glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Dominik Sulej, dr

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Dominik Sulej

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

Doktor na stanowisku asystenta w Katedrze Teorii Literatury Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

E-MAIL:                                                               d.sulej@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2004 – magisterium, filologia polska

2013 – doktorat  (na podstawie rozprawy „Kosmos” jako gabinet luster. O utajonych strategiach intertekstualnych w powieści Witolda Gombrowicza).

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Poetyka form narracyjnych, poetyka przypadkowości, intertekstualność, problemy analizy i interpretacji utworów literackich.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2015

 • „Kosmos” jako gabinet luster. Psychomachia Witolda Gombrowicza, Universitas, Kraków,  236 stron.
 • Głosy w „Lekcji anatomii (Rembrandta)” Stanisława Grochowiaka, w: Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. Tomasz Chachulski, Dorota Kielak, Magdalena Ślusarska, Wyd. UKSW, Warszawa,  s. 255-274.
 • „Kosmos” Witolda Gombrowicza – biografia w sieci intertekstów, w: Gombrowicz z przodu i z tyłu, red. Krzysztof Ćwikliński, Anna Spólna, Dominika Świtkowska, Wyd. UTH Radom, Radom, s. 115-127.

2013

 • Syn Kronosa, „Teatr” nr 9.

2012 

 • Witkacego i Sade’a Lacanem, „Teatr” nr 1.

2011

 • (rec.) Witkacego Lacanem, „Teatr” 2011, nr 1.

2010

 • Kosmos jako gabinet luster. Rekonesans, „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 2, s. 65-101.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2016

 • Fenomenologia przestrzeni tekstu, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej Czas – przestrzeń – czasoprzestrzeń (UKSW, Warszawa, 14-16. 04. 2016).
 • Wieczór Autorski Wojciecha Kudyby, 11.01.2016, Warszawa, UKSW (udział w panelu dyskusyjnym).

2015

 • Poego i Lema opowiadania terminalne – opis przypadków pana Waldemara i Terminusa, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej Poeland: miejsce duchowej obecności Edgara Allana Poego (Rzeszów, 13.11.2015).
 • Wieczór Autorski Krzysztofa Koehlera, 23.03. 2015, Warszawa, UKSW (udział w panelu dyskusyjnym).

2014

 • Wieczór Autorski Krzysztofa Koehlera, 23.03. 2015, Warszawa, UKSW (udział w panelu dyskusyjnym).

 • „Kosmos” Witolda Gombrowicza – biografia w sieci intertekstów, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej Gombrowicz z przodu i z tyłu (Radom – Wsola, 20-22. 10. 2014).

2013

 • Spotkanie naukowe poświęcone książce Mateusza Wernera Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy, 21. 03. 2013, Warszawa, UKSW (udział w panelu dyskusyjnym).

2012

 • Ironia jako przejście do nieskończoności. Na przykładzie opowiadania Vladimira Nabokova „Wiosna w Fialcie”, referat na konferencji Nieskończoność w refleksji człowieka (teologia, filozofia, duchowość, nauka, kultura, sztuka) (UKSW, Warszawa, 26-28. 04. 2012).

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach