Tomasz Malowaniec, dr

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Tomasz Malowaniec

STANOWISKO,
PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt
pełnomocnik Dziekana WNH ds. praktyk studenckich

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży

ADRES E-MAIL

skol6@poczta.onet.pl

WYKSZTAŁCENIE

2009 - doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
1988 - magisterium, filologia polska, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE  

1) Metodyka literatury

2) Literatura fantasy

3)  Życie i twórczość C.S. Lewisa

4) Życie i twórczość S. Vincenza

5) Literacki Konstancin

DOROBEK NAUKOWY - PUBLIKACJE

2016

  • „Geopoetyka Mirona Białoszewskiego – Konstancin” w: Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej, Warszawa, UKSW 2016.

2015

  • „Dialog Polaków i Hucułów w Na wysokiej połoninie (Zwada) Stanisława Vincenza” w: Dialog pokoleń, Warszawa 2015.

2014

2013

  • „Słowo o miłości” w: Wiadomości Literackie nr 2/2013.

2012

  • „Ekspresja i komunikacja młodzieży licealnej w odbiorze i interpretacji literatury i tekstów kultury” w wydawnictwie UKSW.

2011

  • Sonata Kreutzerowska Lwa Tołstoja w szkole średniej” w: Polonistyka nr 6/2011.

2006

  • „Odessa w piśmiennictwie Adama Mickiewicza i Józefa Ignacego Kraszewskiego” w: Polacy na południowej Ukrainie, Odessa- Opole-Olsztyn 2006.

2003

  • „Stanisław Wokulski – zesłaniec syberyjski wśród Czerskich, Czekanowskich i Dybowskich” w: Bolesław Prus. Pisarz, publicysta, myśliciel, Lublin 2003.

 

 

DOROBEK NAUKOWY - KONFERENCJE

 

2015

  • Festiwal literatury węgierskiej "Na granicy", Bielsko-Biała,27-28 października 2015, referat: Stanisław Vincenz i jego działalność w Królestwie Węgier w latach 1939-1946. 
  •  

2014 

  • 20-27 lipca 2014, Sejny, konferencja i warsztaty dialektologiczne zorganizowane przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów i Towarzystwo Kultury Języka w Warszawie: 1/ Zakres kształcenia językowego i literackiego w szkołach średnich po wprowadzeniu nowej matury w 2005 roku; 2/ Konstancin - nieznana kraina życia literackiego w XX wieku.

 

 

 

 

 INNE AKTYWNOŚCI

1992 - Nauczyciel języka polskiego w 67 LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie

2012 - Redaktor naczelny "Wiadomości Literackich"

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach