glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW dr hab

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Anna Marta Szczepan-Wojnarska

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

profesor nadzwyczajny
Kierownik Studiów Doktoranckich WNH (od 2014 r.)
dyrektor Instytutu Filologii Polskiej 2012-2016Kierownik Zakładu Literaturoznawstwa Transkulturowego
członek  Rady Instytutu Filologii Polskiej
członek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych
złonek Rady Studiów Doktoranckich
członek Krajowej Konferencji Kierowników Filologicznych Studiów Doktoranckich
opiekun Koła naukowego Translatoria. Studia nad Przekładem

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Polskie Towarzystwo Conradowskie
Stowarzyszenie Absolwentów Uczelni Brytyjskich
The Woolf Institute Sternberg Fellow

ADRES E-MAIL

a.szczepanwojnarska@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2010 – habilitacja, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Uniwersytet Jagielloński
2003 – doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Uniwersytet Jagielloński
2002 – magisterium , Jewish-Christian Relations, Cambridge
1996 – magisterium , filologia polska, Uniwersytet Jagielloński

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Literatura polska XX wieku, relacje między literaturą a religią, antropologia literatury, literaturoznawstwo transkulturowe, teoria przekładu, dzieła Josepha Conrada i Jerzego Lieberta.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2016

 • “Translating Translation – Thoughts on “Lost in Translation” by Eva Hoffman” Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Marta Mamet-Michalkiewicz, red. Translation in Culture, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 2016, s. 59-78.

2015

 • Afektywne historie i polityki pamięci. Pod red. E. Wichrowskiej, A. Szczepan-Wojnarskiej, R. Sendyki, R. Nycza, Wyd. IBL, Warszawa 2015.
 • „Czy Bóg ma adres? O religijnym aspekcie poezji Ewy Chruściel”, w: Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po 1989 roku, Pod red. M.  Ołdakowskiej-Kuflowej i L. Giemzy Wyd. KUL, Lublin 2015.
 • Geometria i zen. Medytacje o poezji Piotra Miztnera , „Tekstualia” nr 1 (40) 2015.
 • „Redefinicja klęski, czyli o polskiej recepcji Zwycięstwa Josepha Conrada”, w: Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej, pod red. Tomasza Chachulskiego, Doroty Kielak i Magdaleny Ślusarskiej, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 205-216.
 • „Pomiędzy afektywnością a polityką. IV TSL o pamięci”, w: Afektywne historie i polityki pamięci. Pod red. E. Wichrowskiej, A. Szczepan-Wojnarskiej, R. Sendyki, R. Nycza, Wyd. IBL, Warszawa 2015, s. 14-22.
 • „Czy Bóg ma adres? O religijnym aspekcie poezji Ewy Chruściel”, w: Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po 1989 roku, Pod red. M.  Ołdakowskiej-Kuflowej i L. Giemzy Wyd. KUL, Lublin 2015, s. 123-138.
 • „Geometria i zen. Medytacje o poezji Piotra Miztnera” , Tekstualia 2015 nr 40/1, s. 137-144.
 • „Sorena Kierkegaarda lektura Księgi Hioba”, w: Studia o filozofii Sorena Kierkegaarda. Koncepcje, polemiki, inspiracje, Pod red. Marii Gołębiewskiej, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2015, s. 132-140; Studia z filozofii systematycznej pod red. Seweryna Blandziego, t.14.

2014

 • Polonistyka transkulturowa, w: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra, red. Krzysztof Biedrzycki, Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Renata Przybylska, współpraca redakcyjna Agnieszka Kania, Ewelina Strawa, t. 3, Kraków 2014, s. 139-147. "Edukacja nauczycielska polonisty", t. XX.
 • Samotność w sieci, czyli …erem w Internecie. Meandry heterotopiczności [w:] Znaczenie. Tekst. Kultura. Prace ofiarowane profesor Elżbiecie Janus. Pod red. A. Kozłowskiej i A. Świątek, Wydawnictwo UKSW 2014, s. 473-483.
 • Wobec sojusznika-wroga. J. Conrad wobec Rosji w czasie I wojny światowej „Nowaja Polsza” nr 10, 2014, s. 7-14.
 • Wielogłos nadziei – „Pasażerka” Zofii Posmysz , „Nowaja Polsza” nr 4, 2014, s. 61-67.
 • Tłumaczenie  poezji - negocjowanie wyobraźni. Poszukiwania. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014 (ISBN 978-83-64181-80-1).

2013

 • Polish reception of Conrad’s Victory [w:] From Szlachta Culture To The 21st Century, Between East And West. New Essays On Joseph Conrad’s Polishness, ed. with an Introduction Wieslaw Krajka (Boulder: East European Monographs, Boulder; Lublin: Maria Curie-Sklodowska University Press; Distributed by Columbia University Press, New York, 2013); vol. 22 of Conrad: Eastern and Western Perspectives, ed. Wieslaw Krajka, 301-315.

2012

 • Poetry as a Medium of Forgiveness in the Light of Czesław Miłosz’s Oeuvre [in:] Mapping Forgiveness, ed.  M. R. Maamri, Oxford  2012, s. 157-168.
 • Jestem wszystkim a wszystko jest mną? Zgiełk tożsamości jako punkt zwrotny w procesie autorefleksji i autodefinicji w odniesieniu do prozy Ewy Hoffman, w: Przestrzeń zgiełku. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot
  i metoda badań 3,
  red. J. Harbanowicz, A. Janiak, Wrocław 2012, s. 181-192.

2011

 • Judaizm jako los Żyda polskiego pochodzenia – Bogdana Wojdowskiego, w: Literatura  polsko-żydowska. Studia i szkice, red.  E. Prokop-Janiec, S. J. Żurek, Kraków 2011, s. 211-221.
 • Hiob Karola Wojtyły jako literacka refleksja nad sensem cierpienia w kontekście listu „Salvifici Dolores” Jana Pawła II, w: Idee i wartości. Humaniora Jana Pawła II, red. M. Marczewska
  i Z. Trzaskowski, Kielce 2011, s. 281-305.
 • (rec.) Inne i masa [poezji],  „Topos”2011, nr 1-2 (116-117), s.  175-177 (rec. tomu: 
  K. Kuczkowski, Wiersze [masowe] i inne).

2010

 • Conrad’s Interpretation of “Polishness”, w: In the Realms of Biography, Literature, Politics and Reception: Polish and East-Central European Joseph Conrad, ed. with an Introduction
  W. Krajka (Boulder: East European Monographs; Lublin: Maria Curie-Sklodowska University Press; New York Columbia University Press, 2010); vol. 19 of Conrad: Eastern and Western Perspectives, ed. Wieslaw Krajka, 221-247.
 • Ja w Nieobecności, w: Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat
  1918-1945
  , red. M. Ołdakowska-Kuflowa, L. Giemza, Lublin 2010, s. 305-319.
 • Resurrection not included – opłata nie obejmuje zmartwychwstania, „Topos” 2010,
  nr 2-3 (111-112), R. XVII, s. 31-42.
 • (red.) Hiob biblijny, Hiob obecny w kulturze, red. P. Mitzner, Anna M. Szczepan-Wojnarska; UKSW Warszawa 2010.
 • The Tragedy of Trauma: Kurtz and Ahab, w: Hearts of Darkness. Melville, Conrad and Narratives of Oppression. Edited by P. Jedrzejko, M. M. Reigelman, Z. Szatanik, Zabrze 2010, s. 215-222.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2016

 • Jerusalem – memory of place and place of memory. “ Jerusalem as the text of culture: The meeting place of many traditions and religions”, IFP WNH UKSW, WT UKSW 13-15 April 2016
 • Brzozowski jako tłumacz „Przyświadczeń wiary” J. H. Newmana. Colloguia Biblioteki Kultury Polskiej. Polskość w świecie I. Stanisław Brzozowski (konferencja międzynarodowa), WNH UKSW , Warszawa 3 czerwca 2016.
 • Outspoken comedy  - “The Book of Job” by Bruno Winawer in Joseph Conrad’s translation Conrad’s Footprints. 6th International Joseph Conrad Conference, UMCS, Lublin; 20-24 czerwca 2016

2015

 • Konferencje zorganizowane wraz z dr M. Ślusarską i K. Pawlicką:     „A widział Bóg, że wszystko, co uczynił było bardzo dobre” Genesis- Księga Rodzaju, IFP WNH UKSW 29-30 stycznia 2015.
 • II Kongres Dydaktyki Polonistycznej 18-21 listopada, Katowice, Metody pracy naukowej jako przedmiot w programie studiów doktoranckich wobec zjawiska postdyscyplinarności i urynkowienia nauki.
 • Shibboleth 1967/68, 2-4 grudnia, PAN, Warszawa; Mobile Domestication: “I am at Home. A Part of It Is to Be whom I Want to Be”(Henryk Dasko, “Dworzec Gdański. Historia niedokończona”).
 • W cieniu i blasku Wieży Babel. Księga Rodzaju o doniosłości tłumaczenia „A widział Bóg, że wszystko, co uczynił było bardzo dobre” Genesis- Księga Rodzaju, IFP WNH UKSW 29-30 stycznia 2015
 • Metody pracy naukowej jako przedmiot w programie studiów doktoranckich wobec zjawiska postdyscyplinarności i urynkowienia nauki Ogólnopolska konferencja naukowa: „II Kongres Dydaktyki Polonistycznej” Katowice, 18-21 listopada 2015

2014

 • Analiza - ekfraza - zdziwienie. Strony Joanny Pollakówny, Warszawa, 22-23.05.2014 r. (referat: Ze zdziwienia światem do zachwytu dziecka - czyli o twórczości Joanny Pollakówny dla dzieci)
 • Literackie dyskursy na granicy epok. O literaturze polskiej lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, Warszawa, 15.05.2014 r. (referat: "Piłsudski crushes the enemy". Kilka uwag o związkach Josepha Conrada z Polską w perspektywie I wojny światowej)
 • Współorganizacja  IV Transdyscyplinarnej  Szkoły Letniej dla Doktorantów 1-5 lipca 2014, Pałac Radziwiłłów w Nieborowie prowadzonej przez prof. Ryszarda Nycza w ramach projektu NPRH Nr 11 H11 026280 pt. "W stronę nowej humanistyki: polska pamięć kulturowa"
 • „Piłsudski crushes the enemy”. Kilka uwag o związkach Josepha Conrada z Polską w perspektywie I wojny światowej „Literackie dyskursy na granicy epok. O literaturze polskiej lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej”, WNH UKSW, Warszawa  15-16 maja 2014 roku.
 • Ze zdziwienia światem do zachwytu dziecka - czyli o twórczości Joanny Pollakówny dla dzieci „Analiza-Ekfraza-Zdziwienie. Strony Joanny Pollakówny”. WNH UKSW, Warszawa, 22-23 maja 2014
 • Mrs. Shomberg’s effect 12th ESSE CONFERENCE (The European Society for the Study of English); Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia, The Department of British and American Studies, Faculty of Arts and SKASE (The Slovak Association for the Study of English), 29August – 2 September 2014
 •  „there is a ray of sun in whatever he says” Hope management in Conrad’s prose according to Rafał Bluth’s interpretation „Polskie zmagania z Conradem”,  Jagiellonian University, Cracow, 28-30th September 2014
 • Parallel madness in the inadequate world. Reflection on cognition in Doris Lessing’s Briefing for a Descent Into Hell Anatomia (nie)rozumu. Narodziny choroby psychicznej i jej losy w (po)nowoczesnej kulturze. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa. Jagiellonian University, Cracow, 10-12th October 2014
 • The complexity of a female figure - Job's wife in the literature related to the Book of Job “The Bible and Women” The Department of Jewish Studies, University of Vienna, 2-4 listopada 2014
 • Normatywność w teorii przekładu a tłumaczenie norm w świetle zwrotu kulturowego w translatologii (Eva Hoffman, „Lost in Translation”) Normatywność w kulturze. Reguły – argumentacje – praktyki,  Zespół Filozofii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii PAN,  7-8 listopada 2014
 • Mobile Domestication: “I am at Home. A Part of It Is to Be whom I Want to Be”(Henryk Dasko, “Dworzec Gdański. Historia niedokończona”) “Shibboleth 1967/68”, 2-4th December, PAN, Warszawa.

2013

 • Kongres dydaktyki polonistycznej, Kraków, 19-22.11.2013 r. (referat: Polonistyka transkulturowa)
 • Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek, Zamość, 6-8.11.2013 r. (referat: Marzenie o odrodzeniu - Jan Karski i Zofia Kossak-Szczucka w kształtowaniu formuły życia po traumie)
 • Kierkegaard - koncepcje, polemiki, inspiracje, Warszawa, 25-26.10.2013 r. (referat: Sorena Kierkegaarda lektura Księgi Hioba)
 • Habitus of Liebert’s poetry – onthology of a poet. The Power of the Word International Conference. Poetry: Word Made Flesh: Flesh Made Word, Gdańsk, 12-14.09.2013 r. (referat: "Do the words have to be lost/ To be as soul regained again?" Habitus of Liebert's poetry - onthology of a poet)
 • International American Studies Association World Congress "Oceans Apart: In Search of New World(s)", Szczecin, 2-6.08.2013 r. (referat: Palimpsest of ontomania. Translantic's effect on Eva Hoffman's, Halina Poświatowska's and Rita Cosby's life)
 • Palimpsest of ontomania. Transatlantic’s  effect on Eva Hoffman’s, Halina Poświatowska’s and Rita Cosby’s life “Oceans Apart: In Search of New World(s)” Institute of English Cultures and Literatures, University of Silesia in Katowice, English Department, University of Szczecin, International American Studies Association World Congress, Szczecin, Poland, 2-6 August 2013.
 • Habitus of Liebert’s poetry – onthology of a poet. “The Power of the Word” International Conference. Poetry: Word Made Flesh: Flesh Made Word. Organised jointly by Heythrop College, University of London; the Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London; and the Faculty of Languages of the University of Gdańsk University of Gdańsk, Poland, 12-14 September 2013.
 •  Sørena Kierkegaarda lektura Księgi Hioba „Kierkegaard – koncepcje, polemiki, inspiracje” Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 25-26 października 2013 r.
 • Marzenie o odrodzeniu – Jan Karski i Zofia Kossak-Szczucka w kształtowaniu formuły życia po traumie „JAN KARSKI – ŚWIADEK, EMISARIUSZ, CZŁOWIEK.”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centrum „Synagoga” Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Zamościu, 6-8 listopada 2013 r.
 • Polonistyka transkulturowa „Kongres dydaktyki polonistycznej”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 19-22 listopada 2013.

2012

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Więzi wspólnoty religia-literatura-komparatystyka”, Katowice,  15-16.11.2012 r. (referat: Joban’s fear)
 • Sacrum w literaturze polskiej po roku 1989, Lublin, 25-26.10.2012 r.  (referat: Czy Bóg ma adres? O poszukiwaniu Boga w twórczości Ewy Chruściel)
 • Tłumaczenie poezji-negocjowanie wyobraźni, Warszawa, 29-30.05.2012 r.
 • Paranoia and Pain, international  and cross-dissciplinary conference, Liverpool (Wielka Brytania), (keynote speaker, referat: Transcultural Pain)

2011

 • II Warszawskie Targi Książki, Warszawa, 13.05.2011 r. (spotkanie panelowe: „Bo wiersze wolno pisać rzadko i niechętnie…”. O poezji Czesława Miłosza)
 • Conrad’s Polish Footprints. 5th International Joseph Conrad Conference, Lublin,  
  12-16.07.2011 r. (referat: “Tosca from Indonesia”? Polish reception of Conrad’s Victory.)
 • 2nd  Global Conference: Experiencing Prison, Warszawa, 19-21.05.2011 r. (referat: Leadership from Prison. Wyszynski as a leader in the light of his “A Freedom within.
  The Prison Notes”
  )
 • Wacław Borowy (1890-1950) – historyk, krytyk i badacz literatry,14.10.2011 r. (referat: Veto „neoromantycznym znudzeńcom”, czyli o Conradianach Wacława Borowego)

2010

 • Forgiveness, Oxford (Wielka Brytania), 15-18.07.2010 r. (referat: Miłosz’s concept of poetry as mediating forgiveness)

 

KONFERENCJE ZORGANIZOWANE

2016

 • Tłumaczenie poezji-negocjowanie wyobraźni. Poszukiwania formy,  IFP WNH UKSW 20 października 2016
 • Tłumaczenia w XXI wieku. Teoria – Praktyka – Dydaktyka. IFP WNH UKSW 30-31 maja 2016
 • "Scattering the Dark: lektura paralelna wierszy z nowej antologii polskich poetek" – spotkanie z poetkami i tłumaczką  prof. Karen Kovacik przygotowane we współpracy z PEN Clubem, Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich oraz Muzeum Literatury, 31 maja 2016
 • Współorganizacja: Jerusalem as the text of culture: The meeting place of many traditions and religions, IFP WNH UKSW, WT UKSW 13-15 April 2016

2014

 • Współorganizacja  IV Transdyscyplinarnej  Szkoły Letniej dla Doktorantów 1-5 lipca 2014, Pałac Radziwiłłów w Nieborowie prowadzonej przez prof. Ryszarda Nycza w ramach projektu NPRH Nr 11 H11 026280 pt. "W stronę nowej humanistyki: polska pamięć kulturowa"

2013

 • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja studencko-doktorancka: Nowa Pamięć. Głos Trzeciego Pokolenia, prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, 6 maja 2013

2012

 • Spotkanie naukowe, „Scattering the Dark””. Lektura paralelna wierszy współczesnych polskich poetek w oryginale i w przekładzie prof. Karen Kovacik Indiana University Purdue University Indianapolis, prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska., 29 maja 2012 r.
 • Tłumaczenie poezji-negocjowanie wyobraźni, ogólnopolska, IFP WNH UKSW 29-30 maja 2012
 • Spotkanie naukowe, „Calling Out to Yeti”. Lektura paralelna wierszy współczesnych polskich poetek w oryginale i w przekładzie prof. Karen Kovacik Indiana University Purdue University Indianapolis, prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska., 29 maja 2012 r.

 

DOKTORATY RECENZOWANE

 • Dr Agnieszka Karczewska KUL 2013
 • „„Chwilka Dzieci i Młodzieży” (1925-1937) - czasopismo żydowskie w języku polskim. Próba monografii
 • napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Jacka Żurka
 • Dr Monika Malessa-Drohomirecka UJ 2016
 • „Obraz relacji kobiet i mężczyzn w prozie Josepha Conrada”,
 • napisana pod kierunkiem prof.  dr hab. Jolanty Dudek

INNE AKTYWNOŚCI

15.04.2014 - wywiad dla Milosa Doleżala i Jarosława Subrta w ramach projektu „ Polski rok na Vitavie” „Patecni vecer – Jerzy Liebert – Dopisy Agnieszce” Czeskie Radio Vitava, Praga (15 kwietnia 2014)

http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/ dopisy-agnieszce-aneb-pan-buh-a-cmelaci--1392368

29.02. 2012 - Prospects for interfaith harmony: Jews, Christians and Muslims in Poland, Wesley House, Cambridge University, open lecture

Transcultural Pain (Keynote lecture), “Paranoia and Pain”, Liverpool University 2-4 kwietnia 2012

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach