne systemy reprezentacji, antropologia generatywna.

DOROBEK NAUKOWY
Projekty badawcze
● 2014 – Kierownik i uczestnik projektu międzynarodowego „Wizyta Przygotowawcza” w ramach współpracy polsko-norweskiej (UKSW-Oslo University), źródło: FSS, Fundusze Norweskie.
● 2012-2013- Kierownik i uczestnik projektu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”; UKSW, źródło: NCBiR.

Monografia naukowa
● 2013 – Analyse de l’œuvre de Georges Dumézil, un maȋtre à penser, Wydawnictwo Naukowe  GRADO (Grupa Adam Marszałek), Toruń 2013, ss. 242.

Wybrane artykuły
● 2017- Generative Anthropology and the Mahabharata: Cognition, Narrative, Culture”, Anthropoetics XXIII, Journal of Generative Anthropology, no.1, Fall 2017.
● 2016 Cratos as Cognition: Gans and Dumézil in Dialogue on Language and Violence, Anthropoetics XXII, Journal of Generative Anthropology, no.1, Fall 2016.
● 2015 – “Metaphors, Simulacra, and the European Imagination”, [w:] What Europeanness Means Today ? European Identity and its Multicultural Economic and Social Dimensions, Klocek di  Biasio B. Michalski, B. Münch F. (ed.), Wyd. Adam Marszałek, 2015.
●  2013 – „Koncepcja strukturalizmu Georges’a Dumézila”, [w:]  Nadawać znaczenie. Uwagi o filozofii kultury, pod. red. Marii Gołębiewskiej i Andrzeja Ledera, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013, s. 41-55.
● 2013 – “Silk Cognition in Reference to Some Aspects of Georges Dumézil’s Theory of Three Social Functions”, [w:]  Collection of Papers from the Second International Conference on Chinese Studies “The Silk Road” Organized by Confucius Institute in Sofia, 29-31 października 2013, Sofia 2013.
●  2010 –  “Conception de la tripartition” [w:] The Review of Regional Studies. The Journal of the European Regional Science  Association  (ERSA), Published by the College of Business and Economics at the University of  Strassbourg, vol. 22, Strasbourg 2010.
●  2010 – „Europa – historia,  integracja i teoria trzech funkcji społecznych”, [w:] Polska i Unia Europejska: sześć lat po rozszerzeniu. Bilans kosztów i korzyści,  Rocznik Naukowy Europejskiej Fundacji Wolności, Bruksela 2010.
● 2009 – „Georges Dumézil i koncept Europy”, Konteksty, Nr 1-3, 2009, s. 83-93.
● 2009 – “Georges Dumézil et l’ensemble indo-européen”, Roczniki Naukowe Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, s.183-195.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
● 2010 – wykład w Departamencie Tłumaczy Parlamentu Europejskiego w Luksemburgu  pt. Eurolingwistyka a neo-kultury Europy,  25 kwietnia 2010.

WYSTĄPIENIA NA KONFRENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH
● “Pre-human, Human, Post-human: GA and Mimetic Theory in Conversation with Cognitive Studies. Anthropology in Cognitive Sequences of  the Mahabharata” – referat wygłoszony w czasie konferencji międzynarodowej.
● “Generative Anthropology in the Cosmic Realms of the Mahabharata” – referat wygłoszony w czasie konferencji międzynarodowej Cultural Universals, Cultural Specifics, and Globalization: On the Applicability of Generative Anthropology, Kinjo Gakuin University in Nagoya,  17-19 czerwca 2016, Japonia.
● „Antropologia generatywna wobec początków sztuki i kultury” – referat wygłoszony w czasie konferencji międzynarodowej Apokryf i Biblia – ludowy obraz Boga i transcendencji, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa, 26 września 2016.
● „Consecutio Modorum : Mediation between Two Concepts of Culture, Analog and Digital” – referat wygłoszony w czasie konferencji międzynarodowej Models and the Human, Analog and Digital, High Point University, North Carolina, 4-7 lipca 2015, USA.
● „Digital and Inter-Cultural Communication in Anthropological Contexts” – referat  wygłoszony w czasie Third Global Leader’s Forum – China Foundation for Human Rights Development, Information Office of Jiangsu Provincial People’s Government and Southwestern University in Nanjing, 24-26 września 2015, Nanjing, Jiangsu Province, Chiny.
● "Cratos as Cognition: Dumézil and Girard in Discussion on Military Order, War and Violence” – referat wygłoszony w czasie konferencji międzynarodowej Battling to the End, 1914-2014, zorganizowanej przez Katholische Universitat Eichstatt-Ingolstadt , Freizing, 21-24 lipca 2014, Niemcy.
● „Culture and Dialogue” – referat wygłoszony w czasie konferencji Understanding and Cooperation Dialogue (sesja: “Inheritance and Developement of Culture in the Process of Industrialisation and Urbanisation”), Beijing, Jingdezhen, Nanchang, 23-26 lipca 2013, Chiny.
● „Silk Cognition in Reference to Georges Dumézil’s Theory of Three Social Functions” – referat wygłoszony w czasie konferencji międzynarodowej The Silk Road zorganizowanej przez Confucius Institute oraz Uniwersytet Św. Klemensa Ohrydskiego w Sofii,  29-31 października 2013, Bułgaria.
● „Metaphors, Symulacra and European Imagination” – referat wygłoszony w czasie konferencji międzynarodowej What Europeanness Means Today ?, Uniwersytet we Florencji, 15-17 marca 2009, Włochy. 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach