Piotr Mitzner, prof. dr hab.

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Piotr Mitzner

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

profesor UKSW
członek Wydziałowej Komisji do Spraw Jakości Kształcenia,
członek Wydziałowej Komisji Podziału Środków na Badania
członek Wydziałowej Komisji Konkursowej (konkurs prac magisterskich)
członek Uczelnianej Komisji Wydawniczej

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

członek Komisji PAU ds. Diaspory Polskiej
członek Rady Naukowej Stowarzyszenia „Memoriał”
członek-założyciel Stowarzyszenia IARES 
członek Zarządu Polskiego PEN Clubu
Członek Rady Programowej serii wydawniczej Archiwum „Kultury”

ADRES E-MAIL

pmitzner55@gmail.com

WYKSZTAŁCENIE

2013 – profesor nauk humanistycznych
2004 – habilitacja
1985 – doktorat
1979 – magisterium, wiedza o teatrze

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Literatura polska po roku 1918, polsko-rosyjskie związki literackie

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2018

 • Wyspa Taszkient, „Zeszyty Literackie” 2018, nr 1, s. 94-106.

2017

 • Powrót „czerwonej fufajki”, „Tekstualia” 2017, nr 1., s. 173-177.
 • Artysta w kręgu podejrzeń, „Autograf” 2017, nr 3, s. 30-32.
 • Doktor Żiwago” na stankie pariżskoj „Kul’tury”, „Nowaja Polsza” 2017, nr 4, s. 41-48.
 • Nie znacie dnia ani godziny, „Dialog” 2017, nr 7/8, s. 62-65.
 • Chopin Iwaszkiewicza, „Ruch Muzyczny” 2017, nr 7/8, s. 112-113.
 • Wspomnienie o Michale nizinnym, w: Sztambuch Michała Jagiełły. Redakcja K. Wiwer. Kraków 2017, s. 114-117.
 • Nic nie widać, „Zeszyty Literackie” 2017, nr 3, s. 215-216.
 • W Bramie, „Konteksty” 2017, nr 3, s. 169-170.
 • H. Józewski, Zamiast pamiętnika. Przygotowanie do druku, przypisy i słowo wstępne. Instytut Książki, Instytut Literacki. Kraków – Paryż 2017, ss. 341.
 • Glosa o rosyjskich emigrantkach, w: Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1945. Pod redakcją G. Borkowskiej, I Boruszkowskiej i K. Nadanej-Sokołowskiej. IBL PAN. Warszawa 2017, s. 425-427.
 • Socjalizm w rodzinie, „Zeszyty Literackie” 2017, nr 4, s. 128-134.
 • Dymitr Fiłosofow. Dymitr Carewicz w Paryżu, „Tekstualia” 2017, nr 4, s. 241-252.
 • Arsenij Roginskij. Wahrheit und Recht, „Osteuropa” 2017, nr 11-12, s. 13-36.

 

 

2016

 • Rosjanin do rozmów pilnie poszukiwany, w: Rosyjski łącznik. Rzecz o Jerzym Pomianowskim. Redakcja I. Hofman. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2016, s. 313-324
 • Dysydenci – rekonstrukcja czy reaktywacja, „Zaszyty Literackie” 2016, nr 1, s. 131-132
 • Kim pan jest, panie Babel?, „Dialog” 2016, nr 1
 • Czapski wśród Rosjan, „Zeszyty Literackie” 2016, nr 2, s. 123-127
 • J. Giedroyc, A. Sołżenicyn, Rosyjski bezgłos. Podał do druku…, „Karta” 2016, nr 86, s. 112-125  
 • Rosje Józefa Czapskiego, w: Między rusofobią a rusofilią. Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XX wieku. Pod redakcją S. Karpowicz-Słowikowskiej, E. Mikiciuk T. Sucharskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2016, s. 295-302
 • Pawła Hertza wiersze z lewej strony, „Zeszyty Literackie” 2016, nr 3, s. 135-139
 • Niedoskładanka, „Zeszyty Literackie” 2016, nr 3, s. 229-232
 • De amicitia, w: Księga przyjaciół dla Barbary Toruńczyk. Redakcja: J. Juryś, M. Nowak-Rogoziński, M. Zagańczyk. Zeszyty Literackie. Warszawa 2016, s. 131-134
 • Rosyjski goj w międzywojennej Warszawie, „Nigdy Więcej” 2016, nr 22, s. 156-160
 • Artist pod podozrienijem, „Nowaja Polsza” 2016, nr 9, s. 53-55  
 • Podkowiańska Armenia, „Miasteczko Poznań” 2016, nr 1, s. 154-159
 • Wprowadzenie, w: S. Bart, Nieuniknione. Opracowali L. Fleishman i D. Hessen. Wydawnictwo Naukowe UKSW. Warszawa 2016, s. 5-6
 • Józef Czapski: list do Stanisława Cata-Mackiewicza, „Zeszyty Literackie” 2016, nr 4, s. 157-160.
 •   Sąsiad, „Podgląd” 2016, nr 3, s. 123-125;
 • Borys Pasternak w polskiej konspiracji, „Colloquia Litteraria” 2016, nr 2, s. 181-187.
 • W poszukiwaniu zatraconej solidarności. T. 1 Literatura rosyjska w kręgu paryskiej „Kultury”, ss. 422. T. 2. „Kultura” i emigracja rosyjska, ss. 419. Wydawnictwo Naukowe UKSW, Instytut Książki, Instytut Literacki. Kraków – Paryż 2016. Ogólna redakcja i autorstwo 7 rozdziałów.


 

2015

 • (wspólnie z Lazarem Fleishmanem) Metamorfozy Lwa (Leona) Gomolickiego. Wydawnictwo UKSW. Warszawa 2015, ss. 316.
 • Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa. Wydawnictwo UKSW i Biblioteka Więzi. Warszawa 2015, ss. 252.
 • Dymitr Fiłosofow, Pisma wybrane. Wybór i opracowanie… Wydawnictwo UKSW. Warszawa 2015, t. 1, 2., ss. 299+510.
 • Memoriał: droga do Rosji. Instytut Książki. Kraków 2015, ss. 191.
 • Posyłka dla Superfina, „Nowaja Polsza” 2015, nr 5, s. 25-26
 • Pszczele żądło Fiłosofowa, „Stolica” 2015, nr 4, s. 19-22
 • Nina Berberowa i Józef Czapski, „Zeszyty Literackie” 2015, nr 4, s. 137-142
 • Lietopis żizni i tworczestwa Osipa Mandelsztama. Dopołnienija, cz. 2 (współautor), „Toronto Slavic Quarterly” 2015, nr 51, s. 150-166
 • Siekrietnaja biografia Gienrika Juewskogo, w: Prawo na imia. Biografika 20 wieka. „Miemoriał”. Sankt-Pietierburg 2015, s. 114-121
 • „Pieśń o ziemi naszej” Leona Schillera w Teatrze na Wyspie, „Tekstualia” 2015, nr 1, s. 191-200
 • Początek – koniec – początek itd. Księga Rodzaju Stanisława Jerzego Leca, „Tekstualia” 2015, nr 1, s. 99-103
 • Modlitwa Mistrza (wspólnie z Michałem Klingerem), „Colloquia Litteraria” 2015, nr 1, s. 81-87
 • Jerzy Liebert a rosyjscy emigranci, „Irydion” 2015, nr 1, s. 215-218
 • Naczało wosprijatja Mandelsztama w Polsze (1925-1947), w: Korni, pobiegi, płody… Mandelsztamowskije dni w Warszawie. Rosjskij Gosudarstwiennyj Gumanitarnyj Uniwiersitiet. Moskwa 2015, t. 1, s. 52-60

2014

 • Był tu, w Warszawie. O poecie Władimirze Brandzie, w: Znaczenie. Tekst. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus. Redakcja A. Kozłowska, S. Świątek. Wydawnictwo UKSW. Warszawa 2014, s. 269-276.
 • Kak Poliaki czytali Terca, „Stanford Slavic Studies” 2014, vol. 46, s. 274-289
 • Obcy wśród obcych. Julian Tuwim i rosyjscy emigranci, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2014, nr 4, s. 117-134
 • Sny o Iwaszkiewiczu, w: Spotkać Iwaszkiewicza. Pod redakcją A. Król. Wilk & Król. Warszawa 2014, s. 73-74
 • Dwa wiersze genezyjskie Piotra Matywieckiego, w: Scalane okładki. Szkice o twórczości Piotra Matywieckiego. Pod redakcją A. Jarzyny i J. Roszak. Brama Grodzka. Lublin 2014, s. 112-115
 • Lietopis żizni i tworczestwa Osipa Mandelsztama. Dopołnienija, cz. 1 (współautor), „Toronto Slavic Quarterly” 2014, nr 50, s. 268-277
 • Lietopis żizni i tworczestwa Osipa Mandelsztama. (współautor), w: O. Mandelsztam, Polnoje sobranije soczinienij i pisiem. Prograss-Plejada. Moskwa 2014, t. 4, ss. 534
 • Ukraińcy-Polacy (podał do druku...), „Podkowiański Magazyn Kulturalny” 2014, nr 1, s. 3-12.
 • Rosyjska szkoła przekładu (na wychodźstwie), „Tekstualia” 2014, nr 1, s. 89-96.
 • Jak znalazł. Audiencja, „Zeszyty Literackie” 2014, nr 2, s. 193-194.
 • Polskij poet i russkije emigranty, „Nowaja Polsza” 2014, nr 2, s. 39-48.
 • Udręczona dusza Jessiki. O Jewgenii Weber-Hiriakowej, „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 1,
  s. 172-185.
 • Poet i smiert’, „Nowaja Polsza” 2014, nr 4, s. 54.
 • Warszawski „Domek w Kołomnie”. Rekonstrukcja, Warszawa 2014, ss. 235.
 • Jak znalazł, Kraków 2014, ss. 411.

2013

 • Powstańcy na morzu, "Zeszyty Literackie" 2013, nr 1, s. 97-99.
 • Otkuda zło?, "Nowaja Polsza" 2013, nr 4, s. 26-30.
 • Wypisy wołyńskie, Poeta z Ostroga, Lęk przed Wołyniem „Tekstualia” 2013, nr 2, s. 3, 37-43, 115-130, 197-199.
 • Męki i satysfakcje recenzenta, „Zeszyty Literackie” 2013, nr 2, s. 175-176.
 • Człowiek Miron, „Zeszyty Literackie” 2013, nr 2, s. 210-212.
 • Pastyr kommunisticzeskoj Polszy i Awtobiografia w pogranicznoj situacji, w: Prawo na Imia, Petersburg 2013, s. 24-42, 514-520.
 • Dwa wiersze genezyjskie Piotra Matywieckiego, w: „70. Piotr Matywiecki”, Lublin 2013, s. 13-19.
 • Publikacja tekstu: Rostisław Połczaninow, W Warszawie w 1942 roku, „Podkowiański Magazyn Kulturalny” 2013, nr 1, s. 23-24.
 • Spowiedź szesnastu, „Zeszyty Literackie” 2013, nr 3, s. 210-213.
 • Świstek warszawski, w: Jerzemu Timoszewiczowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego. Warszawa 2013, s. 170-172.
 • Otwarcie „Domku w Kołomnie”. Publikacja tekstów: Marii Meyendorf, Józefa Czapskiego, Jerzego Stempowskiego, „Zeszyty Literackie” 2013, nr 4, s. 156-186.
 • Służyć prawdzie. Rozmowa z ks. Leonem Kantorskim, „Podkowiański Magazyn Kulturalny” 2013, nr 2, s. 3-6.
 • Poeticzeskij festiwal’ w Gruzji, „Nowaja Polsza” 2013, nr 10, s. 80-84.
 • Izwiestnyj, pozabytyj, „Nowaja Polsza” 2013, nr 12, s. 16-19.
 • Dorogaja Natasza... „Nowaja Polsza” 2013, nr 12, s. 8.

2012

 • Trudna przyjaźń. Fiłosofow – Dąbrowska – Stempowscy, „Pamiętnik Literacki” 2012, nr 1,
  s. 239-257.
 • „Trzeba to wszystko zniszczyć”. Ostatnia pieśń ze „Śpiewnika włoskiego”, „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” 2012, nr 1, s. 59-62.
 • Mandelsztama droga do Polski. Początki recepcji (1925-1947), „Tekstualia” 2012, nr 2,
  s. 173-181.
 • Czas Terca, „Zeszyty Literackie” 2012, nr 117, s. 170-173.
 • Pastyr’ kommunisticzeskoj Polszi. O dniewnikie primasa Polszi Stefana Wyszynskogo,
  w: Prawo na imia, Biografika XX wieka, St. Petersburg 2012, s. 128-133.
 • Antologia i jej autor, w: Pieśń ujdzie cało... Antologia wierszy o Żydach pod okupacją niemiecką, opracował i wstępem opatrzył M. M. Borwicz, Lublin 2012, s. I-VII.
 • Droga do Rosji. Rozmowy i spotkania 1990-2010, Warszawa 2012, ss. 260.
 • T. Zielinski, Mein Lebenslauf. Tagebuch 1939-1944. Herausgegeben und eingeleitet von
  J. Axer, A. Gavrilov, M. von Albrecht unter Mitwirkung von H. Geremek, P. Mitzner,
  E. Olechowska und A. Ruban. Frankfurt am Mein 2012, ss. 283.
 • Hiszpania nieprzedstawiona, w: Literatura i socjalizm, red. K. Chmielewska, D. Krawczyńska, G. Wołowiec, Warszawa 2012, s. 129-139.
 • Milczenia Aleksandra Wata, "Colloquia Litteraria" 2012, nr 1, s. 7-17.

2011

 • Biedny język. Szkice o kryzysie słowa i literaturze wojennej, Warszawa 2011, ss. 317.
 • Michał Tarasiewicz – pierwszy z Kordianów, w: Juliusz Słowacki – interpretacje i reinterpretacje, red. E. Skalińska, E. Szczeglacka-Pawłowska, Warszawa 2011, s. 185-192.
 • Słowa szukając na Campo di Fiori. Czesław Miłosz wobec kryzysu języka, w: Wojna i
 • Postpamięć, red. Z. Majchrowski, W. Owczarski, Gdańsk 2011, s. 41-46.
 • Pamięć historyczna: Rosja, Polska, kraje Partnerstwa Wschodniego, w: Polska, Rosja, Partnerstwo Wschodnie. Perspektywy współpracy. Materiały pokonferencyjne,
  http.//eurodemo.org.pl
 • „Nie nużno rassczitywat’ na intieliekt liudiej s oruzijem w rukach”. Sud’ba i issliedowatielskij mietod Michała Borwicza, w: Prawo na imia. Biografika 20 wieka. Jewropiejskij Uniwiersitiet. Stankt-Pietieburg 2011, s. 146-151.
 • Put’ Mandelsztama w Polszu. Pierwyj etap, „Nowaja Polsza” 2011, nr 12, s. 26-32.
 • Słońce wyrwane z korzeniami. Esej o Aleksieju Kruczonychu wraz z przekładem jego sztuki Zwycięstwo nad słońcem, „Dialog” 2011, nr 9, s. 138-155.
 • Jarosław Iwaszkiewicz, Za dwadzieścia pięć lat. Przekład dramatu z rękopisu w języku rosyjskim, w: Jarosław Iwaszkiewicz i Ukraina, red. R. Papieski, Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, Podkowa Leśna 2011, s. 62-75.
 • Lew Gomolickij, Soczinienija russkogo pierioda. Izdanije podgotowili L. Biełoszewskaja, P. Mitzner i L. Fleishman. Pod obszczej riedakcjej L. Fleishmana. Z prac Stanford University, Moskwa 2011, t. 1-3, ss. 2100. Wstęp autorów edycji, t. 1, s. 5-282.

2010

 • „Nowaja Polsza“ dla Nowej Rosji, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej“ 2010,
  z. 2, s. 105-120.
 • Autor, zesłaniec i tłumacz. Wokół Kotzebuego, „Pamiętnik Teatralny” 2010, z. 1-2,
  s. 222-238.
 • Orzeszkowa z rosyjskiej perspektywy, „Polonistyka” 2010, nr 10, s. 60-61.
 • Lenino, „Nowaja Polsza” 2010, nr 5, s. 3-10.
 • Gienierał Stanisław Bułak-Bałachowicz w 1939 godu, „Nowaja Polsza” 2010, nr 7/8, s. 67-74.
 • (wyb. i oprac.) J. Iwaszkiewicz, „Sprawy osobiste” i inne wiersze rozproszone, wybór
  i opracowanie P. Mitzner, Warszawa 2010, ss. 212.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2018

 • Izrael ma 70 lat (i kilka tysięcy). Syjonizm: idea, realizacja, historia. Poznań 25. 04. 2018 Zakład Badań nad Tradycją Europejską (Instytut Filologii Polskiej). Uniwersytet Adama Mickiewicza. Referat Dymitr Fiłosofow wśród żydowskich marzycieli.

 

2017

 • Stulecie Norwida. Dwudziestowieczny rezonans myśli i języka poety. Kazimierz Dolny 24-25. 01. 2017. WNH UKSW. Referat Cyprian Norwid – współzałożyciel paryskiej „Kultury”.

 

 • Poza rusofobią i rusofilią. Słupsk 28-29. 06. 2017. Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii Pedagogicznej. Referat Ekstremiści. Polacy i NTS.
 • Powrót Czapskiego. Kraków 17-18. 10. 2017. Wydział Polonistyki UJ. Muzeum Narodowe w Krakowie. Referat Antologia Czapskiego. Taszkient 1942.
 • Komunizm. Odejścia i powroty. Konferencja międzynarodowa. UMCS. Lublin 16-17. 11. 2017. Referat Socjalizm w rodzinie.


2016

 • Natalia Gorbaniewska. Moskwa 17. 01. 2016. Instytut Polski i Biblioteka Turgieniewa. Referat: Pis’ma N.G. „Nowoj Polsze”
 • Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1944/1945. Warszawa 21-22 04. 2016.  Instytut Badań Literackich PAN. Referat: Rosyjskie emigrantki
 • Słowiańska Wieża Babel. Poznań 26-28 10. 2016. Uniwersytet Adama Mickiewicza. Referat: Gdzie jest Sołżenicyn?
 • Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 3. 11. 2016. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Referat Powrót „krasnej fufajki”.

2015

 • Genezis – Księga Rodzaju. Warszawa 21-22. 01. 2015. Wydział Nauk Humanistycznych UKSW. Referat: Początek – koniec – początek itd. Księga Rodzaju Stanisława Jerzego Leca
 • Dni pamięci Natalii Gorbaniewskiej. Wrocław 28-29. 11. 2015. Fundacja Za Wolność Waszą i Naszą. Referat: Dysydent – reaktywacja czy rekonstrukcja

2014

 • Między rusofobią i rusofilią. Gdańsk 19. 09. 2014. Uniwersytet Gdański. Referat: Rosje Józefa Czapskiego

 • Prawo na imia: Biografika 20 wieka, Sankt-Peterburg 20-22.04.2014 r. (referat: Siekrietnaja biografija Gienricha Juzewskogo)

 • Aforyzm europejski. Stanisław Jerzy Lec – in memoriam, Poznań, 1-2.04.2014 r. (udział w panelu „DE-Lec-Tarium”)

2013

 • Tuwim bez końca, Łódź, 5-7.12.2013 r. (referat: Obcy wśród obcych. Julian Tuwim i rosyjscy emigranci)
 • Our Mythical Childhood... Classics and Children's Literature between East & West, Warszawa, 23-26.05.2013 r. (referat: Dzieciństwo Tadeusza Zielińskiego)

2011

 • Poland-Russia: Mutual Clichés, Warszawa 2011 r. (referat: Emigracja rosyjska w Polsce międzywojennej)
 • Wieczór pamięci Lwa Gomolickiego, Moskwa 2011 r. (wykład: Polskoje nasledije Lwa [Leona] Gomolikogo)
 • Warszawa Miłosza,  Warszawa 2011 r. (referat: Czy Miłosz rozmawiał z Fiłosofowem?)
 • VI Międzynarodowa Konferencja Mandelsztamowska,  Warszawa 2011 r. (referat: Osip Mandelsztam w Polsce. Początki recepcji)
 • Czytanie Iwaszkiewicza, Stawisko 2011 r. (referat: „Trzeba to wszystko zniszczyć”. Ostatnia pieśń ze „Śpiewnika włoskiego”)
 • Russkoje zarubiżije w Jewropie, Wenecja 2011 r. (referat: Stan badań nad emigracją rosyjską w Polsce i ich perspektywy)
 • Biograficzeskije Cztienija, Sankt Petersburg 2011 r. (referat: Prichodskoj ksiondz kommunisticzieskoj Polszi. O dniewnikie primasa Stefana Wyszynskowo)

2010

 • Klemperer. Notatki o filologu, Poznań 2010 r. (referat: Czy słowa przeżyły Zagładę? Jastrun –Celan – Klemperer – Przyboś).  
 • Prawo na imia. Biografika 20 wieka”,  Petersburg 2010 r.(referat: Los i metoda badawcza Michała Borwicza)
 • Alekander Wat. Interpretacje i konteksty, Lublin 2010 r. (referat: Milczenia Aleksandra Wata)
 • Meandry skamandrytów, Toruń 2010 r. (referat: Inedita i wiersze rozproszone Jarosława Iwaszkiewicza. Rekonesans)   
 • Międzynarodowa konferencja: Polska, Rosja, Partnerstwo Wschodnie,  Jadwisin 2010 r. (referat: Pamięć historyczna: Rosja, Polska, kraje Partnerstwa Wschodniego)

OSIĄGNIĘCIA

2004, 2012 – Nagroda Rektora UKSW
2009 - Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta
2012 - Nagroda Zeszytów Literackich im. J. Czapskiego
2012-2016 – W poszukiwaniu misji emigracji (kierownik projektu)

INNE AKTYWNOŚCI

 • Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Nowaja Polsza” (tu także kierownik serii wydawnictw książkowych: Biblioteka Nowej Polszy”
 • Redaktor serii Biblioteka Zapomnianych Poetów (Lublin, Ośrodek Brama Grodzka)
 • Członek Rady Fundacji „Borussia”
 • 2012 – Członek jury Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego
 • Członek i przewodniczący jury Konkursu poetyckiego im. Cypriana Norwida
 • Członek Rady Naukowej serii wydawniczej Archiwum "Kultury"
 • Członek Rady Redakcyjnej "Colloquiów Litterariów"
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma "Wiestnik LGU im. A.S. Puszkina. Fiłosofia"

PROJEKTY BADAWCZE I EDYTORSKIE

 • 1990-1994 – kierownik projektu międzynarodowego „Wspólne Miejsce – Europa Wschodnia”. Archiwum Wschodnie. Finansowanie: Open Society Institute i National Endowment for Democracy. Publikacje dokumentacji z archiwów postsowieckich („Karta”, „Rzeczpospolita”, „Zeszyty Historyczne”).
 • 2013-2016 – udział w międzynarodowym projekcie „Słowar’ psiewdonimow russkogo zarubieżija w Jewropie (1917-1945)”. Seminar für Slavistic. Ruhr-Universität Bochum. Niemcy.
 • 2013-2017 – kierownik projektu „W poszukiwaniu misji emigracji. Polsko-rosyjskie kontakty literackie 1919-1989” (M.P Nr 86, poz. 1014). Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Wydział Nauk Humanistycznych UKSW.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach