Marta Makowska, mgr

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Marta Makowska

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

asystent w Katedrze Modernizmu Polskiego WNH UKSW

ADRES E-MAIL

m.makowska@uksw.edu.pl 

 WYKSZTAŁCENIE

2009 - magisterium, filologia polska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • Literatura i kultura polska XIX i XX w.,
 • Korespondencja sztuk,
 • Recepcja kultury włoskiej w Polsce,
 • Pedagogika  

DOROBEK NAUKOWY -  PUBLIKACJE

2016

 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer wobec zagadki istnienia. Melancholia jako impresjonistyczna formuła poszukiwania definicji  człowieka, w: Światy Melancholii. W 500-lecie "Melencolii" Albrechta Dürera (1514-2014), Opole 2016, s. 199-209;
 • W stronę człowieka. Kilka uwag o idei wolności w nauczaniu domowym w Polsce, w: Nauczyciel - uczeń - rodzic w teorii i praktyce edukacyjnej, red. A. Pawluk-Skrzypek i M. Jurewicz, Lublin 2016, s. 28-38.
 • Mity narodowe w twórczości Kazimierza Przerwy-Tetmajera, w: Między pamięcią a projektem przyszłości. Doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918, red. D. Kielak i inni, Warszawa 2016 - w druku

2015

 • Refleksja o sztuce włoskiej jako obraz świadomości narodowej i europejskiej artysty nowoczesnego, w: Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. Tomasz Chachulski, Dorota Kielak, Magdalena Ślusarska, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015, s. 161­–170.
 • „Koniec epopei” Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Poszukiwanie ideału mocy w doświadczeniu historycznego przełomu, w: Na granicy epok.  O literackich dyskursach lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, red. D. Kielak i inni, Warszawa 2015, s. 27-41.

2014

 • Koniec epopei  jako poszukiwanie ideału mocy w doświadczeniu przełomu, w: Literackie dyskursy na granicy epok. O literaturze polskiej lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, red. D. Kielak i inni, Warszawa 2015 - w druku;
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer wobec zagadki istnienia. Melancholia jako impresjonistyczna formuła poszukiwania definicji  człowieka, w: Światy Melancholii. W 500-lecie "Melencolii" Albrechta Dürera, Opole 2015 - w druku;

2013

 • Refleksja o sztuce włoskiej jako przestrzeń wyrażania się świadomości narodowej i europejskiej artysty nowoczesnego, w: Księga Jubileuszowa dla prof. T. Kostkiewiczowej, red. T. Chachulski i inni, Warszawa  - w druku;

2012

 • Religijny projekt lektury sztuki na wybranych przykładach opisów podróży do Włoch, ?Studia Bobolanum? 2012, nr 2, s. 107-117.
DOROBEK NAUKOWY - KONFERENCJE

2015

 • Między pamięcią a projektem przyszłości. Doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918, Warszawa, 23-24.03. 2015 r. (referat: Narodowe mity w twórczości Kazimierza Przerwy-Tetmajera).

2014

 • Warszawskie Targi Książki, Warszawa, 22-25.05.2014 r. (referat: Doświadczenie śmierci. O świadomości końca XIX w.)
 • Literackie dyskursy na granicy epok. O literaturze polskiej lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, Warszawa, 15.05.2014 r. (referat:"Koniec epopei" jako poszukiwanie ideału mocy w doświadczeniu przełomu)


 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach