Agnieszka Świątek, mgr

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Agnieszka Świątek

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

asystent
członek Rady Wydziału
opiekun II roku studentów filologii polskiej (I st.)

ADRES E-MAIL

a.marcisz@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2006 – magisterium, filologia polska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Semantyka, kultura języka, etykieta wypowiedzi

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2014

  • Comparativus analityczny i syntetyczny w różnych semantycznych grupach przymiotników, w: Znaczenie. Tekst. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus, red. A. Kozłowska, A. Świątek, Warszawa 2014, s. 111-118.
  • (współred.] Znaczenie. Tekst. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus, red. A. Kozłowska, A. Świątek, Warszawa 2014, ss. 494.

2009

  • Normatywne założenia użycia form stopnia gramatycznego a faktyczny stan języka, w: „Prace Filologiczne” 2009, t. LVI, s. 293-302.

 

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2015

  • Konferencja z okazji 15-lecia WNH: Genesis – Księga Rodzaju „A Bóg widział, że wszystko co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1, 31), 21-22 stycznia 2015 r. (referat: Opis działań w Księdze Rodzaju. Semantyka czasowników bliskoznacznych do ‘robienia czegoś’)
  • Konferencja Szybkość w kulturze, 20-21 maja 2015 r. (referat: Czy szybszy zawsze jest szybki? Kilka uwag na temat stopniowania przymiotników)
  • VII Toruńskie Kolokwium Semantyczne, 3-4 lipca 2015 roku (referat: Bóg stworzył czy utworzył świat? Semantyka czasowników ‘stworzyć’ i ‘utworzyć’)

2014

  • III Międzynarodowe seminarium naukowe z serii Różne odsłony kobiecych światów: Niezamężne, owdowiałe, rozwiedzione… - kategorie kobiecej samotności, Siedlce, 2-3 grudnia 2014 r. (referat: Ile starej panny zostało w singielce? O starych pannach i singielkach na podstawie korpusów i słowników języka polskiego)

2013

  • Bogactwo współczesnej polszczyzny, Kraków, 12-13.04. 2013 r. (referat: Pragmatyka polskich aktów mowy. Projekt korpusu multimedialnego)

INNE AKTYWNOŚCI

Redaktor językowy „Załącznika Kulturoznawczego”

10 marca 2015 r. – lekcje pokazowe dla maturzystów w I LO w Krasnymstawie

V 2011 - wykłady z kultury języka w Społecznym LO im. Lotników Amerykańskich w Warszawie
2009 - kierownik miesięcznego Intensywnego Kursu Językowego Programu Erasmus (EILC);
od 2008 - członek Okręgowej Komisji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
2006 - 2011 - współorganizator letnich kursów języka polskiego i lektor w Szkole Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UKSW

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach