Mateusz Werner, dr

Dr Mateusz Werner, adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, zatrudniony w Katedrze Badań nad Teatrem i Filmem. Opiekun Studenckiego Koła Filmowego na WNH UKSW. Członek Rady Instytutu Kulturoznawstwa UKSW.

 

Prowadzone zajęcia na UKSW:

Historia filmu powszechnego, 2 rok 1 stopień, filologia polska i kulturoznawstwo

Międzykulturowość i tożsamość kulturowa a film, 1. rok 2 stopień, kulturoznawstwo

Warsztat formy filmowej, 1. rok 2 stopień, filologia polska i kulturoznawstwo

„Formy kryzysu kultury w dzisiejszej Polsce”. Seminarium magisterskie 2. rok 2 stopień 

Seminarium licencjackie, kulturoznawstwo zaoczne

„Konflikt kulturowy”. Seminarium licencjackie, 3 rok 1 stopień, kulturoznawstwo

 

Kierunki prowadzonych badań

Historia idei. Filozofia kultury. Filozoficzna interpretacja dzieła sztuki. Problem kryzysu kultury, konfliktu kulturowego, wojny kulturowej. Pojęcia kultury narodowej i tożsamości kulturowej. Historia filmu polskiego po 1989 roku.


 

Najważniejsze publikacje

 

Książki:

 • Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość – uznanie – edukacja, red. Magdalena Saganiak, Mateusz Werner, Magdalena Woźniewska-Działak, Łukasz Kucharczyk. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018, 440 stron (wstęp, redakcja naukowa).

 • Mockumentary. Próba określenia istoty zjawiska. Tomasz Baldziński, Dorota Dłużniewska-Urban. Red. naukowa Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Mateusz Werner. Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

 • Polish Cinema Now! Focus On Contemporary Polish Cinema. Wydawnictwo New Star Press, Pekin 2015 ISBN 978-7-5133-1760-3 Koncepcja wydawnicza, autorstwo rozdz. „Whatever Happened to Polish Cinema After 1989?”, redakcja naukowa publikacji autorstwa zbiorowego w języku chińskim).

 • Voltaire, Słownik filozoficzny. Przekład, wstęp, przypisy Marian Skrzypek. Red. naukowa Mateusz Werner. Wyd. Fundacji Augusta hrabiego Cieszkowskiego Warszawa 2015. ISBN 978-83-62609-57-4

 • Polish Cinema Now! Focus On Contemporary Polish Cinema. Communication Books, Inc., Seoul, Korea 2012. ISBN 978-89-6680-054-4 (Koncepcja wydawnicza, autorstwo rozdz. „Whatever Happened to Polish Cinema After 1989?”, redakcja naukowa publikacji autorstwa zbiorowego w języku koreańskim).

 • Pier Paolo Pasolini: „Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie”. Biblioteka Kwartalnika Kronos. Warszawa 2012 (Wybór tekstów, redakcja naukowa, wstęp).

 • „Polish Cinema Now! Focus On Contemporary Polish Cinema”. John Libbey Publishing/IAM, London-Warsaw 2010 (Koncepcja wydawnicza i redakcja naukowa publikacji autorstwa zbiorowego w języku angielskim).

 • „Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy”. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009.

 • „Molodoje polskoje kino”. Warszawa, 2008 (Koncepcja publikacji. W języku rosyjskim).

 • „Co nam dziś mówi Kieślowski?” Praca zbiorowa. Publikacja w języku hebrajskim pod redakcją Mateusza Wernera. Warszawa, 2008.

 • Karolina Famulska, Abigeil Liebman: Najważniejszy jest ciąg dalszy. O Zofii Braun z domu Lewinter. Ziemie obiecane. Biografia Wery Lechtman. Warszawa, Jerozolima, Toruń 2008 (współredakcja, publikacja w języku polskim i hebrajskim).

 • „Young Polish Cinema”, Warszawa 2007. (Koncepcja publikacji. W języku angielskim).

 • „Das junge polnische Kino“, Warszawa 2005. (Koncepcja publikacji. W języku niemieckim).

 • « Le jeune cinéma polonais ». Varsovie 2004. (Koncepcja publikacji. W języku francuskim).

 • Anna Frajlich: „Jeszcze w drodze”. Wybór wierszy i wstęp: Mateusz Werner. Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1994.

 

Tłumaczenia:

 • Theodor W. Adorno: „Żargon autentyczności”, „Kronos” nr 3/2012. Przekład z jęz. niemieckiego Mateusz Werner
 • Martin Heidegger,  „Nietzsche”.  Tom  1. Państwowe  Wydawnictwo  Naukowe, Warszawa 1998. Tom 2, PWN, Warszawa 1999. Przekład z niem.: Piotr Graczyk,  Andrzej  Gniazdowski,  Wawrzyniec  Rymkiewicz,  Cezary Wodziński  i  Mateusz  Werner. 

 

Teksty w publikacjach zbiorowych:

 • Nieskończoność – nieobecny horyzont kina współczesnego. W: Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne. Studia pod redakcją Magdaleny Saganiak, Anny Kozłowskiej, Dominika Suleja. Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.
 • Pomiędzy dumą i niemożnością. Czy Polacy potrzebują kultury narodowej?, [w:] Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość – uznanie – edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska-Działak, Ł. Kucharczyk, Warszawa 2018, s. 14-21
 • (razem z Magdaleną Saganiak) Wprowadzenie [do:] Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość – uznanie – edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska-Działak, Ł. Kucharczyk, Warszawa 2018, s. 7-11
 • Dziedzictwo w nowych czasach/ Heritage In New Times. W: Dziedzictwo/ Heritage. Red. Andrzej Szczerski. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2017.
 • Wstęp do wydania polskiego. W: Bill Readings, Uniwersytet w ruinie. Tłum. Samanta Stecko. NCK, Warszawa 2017
 • Zło nieprzedstawione. W: „Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci”. Książka zbiorowa pod redakcją Joanny Pietrzak-Thebault i Łukasza Cybulskiego. Wyd. UKSW, Warszawa 2015, ISBN 978-83-65224-74-3.
 • Rebellion a la Polonaise, w: “Struggle for Form. Perspectives on Polish Avant-Garde Film 1916-1989”. Ed. Kamila Kuc and Michael O’Pray. Columbia University Press 2014. ISBN 978-0-231-16983-7.
 • Kino, polityka i historia, w: „Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości”. Red. R. Kostro, K. Wóycicki, M. Wysocki. Warszawa 2014. ISBN 978-83-60642-93-1.
 • Dialektyka oświecenia po polsku. Legendy nowoczesności, w: „Miłosz i Miłosz”. Red. Aleksander Fiut, Artur Grabowski, Łukasz Tischner, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013. ISBN 978-83-7638-435-1.
 •  „Nieznany Pasolini”, w: Pier Paolo Pasolini: „Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie”. Biblioteka Kwartalnika Kronos. Warszawa 2012, (wstęp).
 •  „Przeszłość wyświetlona”, w: „Kino: obiekt uczuć czy przedmiot badań?”, pod red. Marioli Dopartowej i Michała Oleszczyka, Wyd. dopArt, Kraków, 2012.
 •  „Kilka uwag o krytyce filmowej”, oraz „Piekło? Niebo?”, w: „Kino ze znakiem jakości”, pod red. Anny Osmólskiej-Mętrak, Wydawnictwo Anagram, Warszawa 2011.
 • “Whatever Happened To Polish Cinema After 1989?”. W: Polish Cinema Now! Focus On Contemporary Polish Cinema. Ed. by M. Werner. John Libbey Publishing/IAM, London-Warsaw 2010.
 • “Rebellion a la Polonaise”, w: Polish New Wave. The History of a Phenomenon that Never Existed, ed. by Ł. Ronduda and B. Piwowarska, Warsaw/New York 2008.
 • “W zwierciadle wspomnień”, w: Kieślowski. Życie po życiu. Pamięć, red. Stanisław Zawiśliński, Warszawa 2007.
 • “Filmowcy polscy, filmowcy rosyjscy. Czego się mogą wzajemnie nauczyć?”, w: Polacy – Rosjanie: wzajemne relacje, Russian-Polish edition, Gdańsk 2007.
 • “Śmierć na żywo. Medialne misterium”, w: Co to jest filozofia kultury?, red. Zofia Rosińska, Joanna Michalik, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • “Nowoje polskoje kino”, w: Molodoje polskoje kino, Warszawa 2008.
 • “New Polish Cinema”, w: Young Polish Cinema, Warsaw 2007.
 • “Das neue polnische Kino”, w: Das junge polnische Kino, Warschau 2005.
 • “Nouvelle époque, nouveau cinéma”, w: Le jeune cinéma polonais, Varsovie 2004.
 • “Andrzej Wajda und Carlos Saura. Künstler und ihr Verhältnis zu Diktatur und junger Demokratie”, in: Diktaturbewältigung und nationale Selbstvergewisserung. Geschichtskulturen in Polen und Spanien im Vergleich, Hg. von Krzysztof Ruchniewicz, Stefan Troebst, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 • “Kolorowa pustka. Piekło? Niebo?”, w: Młoda krytyka filmowa. Antologia tekstów, red. Marek Hendrykowski, Andrzej Szpulak, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2003.
 • “Maski Gombrowicza”, w: Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku, Instytut Badań Literackich, Warszawa 2001.
 • “Films d’etude de Łódź”, w: Kino. La Pologne fait son cinéma, and in: Kino. Film op zijn Pools, Varsovie/Brussels 2001.
 • “Ueber  die  Raumzeit-Dimension  der  Melancholie”, w: The Dialectic of the Universal and the Particular, Ed. Jonathan Hanen, Institute for Human Sciences, Vienna 1999; and in: Schuld, Gewissen, Melancholie. Akten des deutsch – polnischen Symposiums, Warschau, Oktober 1997, Ed. Paweł Dybel, Wydawnictwo IFiS PAN, Warsaw 2000.
 • “Poza utopią”, w: Szukając von Triera, red. Anita Piotrowska, Rabid, Kraków 2000.
 • “Rovigo: portret na pożegnanie”, w: Poznawanie Herberta, red. Andrzej Franaszek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998.
 • “Teatr, wolność, rewolucja”, w: Odyseja wychowania, Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Aureus, Kraków 1998.
 • “Rok 1990”, w: Historia kina. Wybrane lata, Wydawnictwo „Kino”, Warszawa 1998.

 

Wybór tekstów w periodykach:

 • „Nieprzemyślane doświadczenie wielkiej wojny w piśmiennictwie polskim”. Rocznik Historii Sztuki, tom XL, PAN, 2015.
 • „Dialektyka oświecenia po polsku”. „Przegląd polityczny” nr 108/2011
 • „Atheismusstreit”, Kronos 1/2011.
 • „W ruinach snu”, Kronos 4/2010.
 •  „Przeszłość wyświetlona”, Ethos nr 89/styczeń-marzec 2010, Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II, KUL.
 • “Witkacyj i sowremiennost”, Istorik i chudozhnik, 3(17) 2008, Moskwa.
 • “Racjonalista w krainie czarów”, Kronos, 4/2008.
 • “Dzieci Kronosa”, Kronos, 3/2008.
 • “Nowoje polskoje kino”, Istorik i chudozhnik, 2(16) 2008, Moskwa.
 • “Witkacy i nowoczesność”, Kronos, 4/2007.
 • “La nouvelle loi piétine”, Cahiers du cinéma, Avril 2006.
 • “Podróż sentymentalna, czyli przygody człowieka rozdwojonego”, De Musica, III/2006.
 • “Filmowe sadomaso. Debata o polskim kinie”, Tygodnik Powszechny, 47/ 2006.
 • “Pologne. Nouveau cinéma, nouveau système”, Cahiers du cinéma, Avril 2005.
 • “Albo-Albo, czyli nihilizm”, Teksty Drugie, 6/1998.
 • “Maestro e discepolo. Kieślowski su Bergman”, Close Up, Agosto-Ottobre ’98, Rzym.
 • “O nihilizmie europejskim i źródłach ponowoczesności”, Przegląd Filozoficzny, 4/1997.
 • “Il  vuoto colorato”, Ou, Riflessioni e provocazioni, Vol. VII, 2/1997, Cosenza.
 • “Jak można dziś mówić o poezji Mirona Białoszewskiego”, Pamiętnik Literacki, 4/1995.
 • “Teatr, wolność, rewolucja” (J.W. Goethe), Przegląd Filozoficzny, 4/1995.
 • “Myślenie Wodzińskiego”, Nowe Książki, 2/1994.
 • “Rovigo: portret na pożegnanie” (Zbigniew Herbert), Teksty Drugie, 3/1993
 • “Czesława Miłosza portret trumienny”, Arka, 47/1993.
 • “Różewicz – Herostrates”, Arka, 37-38/1992.
 • “Shoah po polsku”, Tygodnik Literacki, 12/1991.

 

 

Wykłady i konferencje:

2017

 • 5-6 października 2017. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Miejsce i rola uniwersytetu w XXI wieku. Nauka – kultura – wymiar lokalny”. Organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok. Prezentacja referatu pt. „Uniwersytet w ruinie Billa Readingsa a procesy globalizacyjne”.
 • 26-30 czerwca, Warszawa, Instytut Sztuki PAN, Seminarium naukowe "Nowe dyskursy miłosne". Prezentacja referatu pt. „Sunrise F. W. Murnaua – świadectwo pewnej możliwości.
 • 9-24 czerwca, 2017, Uniwersytet Jagielloński. Fundacja Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej. 15th Conference “Recovering Forgotten History. The Image of East-Central Europe in English-Language ACADEMIC Textbooks”. Review of Anna Krakus’ book (University of Southern California), No End in Sight: Polish Film and Literature in the Late Socialist Period, University of Pittsburgh Press.
 • 8-12 czerwca 2017, Centrum Kongresowe ICE Kraków, Instytut Książki. 4. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej. Wykład wprowadzający do panelu pt. „Biblioteka w kinie – jak filmowcy czytają polską literaturę”. Prowadzenie dyskusji.
 • 31 maja, 2017, Centrum Edukacyjne IPN Kraków, Ośrodek Myśli Politycznej. Konferencja „Polityka historyczna – aspekty międzynarodowe”. Referat „Narracja muzealna jako element polityki historycznej o znaczeniu międzynarodowym na przykładzie Muzeum Historii Polski”.

2016

 • 2016, 8-9 grudnia, Warszawa, UKSW, Ogólnopolska konferencja naukowa "Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość – uznanie – edukacja", współorganizacja konferencji, referat: Problemy kultury narodowej w Polsce
 • 2016, 14-16 kwietnia 2016, Warszawa, UKSW, V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Czas – przestrzeń – czasoprzestrzeń", współorganizacja konferencji.

2015

 • 2015, 8–11 listopada, Radziejowice. XXV Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza: „Film najnowszy wobec problemów współczesności w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego”. Prezentacja referatu „Gdy ekran staje się lustrem. Kino współczesne a rzeczywistość”.
 • 2015, 13-22 lutego, kino „Fakel” w Moskwie. Cykl wykładów przed projekcjami filmowymi dla klubowej publiczności w ramach festiwalu polskich filmów (organizatorzy: Instytut Polski w Moskwie, Wyższa Szkoła Praktyki Artystycznej i Technologii Muzealnych w Moskwie, kino „Fakel”).
 • 2014, 14-15 października, Instytut Sztuki PAN.  Konferencja interdyscyplinarna pt. ”I wojna światowa – wpływ na sztukę i nauki humanistyczne. Bilans w stulecie wybuchu”. Referat pt. „Nieprzemyślane doświadczenie Wielkiej Wojny w piśmiennictwie polskim”

2014

 • IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Byt - nicość - nihilizm, Warszawa, 24-26.04.2014 r. (referat: Historia nihilizmu, współorganizacja konferencji)

2013

 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Różnica - tożsamość - zmiana, Warszawa, 18-20.04.2013 r. (panel dyskusyjny: Tożsamość społeczeństwa polskiego dzisiaj, prowadzenie i głos w dyskusji)

 

2012

 • 18 października – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja „Ferdydurke is not dead” w związku z 75. rocznicą wydania „Ferdydurke” W. Gombrowicza. Referat pt. „Kupa ludzka” a problem nieuwarunkowania. Przyczynek do przyszłej możliwej antropologii.
 • 26-28 kwietnia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WNH. II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Nieskończoność w refleksji człowieka (teologia, filozofia, duchowość, nauka, kultura, sztuka). Referat pt. „Nieskończoność – nieobecny horyzont kina współczesnego”.
 • 29-30 marca –  Instytut Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie, Katedra Kultury Współczesnej; Międzynarodowa konferencja naukowa „Świat przedstawiony w kinie Andrzeja Munka a współczesne definicje totalitaryzmu”. Prowadzenie paneli dyskusyjnych wraz z referatami wprowadzającymi:  Obraz świata jako instrument władzy? oraz Munk i inni. Kino a dawne i nowe pytania o totalitaryzm.

2011

 • 27-29 października, 2011, w siedzibie Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Referat „Banalizacja nihilizmu” wygłoszony na konferencji IS PAN pt. „NIHILIZM I NOWOCZESNOŚĆ”.
 • 6-7 października – Department of Scandinavian Studies and Linguistics, University of  Copenhagen. Prelekcja „Polish Cinema Now” wygłoszona na konferencji  “New Polish and Other Eastern European Cinema”
 • 27 czerwca –  40. Lubuskie Lato Filmowe, Łagów Przygotowanie i prowadzenie konferencji „Ile polskości w polskim filmie?”. Referat inauguracyjny pt. „Ile narodu w kinie?”
 • 9-13 maja - Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedra Historii Literatury Polskiej XX. Międzynarodowa konferencja poświęcona twórczości literackiej i myśli Czesława Miłosza pt.: „Miłosz i Miłosz”. Wygłoszenie odczytu pt. „Dialektyka oświecenia po polsku. Legendy nowoczesności”.

2010

 • 10 grudnia – Wydział Nauk Humanistycznych UKSW. Konferencja pt. „O metodzie w kulturoznawstwie”. Wygłoszenie referatu: „Audiowizualność w perspektywie antropologicznej”.

2009

 • 3-5 grudnia - Cornerhouse, Manchester, University of Central Lancashire, Preston and Salford University, międzynarodowa konferencja “Polish Cinema in International Context”. Prezentacja wykładu: “The image of the shadow. Communist past in the contemporary Polish cinema”.

2008

 • 29 maja - London Film Academy, BFI Southbank Studio, London, “The History in Andrzej Wajda’s Films” – wykład w cyklu SHORT COURSE: POLE POSITIONS; www.londonfilmacademy.com
 • 5-8 lutego – Cykl wykładów dla izraelskich nauczycieli: “Polish Cinema as a Master of the History Lesson”, Mashmaut Center, Kiryat Motzkin; Polish Institute, Beit Asia, Tel Aviv; Ministry of Education of Israel, Department of Social Education, Jerusalem; Beit Belgia, The Hebrew University, Jerusalem; www.polishinstitute.org.il
 • 29 stycznia - Yale University, Luce Hall Auditorium, The MacMillan Center,           wykład “Documentary Films by Young Polish and Russian Filmmakers” na przykładzie projektu “Russia-Poland. New Gaze”.

2007

 • 7-10 grudnia – prowadzenie cyklu wykładów “Israel-Poland. New Gaze”, Sam Spiegel Film & TV School, Jerusalem; www.newgaze.pl
 • 6 grudnia – wykład “Pandora’s Box. The Image of Jews in Polish Documentary Film After 1989”, Mishkenot Sha’ananim, Jerusalem Cinematheque oraz Hebrew University, Jerusalem; www.culture.pl
 • 22-23 lutego – koncepcja, organizacja i prowadzenie konferencji “Kogo kręci kino historyczne?”, Muzeum Historii Polski, Warszawa; www.muzhp.pl

2006

 • 13-17 października – prowadzenie warsztatów i cyklu wykładów “Russia-Poland. New Gaze”, Saint-Petersburg Institute of Cinema and Television w Petersburgu; www.newgaze.info
 • 12-13 maja - prowadzenie warsztatów i cyklu wykładów “Russia-Poland. New Gaze” (II), Gerasimov Institute of Cinematography, Higher Courses for Scriptwriters and Directors w Moskwie.

2005

 • 27-30 kwietnia - prowadzenie warsztatów i cyklu wykładów “Russia-Poland. New Gaze” (I), Gerasimov Institute of Cinematography, Higher Courses for Scriptwriters and Directors w Moskwie.

2004

 • 18-21 lipca– wykład “A New Polish Cinema” w panelu “Contemporary Filmmaking in Eastern Europe”podczas Special Warsaw ASN Convention (Association for the Study of Nationalities) na Uniwersytecie Warszawskim.

2003

 • 12-15 czerwca – Udział w konferencji międzynarodowej: “Diktaturbewältigung, Erinnerungspolitik, Geschichtskultur. Polen und Spanien im Vergleich” (Willy-Brandt-Zentrum der Universität Wrocław, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Stiftung Kreisau für europäische Verständigung) Wrocław i Krzyżowa. Prezentacja referatu: „Carlos Saura und Andrzej Wajda: Verarbeitung von Diktaturerfahrungen im Film”.

1997

 • 20-24 października – Udział w polsko-niemieckiej konferencji “Sumienie, wina, melancholia”, (Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytet w Kolonii). Prezentacja referatu “O czasoprzestrzeni melancholicznej”.
 • maj - Wykład “Ueber die Raumzeit-Dimension der Melancholie”, IWM Junior Fellow Conference, Institute for Human Sciences, Wiedeń.

Inne osiągnięcia:

 • 2016-2017  –  Koncepcja serii książkowej „Myśl o kulturze” wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury. W 2017 roku ukazały się następujące pozycje: Bill Readings, Uniwersytet w ruinie. Tłum. Samanta Stecko. Wstęp: Mateusz Werner. NCK, Warszawa 2017; Karl Jaspers, Idea uniwersytetu. Tłum. Wojciech Kunicki. Wstęp:  Tadeusz Gadacz. NCK, Warszawa 2017, Marshall McLuhan, Galaktyka Gutenberga. Tłum. Andrzej Wojtasik. Wstęp: Andrzej Godlewski. NCK, Warszawa 2017.
 • Zainicjowanie nowej, monograficznej serii wydawniczej „Wojny kulturowe przeciw Polsce 1760-1989” (Rada Naukowa Serii: prof. Zofia Zielińska, prof. Andrzej Roszkowski, prof. Urszula Kosińska, prof. Andrzej Nowak). W przygotowaniu 5 pozycji. 
 • inicjacja programu badawczego Narodowego Centrum Kultury w powołanych do tego zespołach eksperckich NCK, a szczególności:
 • Zespół ds. polityki historycznej  NCK (Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Wojciech Roszkowski, ISP PAN; prof. Andrzej Dąbrówka kierownik Pracowni Literatury Średniowiecza IBL PAN; prof. Jan M. Piskorski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Usz; Paulina Florjanowicz dyr. DDK MKiDN; prof.  Krzysztof  Tarka, Katedra Historii Najnowszej, Uniwersytet Opolski; dr Mateusz Szpytma        Dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej; Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie; prof. Grzegorz Motyka ISP PAN; dr Piotr Cywiński dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau; dr Wojciech Kucharski Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” Wrocław; ks. prof. Andrzej Hanich Instytut Śląski w Opolu; prof. Piotr Franaszek IH UJ; prof. Zofia Zielińska IH UW). Badanie „Pamięć historyczna Ukraińców” prof. Tomasza Stryjka i dr Joanny Koniecznej-Sałamatin we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN (prof. Grzegorz Motyka) ISP PAN, opracowanie „Narzędzia transferu treści historycznych” prof. Andrzeja Dąbrówki przy współpracy mgr. Antoniego Zakrzewskiego, a także badanie „Przeszłość jako pasja” poświęcone promocji treści historycznych opracowane przez Dział Badań NCK we współpracy z firmą IPSOS.
 • Zespół ds. polityki językowej NCK (Przewodnicząca: dr hab. Katarzyna Kłosińska IJP UW; Bartłomiej Chaciński „Polityka”; dr Agata Hącia Instytut Badań Edukacyjnych;  Dorota Bielawska Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu; prof. dr hab. Renata PrzybylskaU UJ; dr hab. prof. UWM Mariusz Rutkowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; prof. dr hab. Bogusław Skowronek Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie;  dr hab. prof. UW Dorota Zdunkiewicz-Jedynak IJP UW; dr hab. Iwona Burkacka IJP UW; dr Tomasz Korpysz WNH UKSW). Opracowanie raportów Rady Języka Polskiego (prof. Katarzyna Kłosińska, prof. Mariusz Rutkowski, red. Bartłomiej Chaciński, dr Agata Hącia, Dorota Bielawska, prof. Iwona Burkacka), ewaluacja wniosków do programu „Ojczysty dodaj do ulubionych” (prof. Katarzyna Kłosińska, dr Agata Hącia), analiza danych zastanych dotyczących badań nad komunikacją instytucjonalną pomiędzy państwem i obywatelem (prof. Mariusz Rutkowski). Badanie statusu polskości w dyskursie naukowym i publicznym oraz istniejących narzędzi polityki językowej państwa polskiego (prof. Katarzyna Kłosińska i dr Agata Hącia), relacji językowej pomiędzy instytucjami państwa a obywatelem (prof. Mariusz Rutkowski) a także badanie konfliktu aksjologicznego we współczesnej Polsce na płaszczyźnie językowej (projekt prof. Anny Cegieły).
 • Zespół ekspertów ds. Polityki tożsamości NCK (Przewodniczący: prof. Krzysztof Koseła, dziekan WFiS UW; dr hab. Magdalena Saganiak, prof. WNH UKSW; dr hab. Jagoda Hernik-Spalińska, Zakład Historii i Teorii Teatru prof. IS PAN; prof. Joanna Sosnowska historyk sztuki, IS PAN; dr Michał Łuczewski IS UW; dr Małgorzata Budyta-Budzyńska Collegium Civitas; dr Jacek Bartosiak, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; dr Dariusz Karłowicz,  „Teologia Polityczna”; prof. Jan Żaryn; dr hab. Paweł Skibiński dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego). Badania prof. Krzysztofa Koseły, wraz z prof. Cezarym Smuniewskim i dr Dariuszem Karłowiczem "Tożsamościowe determinanty troski o dobro wspólne" a także badania "Sytuacja artystów w Polsce" (prof. Jagoda Hernik-Spalińska, dr Michał Łuczewski) oraz pilotażowe badanie „Zawód artysta” prof. Joanny Sosnowskiej i dr Natalii Kaliś. Magdalena Saganiak (wraz z zespołem i we współpracy z NCK) przygotowała na UKSW dwudniową interdyscyplinarną konferencję "Społeczeństwo polskie dziś".
 • Zespół ds. polityk lokalnych NCK (Przewodnicząca: prof. dr hab. Małgorzata Jacyno, IS UW; Bogna Świątkowska Fundacja „Bęc zmiana”; Artur Celiński, Fundacja Res Publica; dr Marcin Poprawski, UAM; Aleksandra Szymańska Instytut Kultury Miejskiej – Gdańsk; dr Katarzyna Wojnar         EUROREG UW; Szymon Pietrasiewicz Centrum Kultury w Lublinie; dr Marcin Jewdokimow WNH UKSW; Magdalena Bartecka Stowarzyszenie Folkowisko”; Krzysztof Wołodźko „Nowy Obywatel”; prof. Grzegorz Oliwa Uniwersytet Rzeszowski; Hanna Radziejowska; dr Mikołaj Lewicki, IS UW). Badanie pod kierunkiem dr Mikołaja Lewickiego i Artura Celińskiego „Kultura na peryferiach” z udziałem Krzysztofa Wołodźki i  Magdaleny Barteckiej, a także badanie pilotażowe lokalnych sektorów kultury Hanny Nowak-Radziejowskiej i Aleksandry Janus.

Udział w organizacjach i stowarzyszeniach

 • Członek The International Federation of Film Critics FIPRESCI
 • Członek Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego
 • Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich
 • Członek stowarzyszenia młodych filmowców „Film 1,2” 
 • Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach