glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Jan Zieliński, prof. UKSW dr hab.

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Jan Zieliński

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

profesor nadzwyczajny

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Rilke Gesellschaft

ADRES E-MAIL

zielinski@gmx.ch

WYKSZTAŁCENIE

2006 – habilitacja, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Uniwersytet we Fryburgu Szwajcarskim 
1982 – doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, IBL
1974 – magisterium, filologia polska, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Komparatystyka, związki literatury ze sztuką, pogranicza literatury, tekstologia i edytorstwo, teoria i krytyka przekładu, stosunki polsko-szwajcarskie, biografistyka, romantyzm, modernizm, literatura XX wieku, literatura emigracyjna.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2016

 • Jak lalkarz. „Pamiętnik Literacki” (Londyn) 2016 tom LI, s. 147-152 (M. Grydzewski, Silva rerum, Warszawa 2014).
 • Smaki Smyrny. Antologia. W: Głosy przyjaciół. Dla Barbary Toruńczyk. Warszawa 2016 s. 304-314.
 • Lektury kwartalne. „Zeszyty Literackie” 2016 nr 3 (135) s. 256-7 (Stanisław Łubieński, Dwanaście srok za ogon. Wołowiec 2016).
 • Pochwała futerału. W: Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej. Pod red. Tomasza Chachulskiego, Doroty Kielak i Magdaleny Ślusarskiej. Warszawa 2015 [wł. 2016], Wydawnictwo UKSW, s. 85-109.
 • Remarque i Reymont. „Topos” 2016 nr 3 s. 174-177.
 • Mądry pan w czapeczce.  „Zeszyty Literackie” 2016 nr 2 s. 128-139 (Dymitr Fiłosofow, Pisma wybrane. Opr. Piotr Mitzner. Warszawa 2015)
 • Teatr anatomiczny Mirona Białoszewskiego. „Zeszyty Literackie” 2016 nr 2. s. 222-224 (Jan Falkowski, „Pan Mozart, pan Bach, pani Reginka i ja”. Spotkania z ludźmi i kulturą w twórczości Mirona Białoszewskiego. Warszawa 2015)
 • Zygmunt Lubicz-Zaleski, Relikwiarz buchenwaldzki. Opracował i posłowiem opatrzył Jan Zieliński. Warszawa 2016, Oficyna Wydawnicza Volumen / Société Historique et Littéraire Polonaise (tu: przekład z jęz. francuskiego cyklu Trois solitudes / Trzy samotności s. 23-29, Posłowie s. 39-79, Nota edytorska s. 81).
 • Koronkowa krecia robota. „Topos” 2016 nr 2 s. 190-3 (Wystawa Jeana Dubuffeta w Bazylei).
 • Lektury kwartalne. „Zeszyty Literackie” 2016 nr 1 (133), s. … („Pamiętnik Literacki”, Londyn, t. L; „Journal des Poètes”, Bruksela, 2014 nr 4).

2015

 • Galeria z Wierzchowni. Preliminaria. „Colloquia Litteraria” 2014 [wł. 2015] nr 2 (17) s. 77-90.
 • Z epoki Underwooda. „Pamiętnik Literacki” (Londyn) 2015 t. L s. 152-158 (Jerzy Andrzejewski i in., Pod okupacją. Listy. Warszawa 2014).
 • Aleksander Wat, Notatniki. Transkrypcja i opracowanie Adam Dziadek, Jan Zieliński. Warszawa 2015, Wydawnictwo IBL PAN. Tu także: Kłącza – (kłonice) – synapsy. (Posłowie) s. 895-903. Chronometr (1): Rozmowny budzik. „Załącznik Kulturoznawczy” 2015 nr 2 s. 288-297.
 • Widzieć, co będzie. „Zeszyty Literackie” 2015 nr 3 (131) s. 76-83 (Annemarie Schwarzenbach w w Wolnym Mieście Gdańsk i w Gdyni).
 • Żywoty słów. „Zeszyty Literackie” 2015 nr 3 (131) s. 217-221 (A. Dziadek, Projekt krytyki somatycznej. Warszawa 2015).
 • Drzewo tradycji. „Pamiętnik Literacki” (Londyn) t. XLVIII, Grudzień 2014 [wł. lipiec 2015], s. 109-117 (A. Krzeczunowicz, Bołszowce. Wspomnienia z dzieciństwa na Kresach. Warszawa 2014).
 • Lektury kwartalne. „Zeszyty Literackie” 2015 nr 2 (130) s. 218-219 (M. Nowak, „Na łuku elektrycznym”. O pisaniu Andrzeja Bobkowskiego, Warszawa 2014).
 • Znaki przynależności. „Zeszyty Literackie” 2015 nr 2 (130) s. 230-235 (T. Terlecki, J. Witllin, Listy 1944-1976. Warszawa 2014, Biblioteka „Więzi”).
 • Józef Czapski, Czytając. Kraków 2015, SIW „Znak”. Wybrał, opracował i wstępem poprzedził... Tu: Kolejność ważności, s. 5-16, Od wydawcy s. 403-404 (wyd. II zmienione).
 • Duch Büchnera. Dywagacje wokół kryptocytatu z Rilkego. „Tekstualia” 2015 nr 1 (40) s. 77-87.
 • Terapia epistolarna. Na przykładzie dwóch listów Hipolita Terleckiego do Edwarda Duńskiego. W: Znaczenie. Tekst. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus. Redakcja Anna Kozłowska, Agnieszka Świątek. Warszawa 2014 [wł. 2015], UKSW [=Prace językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW, tom 5] s. 443-457.
 • Miłosławskie medytacje o okładce. „ArtPapier” 2015 nr 9 (273): http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=223&artykul=4917&kat=17
 • Historyczny pierwowzór Serionic z „A Dorio ad Phrygium”. W: Norwid wobec historii. Red. Edyta Chlebowska, Łukasz Niewczas. Lublin 2014 [wł. 2015], Towarzystwo Naukowe KUL, s. 269-280.
 • Bielańska waleta. „Colloquia Litteraria” 2014 [wł. 2015] nr 1 (16), s. 135-8.
 • Ekfraza jako pytanie o prawo do zachwytu [w wierszu ks. J. St. Pasierba Spotkanie], „Colloquia Litteraria” 2014 [wł. 2015] nr 1 (16), s. 29-38.

2014

 • (wstęp) Czerniaków Zimanda. Próba metody, w: Roman Zimand, "W nocy 0d 12 do 5 nie spałem". "Dziennik" Adama Czerniakowa a próba lektury, oprac. P. Sieniuć, Warszawa 2014 [= Filologia XX, t. 3], s. 3-21.

 • (rec.) „Widmo z rozczochraną głową”. Glossy do Zapolskiej. „Zeszyty Literackie” 2014, nr 1 (125), s. 229-230 [A. Janicka, Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki, Białystok 2013.
 • (przeł.) H. Hesse, Myśli o „Idiocie” Dostojewskiego,  „Zeszyty Literackie” 2014, nr 1 (125), s. 36-40.
 • J. Pollakówna, Skąpa jasność / Avare clarté. Traduit du polonais par Alice-Catherine Carls. Présenté par Jan Zieliński. Soisy-sur-Seine 2014, Éditinter. Poésie bilingue. Tu: Misterium transformacji / Le mystère de la transormation, s. 6-17.
 • Неверли – русский писатель. „Новая Польша” 2014, nr 4, s. 73-80.
 • Lektury kwartalne. „Zeszyty Literackie” 2014 nr 3 (127) s. 234 [K. Siwczyk, Dokąd bądź. Kraków 2014]
 • Frakcja oka. „Zeszyty Literackie” 2014 nr 3 (127) s. 237-240. [Wystawa Odilon Redon. Bazylea, Fondation Beyeler]
 • W sprawie Heliodorów. „Studia Norwidiana” 2014 nr 32 s. 183-191.
 • (z Adamem Dziadkiem) O notatnikach Aleksandra Wata. „Teksty Drugie” 2014 nr 3 s. 348-351 oraz Aleksander Wat, Notatniki (Fragmenty) tamże, s. 352-361.
 • Andrzej Bobkowski jako pudendysta. W: Andrzej Bobkowski wielokrotnie. W setną rocznicę urodzin. Pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Andrzeja Stanisława Kowalczyka i Macieja Urbanowskiego. Warszawa 2014, Biblioteka „Więzi”, tom 199, s. 194-205.
 • Armia artystów. „Pamiętnik Literacki” (Londyn) T. XLVII, czerwiec 2014, s. 138-146 [J. W. Sienkiewicz, Artyści Andersa – continuità e novità. Toruń – Warszawa 2013].
 • Wizje katastroficzne u Johna Martina i Zygmunta Krasińskiego, [w:] Katastrofizm polski w XIX i XX wieku: idee, obrazy, konsekwencje, red. J. Fiećko, J. Herlth, K. Trybuś, Poznań 2014, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, s. 127-141.
 • (z Adamem Dziadkiem) Aleksander Wat, Ostatni zeszyt. „Zeszyty Literackie” 2014 nr 128 s. 5-28, Nota wydawców s. 28.
 • Odlot. „Zeszyty Literackie” 2014 nr 128 s. 244-246.
 • Proust, metodą Ollendorffa. „Załącznik Kulturoznawczy” 2014 nr 1 s. 327-349.

 

2013

 • Prawdziwy symbol. Teologiczno-personalistyczna ekfraza Zygmunta Krasińskiego, w: „Gdzie piękność, gdzie poezja...?” Zygmuntowi Krasińskiemu w 200. rocznicę urodzin (1812-2012), pod red. A. Czajkowskiej i E. Miki, Częstochowa 2013 [wł. 2014], Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie [=Studia o literaturze XIX i XX wieku, t. IV], s. 105-111.
 • Ouvrir l'inouvrable, w: A. Wat, Les quatres murs de ma souffrance. Traduit du polonais par Alice-Catherine Carls et présenté par Jan Zieliński, Paris 2013, s. 7-19.
 • Historyczny pierwowzór Serionic z 'A Dorio ad Phrygium, "Studia Norwidiana" 2013, t. 29, s. 189-200.
 • (rec.) Ołtarze Ariadny, "Przegląd Polski", dod. do: "Nowy Dziennik" (Nowy Jork) 2013, s. 5 (E. Bieńkowska, Dom na Rozdrożu, Warszawa 2012).
 • (rec.) "Wiadomości", Norwid, bułki z szynką i całe buty, "Pamiętnik Literacki" (Londyn) 2012, t. XLIII/XLIV, s. 172-179 (rec. M. Lutomierski, Mickiewicz i okolice. Tematy romantyczne na łamach londyńskich "Wiadomośći" z lat 40. i 50 XX wieku, Toruń 2012).
 • (rec.) Spowiedź notorycznego awanturnika. "Zeszyty Literackie" 2013, nr 2. s. 212-215 (J. Stempowski, Notatnik niespiesznego przechodnia, t. 1-2, Warszawa 2012).
 • Une journée dans la vie d'Aleksander Wat, in: Aleksander Wat sur tous les fronts, publié sous la direction de Maria Delaperrière, Paris 2013, s.173-184.
 • Nie tylko marionetki i manekiny. Kleist i Schulz. „Wielogłos. Wybór tekstów. Pismo Wydziału Polonistyki UJ” 2013, nr 3, s. 101-112.
 • Polish Music. Polish Composers 1918-2010, ed. by M. Podhajski, Gdańsk-Lublin 2013, Publishing House of the John Paul II Catholic University of Lublin (Wydawnictwo KUL) [tu: Holzapfel, Rudolf Maria s. 541-2, Klecki (Kletzki), Paweł (Paul) s. 614-616, Marek, Czesław s. 821-824, Ostroga, Feliks M. s. 919-920, Regamey, Constantin s. 1042-1044, Ryterband, Roman s. 1080-1082, Skrzypczak, Bettina s. 1124-1125, Zaczkowski, Bolesław s. 1305-1306].
 • A. Wat, Notatniki. (Wybór). Transkrypcje.  „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 4, s. 205-224.[współautor transkrypcji: Adam Dziadek]
 • (rec.) Retrospektywna kartomancja, „Pamiętnik Literacki” (Londyn) 2013, t. XLV/XLVI,  s. 152-165 [B. Dorosz, Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce. Jan Lechoń. Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969. Warszawa 2013]
 • (rec.) Marienbadzki kalejdoskop. „Pamiętnik Literacki” (Londyn) 2013, t. XLV/XLVI, s. 171-173. [K. Kaplan, Zdarzyło się w Marienbadzie. Miłość, polityka, intryga, Warszawa 2012]
 • Jezus za kaemem. Glossa z pogranicza literatury, teologii i historii sztuki, „Colloquia Litteraria” 2013, nr 1, s. 41-49.
 • Trzech Żeromskich, w: Żeromski. Tradycja i eksperyment, idea i układ J. Ławski, red. A. Janicka, A. Kowalczykowa, G. Kowalski, Białystok - Rapperswil 2013 [Przełomy/Pogranicza. Studia literackie, t. 7], s. 59-60.

2012

 • Szkatułki Newerlego. Warszawa 2012.
 • Pisze Mackiewicz do Dürrenmatta, w: Zmagania z historią. Życie i twórczość Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej. Materiały z konferencji w Muzeum Polskim w Rapperswilu z cyklu „Duchowe źródła nowej Europy”, Zamek Rapperswil, 26-28 września 2006 r.,
  red. N. Kozłowska, M. Ptasińska, Warszawa 2012, s. 226-231.
 • Wat – Giedroyc. Chronologia pewnej kontrowersji, w: A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony, oprac. nauk. R. Habielski, Kraków 2012, t. II, s. 511-545.
 • Poemat o czterech wieszczach, w: Quidam. Studia o poemacie, red. P. Chlebowski,
  Lublin 2012, s. 377-397.
 • (wstęp, wybór i oprac.) Dwanaście stacji, w: J. Pollakówna, Wiersze zebrane. Zebrał, opracował i przedmową opatrzył Jan Zieliński, Mikołów 2012.
 • Niedziela w Brunnen po latach. „Colloquia Litteraria” 2011 nr 2 (11), 91-100.
 • Une perle, w: A. Frajlich, Le vent, à nouveau me cherche / Znów szuka mnie wiatr. Traduit
  du polonais par A. C. Carls. Présenté par Jan Zieliński, Édinter 2012, 2e édition. Tirage spécial. Biennale Internationale de Poésie de Liège 2012, s. 7-14.
 • Sarta Resarta, w: E. Wittlin Lipton, Z dnia na dzień. Reportaż z modą w tle z czasów zawieruchy, przeł. L. MacMillan, Toruń 2012, s. 11-14.
 • Przechadzka po polskich nagrodach literackich. "Pamiętnik Literacki"2012 (Londyn), t. XLII, s. 9-17.
 • Bitwa pod Zurychem i pod Bernem. Szwajcarski epizod Aleksandra Wata. Dyptyk. I. Jeden dzień w życiu Aleksandra Wata (s. 69-81), II. Teologia młynka do kawy (s. 81-105). "Colloquia Litteraria" 2012, nr 1.

2011

 • Kościelscy. Ród, Fundacja, Nagroda. Kraków 2011 (współautor: Wojciech Klas).
 • Das Motiv des Antichristen und der Apokalypse in der polnischen Literatur, w: Mariano Delgado und Volker Leppin, Hrsg., Der Antichrist. Historische und systematische Zugänge. Fribourg, Academic Press / Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag GmbH, 2011, =Studien
  zur christlichen Religions- und Kulturgeschichte
  , Bd. 14, S. 547-556.
 • Sarta Resarta, w: E. W. Lipton, From One Day To Another. A Fashion Reportage in a Period
  of Conflict
  . Editiones Facta, Madrid 2011, p. 13-17.
 • Siatkówka Spinozy, sieć Masaniella... „Zeszyty Literackie” 2011, nr 114, s. 159-166.
 • Kościelski: 50 ans d'un prix littéraire – polonais ou suisse? „Universitas. Le Magazin
  de l'Université de Fribourg, Suisse” Juin 2011, p. 41-42.
 • Miłosz and Wat read Brzozowski, „Studies in East European Thought” 2011, No 4, vol.63,
  p. 293-302.
 • Norwid inicjatorem wystawy o roli kobiet w historii Polski?, w: Norwid. Z warsztatów norwidologów bielańskich, red. T. Korpysz, B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2011,
  s. 179-190.
 • Kapelusz Kislinga. Pierwsza odsłona, w: „Jak się z wami zrosło moje życie”. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Lothowi, red. B. Dorosz, P. Kądziela, Warszawa 2011, s. 192-198.

2010

 • Marzenia w Kaplicy Aniołów, w: Liryka romantyczna i inne szkice,  t. 6: Problemy romantyzmu, red. B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2010, s. 29-34.
 • Ruiny tortu, w: Wcielenia Jerzego Ficowskiego według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956-2007, wybór, wstęp i oprac. P. Sommer, Sejny 2010, s. 495-502.
 • Obraz pogodnej śmierci. Norwid – Rafael – Maratti i „Śmierć świętego Józefa”, Lublin 2010.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2016

 • Rilke in Danzig. Gdańsk, 21-24.09.2016 (referat: Rilke und das Erlebnis der Ostsee).
 • Czas – przestrzeń – czasoprzestrzeń. Warszawa 14-15.04.2016 (referat: Papież Sylwester II – Abraham Bzowski – Twardowski. Czas biografii i czas legendy).
 • Fotoesej – testowanie granic gatunku. 18.03.2016 (referat, z. H. R. Gabathulerem: Dynastia Dobrzańskich, fotografów w Szwajcarii).
 • Przed-tekstowy świat. Archiwa, bruliony, rękopisy. Kraków, 10-11.03.2016 (referat: „Modlitwa Pana Cogito-podróżnika”. Krystalizacja programu ikonograficzno-teologicznego w wersecie o zegarze w Beauvais).

2015

 • Zygmunt Gloger 1845-1910. Pisarz, myśliciel, uczony. Rewizje w 170 rocznicę urodzin. Białystok, 23-24.10.2015 (referat: Kto był tak niesamowicie inteligenty?).
 • Szybkość w kulturze. Warszawa, 20-21.05.2015 (referat: „Zegar łapką”. Z dziejów motywu sterowania czasem z pomocą ciała w poezji polskiej od Franciszka Karpińskiego do dziś).
 • Genezis – Księga Rodzaju. „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1, 31). Konferencja z okazji XV-lecia istnienia Wydziału [WNH UKSW]. Warszawa, 21-22.01.2015 r. (referat: Ruch i bezruch. Gest zatrzymania w wykonaniu Stwórcy, Jozuego, Kopernika).

2014

 • Analiza - ekfraza - zdziwienie. Strony Joanny Pollakówny, Warszawa, 22-23.05.2014 r. (referat: Proust, Pollakówna - piewcy prędkości. Próba paradoksu; prowadzenie panelu biograficznego; współorganizacja konferencji)
 • Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasu I Rzeczpospolitej), Warszawa, 31.03-1.04. 2014 r. (referat: Od późnego Woronicza do wczesnego Wittgensteina. Kariera "Pieśni o Wiklefie" i Wiklefa w dziewiętnastowiecznej Polsce)
 • Spotkanie Naukowe: Sztuka poezji i o sztuce w twórczości ks. Janusza St. Pasierba, Warszawa, 14.01.2014 r. (głos w dyskusji na temat: Eksfraza jako pytanie o prawo do zachwytu)

2013

 • Andrzej Bobkowski wielokrotnie. W 100. rocznice urodzin pisarza, Kraków, 28-29.10.2013 r. (referat: Andrzej Bobkowski jako pudendysta. Autor „Szkiców piórkiem” wobec malarstwa)
 • Colloquia Norwidiana XII. Listy, listy..., Kazimierz Dolny, 22-24.05.2013 r. (referat: Między Cyprianem a Felicjanem)
 • Katastrofizm polski w XIX i XX wieku: idee, obrazy, konsekwencje / Le catastrophisme polonais aux XIXe et XXe siècles, Fryburg (Szwajcaria), 15-16.03.2013 r. (referat: Wizje katastroficzne u Johna Martina i Zygmunta Krasińskiego)

2012

 • In Search of the Lost Original. Comparative Perspectives on Bruno Schulz (1892-1942), Fryburg  (Szwajcaria), 30.11.2012 r. (referat: Not Only Marionettes and Mannequins: Kleist and Schulz)

2011

 • Czesław Miłosz, l'Europe et la Russie, Château de Coppet k. Genewy, 16.09.2011 r. (referat: Une relecture de „Un dimanche à Brunnen”)
 • Norwid wobec historii. Colloquia Norwidiana XI, Kazimierz Dolny, 18-20.05.2011 r. (referat: Historyczny pierwowzór Serionic z „A Dorio ad Phrygium”)
 • Aleksander Wat sur tous les fronts, Paryż, 25-26.03.2011 r. (referat: Un jour dans la vie d'Aleksander Wat )

2010

 • Aleksander Wat - w 110 rocznicę urodzin, Lublin, 25-26.10.2010 r. (referat: Teologia młynka do kawy - o wierszu "Potępiony")

OSIĄGNIĘCIA

Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: Notatniki Aleksandra Wata – spiralna nielinearność zapisu (nr 0001/FNiTP/H11/80/2011 - z prof. Adamem Dziadkiem).

INNE AKTYWNOŚCI

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Zieli%C5%84ski_%28historyk_literatury%29
http://www.issl.unibe.ch/content/ueber_uns/pd_dr_jan_zielinski/index_ger.html

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach