glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Anna Wróblewska, dr

dr Anna Wróblewska
a.wroblewska@uksw.edu.pl

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE
● Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Kulturą
● Członkini Wydziałowej Rady Biznesu
● Członkini Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
● Opiekun specjalizacji Zarządzanie kulturą na studiach niestacjonarnych
● Sekretarz Rady Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH

A ponadto:
● Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
●Członek Komisji Ekspertów programu: „System wsparcia dystrybucji filmów polskich, europejskich i klasyki kina” (Stowarzyszenie Filmowców Polskich)
● Redaktorka Serwisu Internetowego www.sfp.org.pl
● Rzeczniczka Prasowa Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (od 2014)

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH 
● Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami
● Koło Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich

WYKSZTAŁCENIE
● mgr filologii polskiej (Uniwersytet Warszawski, 1996)
● dr nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo (Uniwersytet Śląski, 2013)

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
przemysł audiowizualny, film dla dzieci, film animowany, przemysły kultury, przemysły kreatywne, public relations

DOROBEK NAUKOWY
Granty i projekty badawcze
Proces tworzenia dzieła filmowego oraz jego uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne w perspektywie badań kultury produkcji (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł Rozwój 2.b, 2016-2019, PWSFTViT w Łodzi).
●Członek Zespołu Projektowego INTERFILMLAB – edukacja na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego,  Dotacja: Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Program Rozwój Sektorów Kreatywnych, 2017,  Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji.
● Członek Zespołu Projektowego: Bilans kompetencji sektora filmowego – między potrzebami branży a możliwościami edukacji,  Zamawiający: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Wykonawca: ECORYS Polska Sp. z o.o., 2017.

Monografia naukowa
● Rynek filmowy w Polsce, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2014.

Wybrane monografie popularnonaukowe
● Polski film dla dzieci i młodzieży (współautorstwo z Jerzym Armatą), Fundacja Kino, Warszawa 2014.
● Film z widokiem na morze. 40 lat Festiwalu Filmowego Gdańsk – Gdynia, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Warszawa 2015.

Redakcja naukowa
● Edward Zajicek, Zarys historii gospodarczej kinematografii polskiej, tom I, Wydawnictwo PWSFTViT, Łódź 2015, s. 382 (wraz z Anną Zarychtą).
● Redakcja części tematycznej czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy” 2017, nr 4.

Wybrane artykuły
● Polska produkcja filmowa po roku 2005 w perspektywie badań ilościowych, [w:] „IMAGES The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” vol. XIII nr 22, Poznań 2013.
● Analiza ekonomiczna źródeł finansowania  polskiego filmu fabularnego w latach 2005-2012, [w:] Idea Zespołu Filmowego. Historia i nowe wyzwania, red. Tadeusz Szczepański, Anna Pachnicka, PWSFTviT, Łódź 2013.
● Europa, miasto, film. Regionalizm w systemie finansowania współczesnej produkcji filmowej i jego skutki dla dzieła filmowego, [w:] Szkice o kulturze produkcji filmowej w Polsce, red. Katarzyna Szuchiewicz i Krzysztof Kornacki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.
● Production Studies w Polsce – stan badań, „Panoptikum. Film / Nowe Media / Sztuki Wizualne”, nr 16, 2016.
● Mapowanie sektorów kreatywnych. W poszukiwaniu definicji i metody, „Załącznik Kulturoznawczy”, nr 3, 2016.
● Produkcja filmów lalkowych we współczesnej polskiej kinematografii, [w:] Polska animacja w XXI wieku, red. Małgorzata Kozubek i Tadeusz Szczepański, Wydawnictwo PWSTViT, Łódź 2017.
● Wokół zarządzania kulturą. Rezultaty badania ankietowego (z Patrykiem Dziurskim i Kamą Pawlicką), „Załącznik Kulturoznawczy”, nr 4, 2017.
● Festiwal filmowy jako czynnik zmiany w mieście i w regionie. W poszukiwaniu metod badawczych, „Przezrocze”, nr 6, 2017.

ORGANIZACJA 
● od 2016 corocznie: Studencko-Doktorancka Konferencja „Strategie zarządzania instytucjami i projektami kultury”

OSIĄGNIĘCIA 
● 2005 – Nagroda Ministra Kultury za działalność na rzecz kultury
● 2009 – Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii: portal internetowy
● 2015 – doroczna nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS  oraz Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej –  za książkę Polski film dla dzieci i młodzieży (współautorstwo z Jerzym Armatą)
● 2015 – Brązowy Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis

HOBBY 
Agatha Christie: dorobek i jego adaptacja

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach