Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW dr hab.

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Piotr Müldner-Nieckowski

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

profesor nadzwyczajny
kierownik Zakładu Edytorstwa i Krytyki Tekstu
kierownik Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego
opiekun Naukowego Koła Edytorstwa

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Polskie Towarzystwo Językoznawcze
Towarzystwo Kultury Języka, Sekcja Frazeologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Polskie Towarzystwo Histotii Medycyny i Farmacji
Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Polski PEN Club

ADRES E-MAIL

pmuldner@uksw.edu.pl

 WYKSZTAŁCENIE

2010 – habilitacja, nauki humanistyczne, Uniwersytet Wrocławski
1982 -  doktorat, nauki medyczne, Akademia Medyczna w Warszawie
1981 – specjalista chorób wewnętrznych
1970 – lekarz, Akademia Medyczna w Warszawie

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Językoznawstwo – frazeologia, leksykografia, literaturoznawstwo, edytorstwo, medycyna

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

PUBLIKACJE CIĄGŁE W INTERNECIE

 • Lekarski Poradnik Językowy, www.lpj.pl (dawniej www.bibl.amwaw.edu.pl/lpj/), istnieje od 1998, w nim m.in. Poradnik Językowy "Odpowiedzi"
 • Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego on-line, Frazeologia.pl, www.frazeologia.pl, w tym dział artykułów poglądowych i podręcznikowych z zakresu frazeologii, na bieżąco prowadzona bibliografia frazeologii polskiej (istnieje od 2003)

KSIĄŻKI NAUKOWE

 • Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Świat Książki, Warszawa 2003
 • Nowy szkolny słownik frazeologiczny, (wraz z dr. Łukaszem Müldnerem-Nieckowskim, Świat Książki, Warszawa 2004
 • Wielki słownik skrótów i skrótowców, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2007
 • Frazeologia poszerzona. Studium leksykograficzne, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2007
 • Język nasz giętki, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Warszawa 2016
 • Biegański, Kramsztyk i inni. O nowej etyce lekarskiej w XIX-wiecznej Warszawie, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2016

2016

 • Język nasz giętki, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Warszawa 2016, stron 120
 • Biegański, Kramsztyk i inni. O nowej etyce lekarskiej w XIX-wiecznej Warszawie. Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2016, stron 274
 • Schemat procedury definiowania znaczeń związku frazeologicznego, w: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, str. 209-227
 • Idiotyzm na wagę złota, Forum Akademickie, 2016, nr 9, s. 68
 • Kilka uwag o nowej odmianie języka, Puls, 2016, nr 10, s. 438
 • Kilka uwag o pieczątce, Puls, 2016, nr 5, s. 38
 • Literatura zgubiona, Forum Akademickie, 2016, nr 4, s. 68
 • Medicus medici lupus est, Forum Akademickie, 2016, nr 7/8, s. 103
 • Nagrywanie, Forum Akademickie, 2016, nr 2, s. 68
 • Najczęstszy błąd logiczny, Puls, 2015/2016, nr 12/1, s. 53
 • Nauczka, Forum Akademickie, 2016, nr 5, s. 68
 • Nazwiska - z apostrofem  czy bez, Puls, 2016, nr 4, s. 38
 • Notowanie, Forum Akademickie, 2016, nr 3, s. 68
 • Notowanie, Puls, 2016, nr 3, s. 38
 • Przedrostki - razem czy osobno, Puls, 2016, nr 6/7, s. 54
 • Reakcja nie musi odpowiadać akcji, Forum Akademickie, 2016, nr 1, s. 68
 • skryptach słów kilka, Forum Akademickie, 2016, nr 6, s. 68
 • Wady wymawiania, Puls, 2016, nr 2, s. 38
 • Wielkie litery w wyrazach pospolitych, Puls, 2016, nr 8/9, s. 43
 • Wyróżnienia w tekście, Puls, 2016, nr 11, s. 43
 • Zaczyna brakować słów, Forum Akademickie, 2016, nr 10, s. 68

2015

 • Leoniki, czyli adwerbialno-werbalny świat Zdanowicza, w: Leon Zdanowicz, Leoniki i inne wiersze wybrane (wyd. pośmiertne), Milan Studio, Kraków 2015, s. 85-96.
 • Plagiat - sprawa niezbyt oczywista, Forum Akademickie, 2015, nr 1, s. 68
 • Bałagan w tytułach trwa, Forum Akademickie, 2015, nr 4, s. 72
 • Bogumił Andrzejewski, poeta, językoznawca, Forum Akademickie, 2015, nr 3, s. 68
 • Fabryczny sposób na budowanie dorobku, Forum Akademickie, 2015, nr 7/8, s. 99
 • Kłopoty z liczbą, Puls, 2015, nr 8/9, s. 53
 • Krytyka w opałach, Forum Akademickie, 2015, nr 5, s. 68
 • Medycyna, języka, pamięć, Puls, 2015, nr 2, s. 38
 • Nie deinstaluj!, Puls, 2015, nr 6, s. 38
 • Niepoprawni, Forum Akademickie, 2015, nr 9, s. 68
 • Nieznośne powtórzenia, Puls, 2015, nr 10, s. 38
 • Patognomoniczny, Puls, 2015, nr 5, s. 38
 • Podatność na manipulacje, Forum Akademickie, 2015, nr 2, s. 68
 • Pokotem, Puls, 2015, nr 3, s. 38
 • Sepsa, Ebola i ebola, Puls, 2014/2015, nr 12/1, s. 53
 • Studenci przecinkowi, Forum Akademickie, 2015, nr 6, s. 68
 • Trochę o liczbach i cyfrach, Puls, 2015, nr 4, s. 38
 • Z tajników odmiany, Puls, 2015, nr 11, s. 38
 • Zegar - nie tylko na pokaz, 2015, nr 12, s. 68
 • Zmyślanie prawdy, Forum Akademickie, 2015, nr 10, s. 68

2014

 • Ciężkie czasy chrześcijaństwa. O języku niektórych forów internetowych i o nowym gatunku tekstowym, w: Religijność w dobie popkultury, red. T. Chachulski, J. Snopek, M. Ślusarska, Warszawa, 2014, str. 93-105
 • polskich przekładach wiersza „The Red Wheelbarrow” Williama Carlosa Williamsa, w: Tłumaczenie poezji - negocjowanie wyobraźni. Poszukiwania, red. Anna M. Szczepan-Wojnarska, Warszawa 2014, str. 73-92 (1 a.a.)
 • Jak się traktuje literaturę (W poszukiwaniu cech systemu), Tygiel 2014, nr 3-4, s. 17-21
 • Uwagi o odmianach języka lekarskiego, w: Znaczenie, tekst, kultura, red. Anna Kozłowska, Agnieszka Świątek, Wydawnictwo UKSW, t. 5, Warszawa 2014, s. 399-412
 • Franz Kafka - dawniej i dziś, Podkowiański Magazyn Kulturalny, 2014, nr 1, str. 27-30
 • Marek Nowakowski a problem małego realizmu, Topos, 2014, nr 4, str. 63-65
 • Chciejstwo w formie political fiction, Forum Akademickie, 2014, nr 1, str. 60
 • Co jest za drzwiami, Forum Akademickie, 2014, nr 10, str. 76
 • Czas pracy, Forum Akademickie, 2014, nr 11, str. 76
 • Dwa w jednym a nawet więcej, Puls, 2014, nr 5, str. 38
 • Dziecinada, Forum Akademickie, 2014, nr 12, str. 76
 • Internetowe fora komentarzy czytelniczych, Forum Akademickie, 2014, nr 3, str. 60
 • Jakikolwiek czy żaden, Puls, 2014, nr 3, str. 38
 • Kibic, istota myśląca, Forum Akademickie, 2014, nr 5, str. 68
 • Medycyna, język, pamięć, Puls, 2014, nr 2, str. 36
 • Mylenie znaczenia wyrazów, Forum Akademickie, 2014, nr 2, str. 60
 • Odstraszanie klientów naganiacza, Forum Akademickie, 2014, nr 7-8, str. 50
 • Pacjent chirurgiczny, Puls, 2014, nr 6-7, str. 44
 • Pionierzy 1945, Forum Akademickie, 2014, nr 9, str. 68
 • Pisanie niepiśmienne, Puls, 2014, nr 10, str. 34
 • Problemy z rządem i fleksją, Puls, 2014, nr 8-9, str. 57
 • Przeciw zdrowiu narodu, Forum Akademickie, 2014, nr 6, str. 68
 • Przeświadczenie, Forum Akademickie, 2014, nr 4, str. 68
 • Totum pro parte, Puls, 2014, nr 4, str. 42
 • Zaraziciel, Puls, 2014, nr 2, str. 35
 • Znowu o przecinkach, Puls, 2014, nr 11, str. 34
 • Bibliografia frazeologii, leksykografii i reklamy. Dostęp: http://frazeologia.pl, 2014, stron 87
 • Artykuły dydaktyczne w serwisie internetowym Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego, blok 41 artykułów o łącznym charakterze skryptu, wydanie 1. Dostęp: http://frazeologia.pl/sew, 2014, stron 98

2013

 • Kryzys literatury w postmodernizmie wspomaganym przez lifestyle, Lamus nr 1/11 (27) 2013, s. 12-21
 • Baza wiedzy frazeologicznej, http://frazeologia.pl
 • Klasyfikacje frazeologizmów, http://frazeologia.pl
 • Krótki zarys frazeologii, http://frazeologia.pl
 • Bibliografia frazeologii, leksykografii i reklamy, http://frazeologia.pl
 • „Odwrotne” znaczenia wyrazów, Puls 2013, nr 8/9, s. 47
 • Błąd, ale czy pomyłka?, Puls 2013, nr 10, s. 35
 • Czas rozmyty. Forum Akademickie, 2013, nr 11, s. 68
 • Czasem coś zaczyna iść dobrze, Forum Akademickie, 2013, nr 7/8, s. 81
 • definiowaniu, Puls, 2013/2014, nr 12/1, s. 53
 • Epidemia nadnaukowego przegięcia stylistycznego, Forum Akademickie, 2013, nr 3, s. 68
 • eponimach (II), Puls, 2012/2013, nr 12/1, s. 38
 • Globalność i globalizacja, Forum Akademickie, 2013, nr 12, s. 68
 • Kryza czy kryzys, Puls, 2013, nr 2, s. 38
 • Myślenie makrami, Forum Akademickie, 2013, nr 5, s. 68
 • Nazwiska się odmieniają, Puls 2013, nr 11, s. 12
 • Nieznośna błahość ustaw, Forum Akademickie, 2013, nr 6, s. 68
 • Odstawianie leczenia, Puls, 2013, nr 3, s. 38
 • Opresyjne nauczanie represji. Forum Akademickie, 2013, nr 9, s. 68
 • Peryfrazy, Puls, 2013, nr 6-7, s. 38
 • Potoczne doplery i rentgeny, Puls, 2013, nr 4, s. 38
 • Przyczynek do historii histerii w nauce, Forum Akademickie, 2013, nr 2, s. 68
 • To samo narzędzie w różnych rękach, Forum Akademickie, 2013, nr 4, s. 68
 • Windowanie Agathy Christie.  Forum Akademickie, 2013, nr 10, s. 68
 • Zespół czy choroba, Puls, 2013, nr 5, s. 38
 • Zmiana w micie Heraklesa, Forum Akademickie, 2013, nr 1, s. 68

2012

 • Czasy doktryn, czasy magii, Forum Akademickie, 2012, nr 2, s. 68
 • Dlatego że, Puls, 2012, nr 4, s. 38
 • Kiedy zakaz jest przyjemny, Forum Akademickie, 2012, nr 3, s. 68
 • Kilka słów o żargonie, Puls, 2012, nr 8-9, s. 52
 • Kłopoty z BY, Forum Akademickie, 2012, nr 4, s. 68
 • Kodowanie polskich liter, Puls, 2012, nr 6-7, s. 52
 • Kropka w pewnych skrótach, Puls, 2012, nr 10, s. 38
 • Kto zawalił, Forum Akademickie, 2012, nr 9, s. 68
 • Naukowiec na strychu, Forum Akademickie, 2012, nr 12, s. 68
 • sytuacji donosiciela, Forum Akademickie, 2012, nr 1, s. 68
 • zdarzeniach minimalnych, Forum Akademickie, 2012, nr 7/8, s. 90
 • Określany, określający, Puls, 2011/2012, nr 12/1, s. 38
 • Postmodernizm w natarciu, Forum Akademickie, 2012, nr 5, s. 68
 • Sens końcówek, Puls, 2012, nr 2-3, s. 38
 • Słowa kryjące, Forum Akademickie, 2012, nr 10, s. 68
 • Soda na raka, Forum Akademickie, 2012, nr 6, s. 68
 • Stetoskop i fonendoskop, Puls, 2012, nr 11, s. 38
 • Zagranica jest za granicą, Puls, 2012, nr 5, s. 38

2011

 • Kompendium frazeologii, Warszawa 2011, http://portal.frazeologia.pl
 • Wielki słownik skrótów i skrótowców, arkusze uzupełnień i aktualizacji, format elektroniczny, Wrocław 2011, s. 1-207
 • Ex iuvantibus, Puls, 2011, nr 10, s. 39
 • Jak napisać scenariusz, Forum Akademickie 2011, nr 2, s. 68
 • Jeszcze o GMO, Forum Akademickie 2011, nr 10, s. 68
 • Leksykon wyrazów i zwrotów lekarskich, Puls 2011, nr 4, s. 39
 • Migawka ze starej epoki, Forum Akademickie 2011, nr 1, s. 68
 • Prawo Strogonowa, Forum Akademickie 2011, nr 3, s. 68
 • Problemy z nazwiskami, Puls, 2011-2012, nr 12/1, s. 53
 • Przecinkologia, Forum Akademickie 2011, nr 6, s. 68
 • Przegięcie, Forum Akademickie, 2011, nr 4, s. 68
 • Repetitio est mater studiorum, Forum Akademickie 2011, nr 5, s. 68
 • Rozpoznanie kontra diagnoza, Puls 2010-2011, nr 12/1, s. 47
 • Równanie, ale nie matematyczne, Forum Akademickie 2011, nr 12, s. 68
 • Technologia bełkotu, Forum Akademickie 2011, nr 11, s. 68
 • To nie tylko sensacje, Forum Akademickie 2011, nr 9, s. 68
 • Urzędnicza dola, Forum Akademickie 2011, nr 7/8, s. 99
 • Wyrazy modne, Puls 2011, nr 5, s. 38
 • Wyróżnienia, Puls 2011, nr 2/3, s. 48
 • Z kretesem, Puls 2011, nr 6, s. 41
 • Zagadka komponentu i komponenty, Puls  2011, nr 7, s. 38
 • 60 ocen i rozstrzygnięć językowych w serwisie Lekarski Poradnik Językowy (http://lpj.pl/index.php?op=35)
   

2010

 • Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, wyd. II, cz. 1b, www.frazeologia.pl
 • Nowa nowomowa, Puls 2010, nr 4, s. 34
 • Banalny banał, Forum Akademickie 2010, nr 12, s. 68
 • Bolus, Puls 2010, nr 5, s. 40
 • Czasy czarnego konia, Forum Akademickie 2010, nr 7/8, s. 98
 • Fora ze dwora, Forum Akademickie 2010, nr 9, s. 68
 • Forum, Puls 2010, nr 10, s. 46
 • HIV to nie AIDS,  Puls 2010, nr 3, s. 41
 • Język, którym nas karmią, Forum Akademickie 2010, nr 1, s. 68
 • Kilka uwag o hamowaniu, Forum Akademickie 2010, nr 11, s. 68
 • Mitologia nikotyny, Forum Akademickie 2010, nr 2, s. 68
 • Niezastąpieni, Forum Akademickie 2010, nr 5, s. 68
 • Nowoczesność na wyrost, Forum Akademickie 2010, nr 4, s. 68
 • Ryszard Rumianek, Forum Akademickie 2010, nr 5, s. 68
 • Sieć na lemingi, Forum Akademickie 2010, nr 10, s. 68
 • Skróty są modne, Puls 2010, nr 2, s. 38
 • Wszem wobec, Puls 2010, nr 8/9, s. 38
 • Wyrazy mylone, czyli paronimy, Puls 2009/2010, nr 12/1, s. 39
 • Z wyboru, Puls 2010, nr 6/7, s. 40
 • Znowu o przyimkach, Puls 2010, nr 11, s. 38
 • 28 ocen i rozstrzygnięć językowych w serwisie Lekarski Poradnik Językowy (http://lpj.pl/index.php?op=35)

 

1969-2009 (wybór)

 

 • Eutanazja. Nowy Medyk, 1969.
 • Czynnik jatrogenny. Nowy Medyk, 1971, Nr 18 (170).
 • Za kilka lat przysięga. Nowy Medyk, 1974, 10, 7.
 • Tajemnica (lekarska). Nowy Medyk, 1974, 16, 3.
 • Panować nad salą (chorych). Nowy Medyk, 1974, 17, 5.
 • Zgoda (na zabieg). Nowy Medyk, 1974, 18, 3.
 • Wobec własnej rodziny. Nowy Medyk, 1974, 19, 5.
 • Boks. Nowy Medyk, 1974, 21, 4.
 • Odpowiedź na list w sprawie artykułu "Zgoda". N. Medyk, 1975, 2, 6.
 • Chora rodzina pacjenta. Nowy Medyk, 1975, 4, 5.
 • Słynne koniaki (czarna praktyka). Nowy Medyk, 1975, 7, 3.
 • B.D. Pietrow: Wracz, bolnyje i zdorowyje. Recenzja. Arch. Hist. Med., 1975, 38, 387.
 • Mówić - nie mówić (etyka lek.), Nowy Medyk nr 2 (234) 1975, s. 3.
 • M. Łyskanowski: Testament mistrza chirurgii. Recenzja. Arch. Hist. Med., 1976, 39, 353.
 • Tulczyński: Polskie lekarskie kodeksy deontologiczne. Recenzja. Arch. Hist. Med., 1976, 39, 371.
 • Sprawozdanie z Plenum Zarządu Głównego PTHM. Arch. Hist. Med., 1976, 39, 461.
 • Wskazania deontologiczne w twórczości Władysława Biegańskiego. Pol. Tyg. Lek., 1976, 31, 1741.
 • Postawy lekarskie w powieści. Arch. Hist. Med., 1976, 39, 209.
 • Zagadnienia etyczne w "Krytyce Lekarskiej". Med. Dyd. Wych. 1977, 1, 35.
 • Sylwetka lekarza według Ludwika Perzyny (1742-1812). Arch. Hist. Med., 1977, 40, 97.
 • Poglądy na zagadnienie tajemnicy lekarskiej w drugiej połowie XIX wieku w Polsce. Pam. XI Zjazdu PTHM, 1977, Szczecin, str. 187.
 • W sprawie artykułu "Anty-antybiotyki". Kultura, 1977, 13, 11.
 • Lazari Pawłowska: Schweitzer. Recenzja. Arch. Hist. Med., 1977, 40, 103.
 • Sprawozdanie z XI Zjazdu Pol. Tow. Hist. Med., Arch. Hist. Med., 1977, 40, 109.
 • Na początku było zioło. Udział w dyskusji. Literatura Nr 32, 1978.
 • Proza Janusza Korczaka (skrót referatu). Służba Zdrowia, 1978, 12, 8.
 • Janusz Korczak jako pisarz. Fakty, 1978, 23, 7.
 • Tetanologia. Służba Zdrowia Nr 34, 1979.
 • Archiwum Historii Medycyny. Służba Zdrowia Nr 9, 1980.
 • In memoriam: Jacek Machalski. Wspomnienie pośmiertne. Arch. Hist. Med. 1980, 43, 117.
 • J. Tatoń: Poradnik dla chorego na cukrzycę. Recenzja. Polski Tyg. Lekarski, 1981, 36, 520.
 • Z. Hirnle: Zarys radioterapii onkologicznej. Recenzja. Pol. Tyg. Lek. 1981, 36, 520.
 • Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 630.
 • Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 810.
 • Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 874.
 • Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 942.
 • Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 966.
 • Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 1025.
 • Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 1069.
 • Komentarz językowy od Redakcji. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 1069.
 • Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 1130.
 • Komentarz językowy od Redakcji. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 1157.
 • Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 1486.
 • Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 1517.
 • Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 1580.
 • Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 1639.
 • W. Jędrychowski: Metoda zbierania wywiadów lekarskich. Recenzja. Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 1419.
 • Rozwój poglądów deontologicznych w 2 poł. XIX wieku w warszawskim środowisku lekarskim. Rozprawa doktorska, AM Warszawa 1982 r.
 • To nie choroba. Magazyn Rodzinny, lipiec 1982.
 • Ambulatoryjne leczenie choroby nadciśnieniowej. Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 702.
 • Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 70.
 • Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 142.
 • Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 168.
 • Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 539.
 • Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 627.
 • Notatki językowe, Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 831.
 • Notatki językowe, Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 832.
 • Notatki językowe, Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 883.
 • "Veto" lży lekarzy. Służba Zdrowia Nr 46, 1983 r.
 • Deontologia jako przedmiot badań. Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie, 1983, 1-2, 60.
 • Nowa deontologia lekarska. Pol. Tyg. Lek., 1983, 52-54, 1064.
 • Słowo cenne jak lek. Gazeta Krakowska Nr 72, 1984 r.
 • Wezwanie (list do redakcji). Pol. Tyg. Lek. 21.05.1984 r.
 • Nieporozumienia i oczekiwania współczesnej medycyny. Przegląd Lekarski, Nr 9, 1984.
 • Głos w dyskusji. Konferencja redakcyjna nt. "Kształcenie podyplomowe - stan obecny, propozycje zmian". Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie, Nr 3-4 1984 r., str. 71-73.
 • słowach kluczowych. Pol. Tyg. Lek. 1984, 39, 264.
 • Postać lekarza w literaturze. Bydgoskie Zeszyty Lekarskie, 1986, 2, 4.
 • Uwagi w sprawie zdrowia, chorób i przyczyny śmierci Jana Kochanowskiego. Arch. Hist. Med. 48, 1, 1985, s. 51-62.
 • Prawo i Życie proponuje: bioterapeutów na stos. Służba Zdrowia Nr 1, 06.01.1985 r.
 • Problem umierania i śmierci w praktyce lekarskiej. Materiały Konferencji Naukowej. 24.05.1985. Problemy Dydaktyki Medycznej, Akademia Medyczna w Poznaniu 1985.
 • wierze w cuda ciąg dalszy. Nowy Medyk Nr 7, 1985.
 • Mózg jest i co dalej (list). Prawo i Życie Nr 16, 1985.
 • 7 stycznia 1946 - 7 stycznia 1986. Czterdzieści roczników Polskiego Tygodnika Lekarskiego. Pol. Tyg. Lek., 07.01.1986 r.
 • Notatki językowe. Z Życia Akad. Med., 1998 nr 1, s. 20.
 • Notatki językowe. Nasz pierwszy język obcy. Z Życia Akad. Med., 1998, nr 2, s. 20.
 • Notatki językowe. Modny temat - plagiat. Z Życia Akad. Med. 1998, nr 3, s. 27.
 • Notatki językowe. Parada pleonazmów i tautologii. Z Życia Akad. Med. 1998, nr 5, s. 28.
 • Notatki językowe. Ze skrzynki pytań. Z Życia Akad. Med. 1998, nr 7/8, s. 36.
 • Notatki językowe. Komputer może zawieść. Z Życia Akad. Med. 1998, nr 11, s. 24.
 • Notatki językowe. O barbaryzmach słów kilka. Z Życia Akad. Med. 1999, nr 2, s. 24.
 • Głos w sprawie wydawnictwa uczelnianego. Z Życia Akad. Med. 1999 nr 3, s. 19-21.
 • Wroński kontra plures. Forum Akademickie 1999 nr 5, s. 60.
 • Po co kończyłem te studnia? Forum Akademickie 1999 nr 6, s. 60.
 • Mit Kruifa. Forum Akademickie 1999 nr 7/8, s. 73.
 • Lasy się kończą. Forum Akademickie 1999 nr 9, s. 60.
 • Newcastle górą. Forum Akademickie 1999 nr 10, s. 48.
 • Strajk pielęgniarek trwa od 55 lat. Forum Akademickie 1999 nr 11, s. 33.
 • Tłumy błądzą. Forum Akademickie 1999 nr 12, s. 44.
 • Notatki językowe. Na skróty. Z Życia Akad. Med. 1999, nr 8/9, s. 20.
 • Nieuchwytni. Forum Akademickie 2000 nr 9, s. 60.
 • Kilka słów o warsztacie poetyckim. Na marginesie XXX Konkursu Poetyckiego im. Jana Śpiewaka w Świdwinie, 1999. Łabuź nr 32, 2000.
 • Grafoman zrzyna. Forum Akademickie 2000 nr 10, s. 60.
 • Zamiast nowomowy. Forum Akademickie 2000 nr 11, s. 60.
 • Drogie panie! Forum Akademickie 2000 nr 1, s. 60.
 • Filozofio, wróć! Forum Akademickie 2000 nr 2, s. 60.
 • Wyrok. Forum Akademickie nr 3, s. 50.
 • Z teorii płotów. Forum Akademickie 2000 nr 4, s. 60.
 • Dętologia. Forum Akademickie 2000 nr 5, s. 60.
 • Jednoosobowa firma skarbu państwa. Forum Akademickie 2000 nr 6, s. 60.
 • Wstyd. Forum Akademickie 2000 nr 7/8, s. 92.
 • Diabeł w walizce. Forum Akademickie 2000 nr 12, s. 60.
 • Poznanie jest treścią życia. Miłosz i uczeni, czyli nauka albo piękno. Forum Książki 2001 nr 3, s. 6.
 • Najwyżej nic nie wygram. Forum Akademickie 2001 nr 1, s. 60.
 • Biedny sponsor. Forum Akademickie 2001 nr 2, s. 60.
 • Od Fibigera do Prusinera. Forum Akademickie 2001 nr 3, s. 60.
 • Cofacze kultury. Forum Akademickie 2001 nr 4, s. 55.
 • Próba nie tej sztuki. Forum Akademickie 2001 nr 5, s. 60.
 • Programista zza oceanu. Forum Akademickie 2001 nr 6, s. 60.
 • Jak intelektualista intelektualiście. Forum Akademickie 2001 nr 7/8, s. 85.
 • Już zaczęli zauważać. Forum Akademickie 2001 nr 9, s. 60.
 • Chyba w duszy. Forum Akademickie 2001 nr 10, s. 60.
 • Po co te negacje. Forum Akademickie 2001 nr 11, s. 60.
 • Nowoje pokolenije polskich slowariej, Nowaja Polsza, nr 7-8, 2003, s. 91-94.
 • Podstawa profesjonalizmu, Forum Akademickie 2002 nr 12, s. 60.
 • To tylko sonda, Forum Akademickie 2002 nr 4, s. 60.
 • Pragnienie zrozumienia, Forum Akademickie 2002 nr 5-6, s. 92.
 • Klocki i szydełko, Forum Akademickie 2002 nr 7-8.
 • Wprowadzenie do frazeologii, w: Nowy szkolny słownik frazeologiczny, Warszawa 2004, s. 13-26.
 • Zakup kontrolowany, Forum Akademickie 2003, nr 1, s. 60.
 • Schodzenie w dół, Forum Akademickie 2003, nr 2, s. 60.
 • Kto pisze scenariusze, Forum Akademickie 2003, nr. 3, s. 60.
 • Krótkie drogi nerwowe, Forum Akademickie 2003, nr 4, s. 60.
 • Oność jest wśród nas, Forum Akademickie 2003, nr 5, s. 60.
 • Wizyta profesora, Forum Akademickie 2003, nr 6, s. 60.
 • Taktyka zdawania, Forum Akademickie 2003, nr 7-8, s. 92.
 • Kły w pięknych ustach, Forum Akademickie 2003, nr 9, s. 60.
 • Niedaleko pada jabłko od jabłoni, Forum Akademickie 2003, nr 10, s. 52.
 • Klucz, Forum Akademickie 2003, nr 11-12, s. 92.
 • J. Tatoń, Filozofia w medycynie (recenzja), Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie, 2003, nr 6, s. 60-61.
 • Coś z radia, Forum Akademickie 2004, nr 1, s. 60.
 • Etyka w ustach władzy, Forum Akademickie 2004, nr 2, s. 60.
 • W poszukiwaniu sensu systemu, Forum Akademickie 2004, nr 3, s. 60.
 • Kolejka po cukier, Forum Akademickie 2004, nr 4, s. 60.
 • Kto pierwszy ten lepszy, Forum Akademickie 2004, nr 5, s. 60.
 • Mieszanka obyczajowa, Forum Akademickie 2004, nr 6, s. 60.
 • Kłopoty z wydawaniem, Forum Akademickie 2004, nr 7-8, s. 92.
 • Coś dla ducha, Forum Akademickie 2004, nr 9, s. 60.
 • Zabawa w przedszkole, Forum Akademickie 2004, nr 10, s. 60.
 • Zobacz ten film, Forum Akademickie 2004, nr 11, s. 60.
 • Musk, czyli o plagiacie ukrytym, Forum Akademickie 2004, nr 12, s. 60.
 • Lekarski Poradnik Językowy, Puls, 2004, nr 2, s. 33.
 • Czy leczymy chorobę, Puls, 2004, nr 3, s. 37.
 • Pleonazmy i tautologie, Puls, 2004, nr 4, s. 33.
 • Frazeologia, Puls, 2004, nr 5, s. 29.
 • OB - objaw czy odczyn?, Puls, 2004, nr 6, s. 37.
 • Kiedy nie wolno się mylić?, Puls, 2004, nr 7-8, s. 31.
 • skrótach, Puls, 2004, nr 9, s. 32.
 • Akcentowanie, Puls, 2004, nr 10, s. 43.
 • Mniej czy bardziej oficjalnie, Puls, 2004, nr 11, s. 38.
 • Znajomość języków, Puls, 2004, nr 12, s. 38.
 • O znachorstwie raz jeszcze. Ścinać czy nie ścinać (filozofia medycyny), Gazeta Lekarska 2004, nr 10, s. 30-33.
 • Cienka gruba kreska, Forum Akademickie, 2005, nr 1, s. 60.
 • W drodze na księżyc, Forum Akademickie, 2005, nr 2, s. 60.
 • Teksty bez znaczenia, Forum Akademickie, 2005, nr 3, s. 60.
 • Na głucho, Forum Akademickie, 2005, nr 4, s. 60.
 • Dodatkowe sprawozdanie z konferencji, Forum Akademickie, 2005, nr 5, s. 60.
 • Jedno słowo w tę, drugie w tamtą, Forum Akademickie, 2005, nr 6, s. 60.
 • Naukowy problem pogody, Forum Akademickie, 2005, nr 7-8, s. 60.
 • Poetyckie zagłębie, Forum Akademickie, 2005, nr 9, s. 60.
 • Diabeł tkwi w procedurach, Forum Akademickie, 2005, nr 10, s. 60.
 • A tu pospolitość skrzeczy, Forum Akademickie, 2005, nr 11, s. 60.
 • "Cesarskie cięcie" czy "cięcie cesarskie", Puls, 2005, nr 2, s. 32.
 • Oksymorony, Puls, 2005, nr 3, s. 32.
 • Śmieszne tytuły, Puls, 2005, nr 4, s. 32. Medicus, 2005, nr 11, s. 19.
 • Dlaczego łacina?, Puls, 2005, nr 6, s. 32.
 • Jak pisać i wymawiać daty, Puls, 2005, nr 9, s. 32.
 • Zapożyczenia i znaczenia, Puls, 2005, nr 11, s. 53.
 • Potoczność końcówek, Puls, 2005, nr 12, s. 40.
 • Ministrowi Kultury, Forum Akademickie, 2006, nr 1, s. 60.
 • Teoria i praktyka, Forum Akademickie, 2006, nr 2, s. 60.
 • Dochodzenie znanej prawdy, Forum Akademickie, 2006, nr 2, s. 60.
 • Nasz mały mikroświat, Forum Akademickie, 2006, nr 3, s. 60.
 • "Steryd" czy "steroid" , Puls, 2006, nr 1, s. 41.
 • Łączliwość semantyczna, Puls, 2006, nr 2, s. 39.
 • Cofanie przecinka, Puls, 2006, nr 3, s. 32.
 • Odmiany języka, Puls, 2006, nr 4, s. 47
 • Logizowanie w języku, Puls, 2006, nr 5.
 • Artykuł naukowy ex ante. Puls 2007 nr 5 s. 41.
 • Biurko prezesa. Forum Akademickie 2007 nr 6 s. 60.
 • Człowiek jednej książki. Forum Akademickie 2007 nr 7/8 s. 92.
 • Choroba spokojnych świń. Forum Akademickie 2007 nr 5 s. 60.
 • Degradacja twórców. Forum Akademickie 2007 nr 1 s. 60.
 • Douczanie podstaw. Forum Akademickie 2007 nr 3 s. 60.
 • Emocjonalne naginanie języka. Puls 2007 nr 9 s. 37.
 • Eponimy. Puls 2007 nr 7/8 s. 38.
 • Komentatorzy. Forum Akademickie 2007 nr 9 s. 60.
 • Na słowo honoru. Forum Akademickie 2007 nr 10 s. 60.
 • Populiści sztuki. Forum Akademickie 2007 nr 4 s. 60.
 • Przekłady z polskiego na polski. Puls 2007 nr 1 s. 16.
 • Przyimki w medycynie. Puls 2007 nr 6 s. 38.
 • Tak zwana podwójna moralność. Forum Akademickie 2007 nr 2 s. 60.
 • Wyrażenia fatyczne. Puls 2007 nr 3 s. 37.
 • Zwodnicze podobieństwo wyrazów. Puls 2007 nr 10 s .42.
 • Kłopotliwe przeczenie, Puls 2007 nr 12.
 • Czy język młodzieży jest poprawny? w: Ogólnopolskie Sympozjum "Język młodzieży", Kołobrzeg 2007, s. 15-28, też (skrót) w: Latarnia Morska nr 4/2007-1/2008.
 • Podręcznik jak powieść, Forum Akademickie 2008 nr 1, s. 60
 • Siedem osób zabiło tornado, Forum Akademickie 2008 nr 2, s. 60
 • Bałwanki, Forum Akademickie 2008 nr 3, s. 60
 • Odruch biedaka, Forum Akademickie 2008 nr 4, s. 60
 • Kryteria eksplicytne, Forum Akademickie 2008 nr 5, s. 60
 • Sajens fikszyn Bułhakowa, Forum Akademickie 2008 nr 6, s. 60
 • Juliańszczyzna, Forum Akademickie 2008 nr 7/8 s. 92
 • Po co dziękować, Forum Akademickie 2008 nr 9, s. 60
 • Królestwo niedokładnych, Forum Akademickie 2008 nr 10, s. 60
 • Normalnym biada, Forum Akademickie 2008 nr 11, s. 60
 • Brak piątej władzy, Forum Akademickie 2008 nr 12, s. 60
 • Język sprawozdawcy, Puls 2008 nr 1, s. 44
 • Coraz pospoliciej, Puls 2008 nr 2, s. 40
 • Amfibologia i inne potknięcia, Puls 2008 nr 3, s. 40
 • Supletywizm, Puls 2008 nr 4, s. 38-39
 • Czy "żeśmy" jest poprawne, Puls 2008 nr 5, s. 42
 • Słowniki w naszym domu, Puls 2008 nr 6, s. 36
 • Usta-usta, Puls 2008 nr 7/8 s. 38
 • Paronimy, Puls 2008 nr 9, s. 47
 • Dosłownie nie musi znaczyć dobrze, Puls 2008, nr 10, s 47
 • Unikalny czy unikatowy, Puls 2008 nr 11, s. 43
 • Kto nie chce, niech nie czyta, Forum Akademickie 2009, nr. 1, s. 60
 • Sztuczni przechodnie, Forum Akademickie 2009, nr 2, s. 60
 • Instynkt lenistwa, Forum Akademickie 2009, nr 3, s. 60
 • Jak to było, Forum Akademickie 2009, nr 4, s. 60
 • Językówka, Forum Akademickie 2009, nr 5, s.60
 • Czytanie odwrotne, Forum Akademickie 2009, nr 6, s. 60
 • E-papierosy jak e-wszystko, Forum Akademickie 2009, nr 7/8, s. 91
 • Historia w literaturze, Forum Akademickie 2009, nr 9, s. 60
 • W obronie kartofli, Forum Akademickie 2009, nr 10, s. 60
 • Powrót matematyki, Forum Akademickie 2009, nr 11, s. 60
 • Złodziej mimo woli, Forum Akademickie 2009, nr 12, s. 60
 • "Misie" i "cisie", Puls 2008/2009 nr 12/1, s. 40
 • Skróty są modne, Puls 2009, nr 2, s. 38
 • HIV to nie AIDS, Puls 2008 nr 3, s. 41
 • Z angielskiego na polski, Puls 2009, nr 4, s. 40
 • Łącznik steruje znaczeniem, Puls 2009, nr 5, s. 38
 • Czy wywiad się zbiera?, Puls 2009, nr 6, s. 35
 • Rak piersi czy sutka?, Puls 2009, nr 7/8, s. 26
 • Drogami i siłami natury, Puls 2009, nr 9, s. 36
 • Kłopoty z imiesłowami (1), Puls 2009, nr 10, s. 34
 • Kłopoty z imiesłowami (2), Puls 2009, nr 11, s. 39
 • Propedeutyka medycyny Stefana Krusia, Puls 2009/2010, nr 12/1, s. 40
 • Wyrazy mylone, czyli paronimy, Puls 2009/2010, nr 12/1, s. 39

 

DOROBEK NAUKOWY - REDAKCJA, OPRACOWANIA (wybór)

 

 • Słownik języka polskiego (red. W. Doroszewski), opracowanie ok. 45 haseł do woluminów liter N-Ż z zakresu biologii i medycyny, Warszawa 1962-1965.
 • Słownik języka polskiego (red. M. Szymczak), opracowanie ok. 60 haseł z zakresu fizyki, chemii, biologii i medycyny, Warszawa 1975-1978.
 • Ryszard Milczewski-Bruno. Poezje, wstęp krytyczny, szkic biograficzny, redakcja naukowa. LSW, Warszawa 1981.
 • Polski słownik medyczny, wyd. 2., PAN - PZWL, opracowanie 37 haseł, Warszawa 1986.
 • Sebastian Kneipp. Moje leczenie wodą, wstęp krytyczny, wybór, układ, opracowanie tekstu. WAiP, Warszawa 1988.
 • Andrzej Dąbrówka, Ewa Geller, Słownik antonimów, redakcja naukowa i edytorska, Warszawa 1995.
 • Barbara Janik-Płocińska, Małgorzata Sas, Ryszard Turczyn, Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, Świat Książki, Warszawa 2001.
 • Marian Mazur, Cybernetyka i charakter, redakcja naukowa, wstęp, biografia i bibliografia, Podkowa Leśna 1996.
 • Arnold Hilgers, Inge Hofman, Melatonina, redakcja naukowa i konsultacja przekładu z jęz. niemieckiego, Warszawa 1997.
 • F.A. Ingelheim, Ingo Swoboda, Wino a zdrowie, redakcja naukowa i konsultacja przekładu z jęz. niemieckiego, Warszawa 1997.
 • Józef Waczków, O sztuce przekładu, wstęp i redakcja naukowa, Warszawa 1998.
 • Słownik Jungowski, koncepcja leksykograficzna, Kraków 2006.
 • Encyklopedia powszechna, koncepcja leksykograficzna, opracowanie naukowe klasyfikacji dziedzin i siatki haseł, opracowanie naukowe programu edytorskiego, wyd. Europa, Wrocław, 2006.
 • Grzegorz Grątkowski, Architektura Podkowy Leśnej, redakcja, skład i fotografie, Podkowa Leśna wyd. 1. 1996, wyd. 2. 2007.
 • Iredyński, omówienie krytyczne biografii artystycznej, w: Ireneusz Iredyński, Dzieła zebrane, posłowie, t. 1, Warszawa 2009, s. 297-320.
 • Coraz lepiej, wybór poezji, prozy i dramatu, redakcja, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawski, Warszawa, 2012.
 • Co jest pisane, wybór poezji i prozy, redakcja, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawski, Warszawa, 2016.
   

 

DOROBEK NAUKOWY - PRZEKŁADY (wybór)

 

 • Gail Bongiovanni, Kompendium gastroenterologii, z ang., PZWL, 1988.
 • William Faulkner, Wiersze, z ang., w: Laurowo i jasno. Antologia wierszy laureatów literackiej nagrody Nobla. Wybór i oprac. Leszek Żuliński 1994, s. 213-219.
 • William Carlos Williams, Poezje, z ang., Pol. Tyg. Lek., Numer specjalny, PZWL 1983.
 • Landrum B. Shettles, David M. Rorvick, Zaplanuj płeć swojego dziecka, Filar, Warszawa 1997.
 • Maureen Keane, Daniella Chace, Dieta w chorobach nowotworowych, Filar, Warszawa 1998.
 • Nicola M. Hall, Refleksoterapia, przewodnik, J&BF, Warszawa 1998.
 • 7 innych pozycji: książki z zakresu oświaty medycznej i popularnonaukowe, z ang. i niem. Wyd. Filar i Wyd. J&BF, Warszawa 1993-2001. 

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2016

 • Konferencja „VI Glosa do leksykografii”, Warszawa, 22-23 września 2016, Uniwersytet Warszawski (referat - wraz z dr. Łukaszem Müldner-Nieckowskim, UJ: "Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego" w Internecie. Zagadnienia naukowe, techniczne i organizacyjne)

2014

 • Wieczór autorski Wojciecha Kudyby, Warszawa, 14.04.2014 r. (udział w panelu dyskusyjnym)
 • Wieczór autorski, Warszawa, 12.05.2014 r.
 • Prozodia w semantyce - semantyka w prozodii, Warszawa 29-30.05.2014 r. (referat: Uwagi o prozodii w interpretacji wiersza wolnego)
 • Ogólnopolskie IV sympozjum naukowe "Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej" pt. "Między  teorią  a  praktyką  frazeograficzną", UAM Poznań, 18.11.2014 (referat: Schemat postępowania w procedurze definiowania znaczeń związku frazeologicznego i ustalania jego derywatów).

2013

 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Gniezno 23-24.09.2013 (referat pt. Demonstrowanie fotoekscerpcji związków frazeologicznych).

2012

 • Polityka wydawnicza i antyplagiatowa w uczelniach medycznych, Wrocław, 22-23.04.2012 r. (referat: Kiedy poziom, kiedy stężenie)
 • Tradycja literatury polskiej w kulturze współczesnej, Warszawa, 5.06.2012 r. (referat wprowadzający)
 • Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni, Warszawa, 30.05.2012 r. (referat: Tłumaczenie poezji. Uwagi tłumacza)
 • Między  teorią  a  praktyką  frazeograficzną, Poznań, 23.10.2012 r. (referat: Elementy frazeologicznej bazy danych)

 

KSIĄŻKI LITERACKIE

 • Namiot ośmiu wierszy (arkusz poetycki; Warszawa, Nowy Wyraz nr 6, 1975)
 • Ludzki wynalazek (poezje; Pojezierze, Olsztyn 1978)
 • Proszę spać (opowiadania; Iskry, Warszawa 1978)
 • Himalaje (powieść; Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1979)
 • Czapki i niewidki (powieść; Pojezierze, Olsztyn 1980)
 • Śpiący w mieście (powieść; Czytelnik, Warszawa 1983)
 • Diabeł na placu Zbawiciela (powieść; Wyd. Pom. Szk., Warszawa 1990)
 • O świni (satyry; Aula, Warszawa 1993)
 • Wilgoć (poezje; Spółka Poetów, Warszawa 1997)
 • Jak być czytelnikiem (satyry; Aula, Warszawa 1998)
 • Nie ma haka na buraka (satyry; Aula, Warszawa 1999)
 • Poradnik dla chłopców (satyry; Aula, Warszawa 1999)
 • Za kobietą tren (poezje; Aula, Podkowa Leśna 2001)
 • Opaska gazowa. Poemat dyżurny (poezje; Aula, Podkowa Leśna 2004)
 • Piórko. Dramaty radiowe (12 słuchowisk radiowych; Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007)
 • Raz jeden jedyny, 53 opowiadania z nieustannego stanu w. (proza; Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2007)
 • Müldner & Jakób. Korespondencja literacka Piotra Müldnera-Nieckowskiego i Lecha M. Jakóba (listy-eseje; Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010)
 • Park (poezje; Aula, Warszawa 2011)
 • Schody (poezje, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2015)

 

 

DRAMATY RADIOWE (wybór)

 • W ciemności. I nagroda w Konkursie na Słuchowisko Młodych Pisarzy. Debiut radiowy autora, emisja: 1972, 1972, 1973, 1974.
 • Butelki, 1973, 1973 2x, 1974.
 • A na końcu bardzo ciemno. Nadawane przez prawie wszystkie radiofonie w Europie w latach 1974-1979. Wyróżnienie na I Festiwalu Słuchowisk Radiowych 1975, emisje polskie: 1974, 1975, 1976, 1977, 1979.
 • Pustynia, 1974, 1974.
 • Wariacje radiowe, cykl miniatur, 1974, 1974, 1975.
 • Powrót żony, 1975. Przez sześć lat zakaz publikacji, reż. Zbigniew Kopalko wywalczył jednorazową emisję w 1981 r.
 • Prace ręczne. Wyróżnienie, konkurs Polskiego Radia Warszawa, 1976, 1977.
 • Niebo jest blisko, 1977, 1977.
 • Epistoła, 1977, 1977.
 • Odbierzemy i spokój, 1977, 1978.
 • Niezły zarobek. I nagroda, konkurs Polskiego Radia pr. II Warszawa, 1977, 1977 2x, 1979 2x, 1980 2x.
 • Pewna ręka. II nagroda, konkurs Polskiego Radia pr. I i II Warszawa. Premiera Miesiąca, 1978, 1978, 1978, 1980, 1985, 1990.
 • Plandeka. II nagroda, konkurs Radia Bydgoszcz. 1978, 1978, 1980.
 • Jazda na czas, 1978, 1978.
 • Żabka. II nagroda, konkurs Polskiego Radia, Warszawa., 1979, 1979 2x, 1980.
 • Co chcesz zrobić, 1979, 1979.
 • Nieuleczalna choroba, 1980, 1980.
 • Proszę spać. 1980, 1980.
 • Widzenia nad Wisłą, 1980, 1980.
 • Biało na czarnym, 1981, 1983
 • Ręce do góry, 1984, 1984, 1985.
 • Strzały w powietrze, 1984, 1984 2x, 1985 2x, 1987.
 • Praca, jeszcze raz praca, 1986, 1986 2x, 1990, 1991.
 • Barykada, 1987, 1987, 1988, 1998, 1990, 1991, 1998.
 • Wszyscy mówią do widzenia, 1987, 1987.
 • Życie chirurgów, 1987, 1987 2x, 1988, 1989, 1991.
 • Cyrulik. Grand Prix na Festiwalu Słuchowisk Radiowych w Mielcu, 1988, 1988, 1989, 1989, 1990, 1991 2x, 1992, 2001, 2007.
 • Szczeniak, 1990, 1990, 1991, 1991, 1996, 1998.
 • Ślady, 1992, 1992.
 • Czarna skrzynka, 1996, 1997.
 • Bandyci, 1996, 1996, 1997, 1998, 2011, 2015. Nadawane też w Słowacji, Czechach, Niemczech, Belgii, Holandii.
 • Jabłka i jabłonie (powieść radiowa, Radio dla Ciebie, 16 odcinków - wspólnie z Iloną Łepkowską), 1996.
 • Dziadek, 1996, 1997, 1999.
 • Ponad dwieście miniatur radiowych, czyli Historia jednego żołnierza, 1996, 1997.
 • Mieszkanie do wynajęcia, 1997, 1998, 2000, 2005, 2007.
 • Akwizytor, 1999, 1999.
 • Krzyk z oddali, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009.
 • Księżna, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2008, 2014.
 • Ostatnie słowo, 2001, 2003.
 • Za kobietą tren, słuchowisko poetyckie, 2003, 2004, 2006, 2011.
 • Banał, 2004, 2005, wyróżnienie w Konkursie Redakcji Programów Katolickich 2004.
 • Kasa, 2004 2x.
 • Piórko, 2004, 2005, 2006, 2007 wyróżnienie na Konkursie Polskiego Radia Warszawa. Nagroda Publiczności "Słuchowisko Roku" 2005.
 • Skrzynka na listy, 2005, wyróżnienie na Konkursie Polskiego Radia Gdańsk z okazji 25. rocznicy Solidarności.
 • Przepustka do nieba. Radio Szczecin, 2006, 2008.
 • Ósmy dyżur, 2006, 2007, 2010.
 • Pani na włościach, 2010.
 • Cel-pal!, 2011.
 • Bliżej niż myślisz, 2012.
 • Wracając po swoje, 2013.

OSIĄGNIĘCIA

2016 - Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"
2013 - Nagroda "Wielki Splendor"
2012 - Nagroda Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida
2011 - Nagroda Naukowa Rektora UKSW
2008 - Medal Za Zasługi dla Kultury w Wojsku Polskim
2003 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
1992 - Nagroda I stopnia Polskiego Radia za twórczość radiową
1982 - Medal im. Janusza Korczaka
1976 - Nagroda i Stypendium im. Tadeusza Borowskiego

INNE AKTYWNOŚCI

2016 - Wykład: Interpunkcja polska, Biblioteka Miejska, Warszawa Wawer
2013 - Wykład: "Bezpieczeństwo" w języku, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
2012 - Wykłady (cykl): Podstawy edytorstwa, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
2010, 2011 - Wykłady (cykl): Słuchowisko radiowe i literackie techniki dialogowe, Akademia Teatralna w Warszawie
2011 - nadal - Kierowanie Warszawską Szkołą Pisania Stowarzyszenia Pisarzy Polskich "Stajnia Literacka", prowadzenie warsztatów literackich

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach