Jacek Kopciński, prof. UKSW dr hab.

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Jacek Kopciński

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

profesor UKSW
kierownik Katedry Badań nad Teatrem i Filmem

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

Rada Naukowa IBL PAN

ADRES E-MAIL

jacekkopcinski@o2.pl

WYKSZTAŁCENIE

2012 – profesor nadzwyczajny IBL PAN
2009 – habilitacja, nauki humanistyczne, historia literatury, Instytut Badań Literackich PAN
1998 – doktorat, nauki humanistyczne, historia literatury,  Instytut Badań Literackich PAN
1989 – magisterium, filologia polska, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Dramat i teatr polski po 1945 roku, historia teatru europejskiego, teoria i historia dramatu, historia literatury XX i XXI wieku

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2016

 • Powrót „Dziadów” i inne szkice teatralne, Instytut Książki, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.
 • Pusta noc. Mit postkatastroficzny w dramacie współczesnym, „Dialog” 2016 nr 19.
 • Czego się boimy? Fantazmatyczny wymiar dramatu współczesnego, w: Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej. Na scenie i w lekturze. red. Jacek Kopciński, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2016.
 • To, co przychodzi. O radiowej dramaturgii Rafała Wojasińskiego. Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej. W radiu, red. Jacek Kopciński, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2016. 
 • Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej. Na scenie i w lekturze. W radiu, red. Jacek Kopciński, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2016.

2015

 • Człowiek transu. Magnetofonowe sesje Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 2011 nr. 4.
 • Solidarność według Herberta. Ciężar postaci dramatycznej, w: Nagła wyspa, red. Paweł Pruchniak, Lublin 2015.
 • Następcy. Kilkanaście uwag o polskiej dramaturgii współczesnej, w: Następcy. Antologia nowej polskiej dramaturgii, Black Flamingo Publishing, Sofia 2015.
 • Haczyk, czyli hermeneutyka cudu. Popiełuszko Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, w: Staropolskie zwierciadło, red. J. Kopcski, P. Kencki, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015.

2014

 • Podmiot w nowym dramacie – ponad głowami bohaterów, w: Dramat w tekście – tekst w dramacie, red. Artur Grabowski, Jacek Kopciński, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2014.
 • Dziwny przystanek [interpretacja dramatu Artura Pałygi W środku słońca gromadzi się popiół], „Dialog” 2014/1.
 • Ajas cień Ajasa [interpretacja dramatu Michała Bajera Mówca Ajasa], „Dialog” 2014/10.
 • Technologia, kontestacja i łzy (interpretacja inscenizacji Zbójców Fryderyka Schillera w reżyserii Michała Zadary], „Teatr”, 2014, nr 6.
 • Contemporary Polish Theatre: The Voice of the New Generation of  Playwrights and Directors, www. polskidramat.pl, 2014.
 • Dramat w tekście – tekst w dramacie, red. Artur Grabowski, Jacek Kopciński, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2014.

2013

 • Gry małżeńskie, czyli nasłuchiwanie Głowackiego, w: Dramaturgia Janusza Głowackiego – trochę teatru. Red. J. Ciechowicz, Gdańsk 2013.
 • Rodzina na swoim. Dramaturgia początku XXI wieku, w: Transformacja. Dramat polski po 1989 roku. Antologia. Wybór i wstęp J. Kopciński, Warszawa 2013
 • Haczyk, czyli hermeneutyka cudu [interpretacja dramatu Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, Popiełuszko] „Teatr”, 2013, nr 7-8.

2012

 • Przeszłość to dziś. Lietratura. Język. Kultura. Wiek XX. Podręćznik dla klasy II liceum ogólnokształcącego i technikum, wyd. 6, Warszawa 2012.
 • (wybór i wstęp) Miejsce odległe, red. zbior., Warszawa 2012.
 • (wybór, wstęp) Przejście. Dramaturgia końca XX wieku, [w:] Transformacje. Dramat polski po 1989 roku. Antologia, t. 1, Warszawa 2012.
 • (rec.) Dada chwała Cieplakowi, „Teatr” 2012, nr 6 [A. Pałyga, Nieskończona historia, reż. P. Cieplak,Teatr Powszechny w Warszawie].
 • (rec.) Łowca snów z synagogi, „Teatr” 2012, nr 5 [P. Passini, Zuzanna Srebrna (na motywach Słownika chazarskiego M. Pavicia), Słownik Chazarski. Dzieci Snów, reż. P. Passini, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu].
 • (rec.) Depresja wampira, „Teatr” 2012, nr 2 [Nosferatu (inspirowany powieścią „Dracula” B. Stokera), reż. G. Jarzyna, Teatr Narodowy w Warszawie].

2011

 • Gdy żadna ulica nie ma sensu. Wojna w twórczości młodych dramatopisarzy i reżyserów (Masłowska i Passini), w: Wojna i pamięć, Gdańsk 2011.
 • Człowiek transu. Magnetofonowe sesje Mirona Białoszewskiego, [w:] Trans-Polonia, red. Z. Majchrowski, Gdańsk 2011.
 • Biedne krokodyle. Dramaturgia sygnałów Zyty Rudzkiej, „Dialog” 2011, nr 3.
 • Lis na ziemi Ulro. Miłosz i Beckett, „Teatr” 2011, nr 11.
 • (rec.) Kreatywni romantycy, „Teatr” 2011, nr 11 [J. Słowacki, Sprawa (według Samuela Zborowskiego), reż. J. Jarocki, Teatr Narodowy w Warszawie].
 • (rec.) Co znaczy ta zuchwała wróżba?, „Teatr” 2011, nr 7/8 [Artaud. Sobowtór i jego teatr, reż. P. Passini, Teatr Studio w Warszawie].

2010

 • Gdy żadna ulica nie ma sensu. Wojna w twórczości młodych reżyserów i dramaturgów, „Teksty Drugie”2010, nr 4.
 • (rec.) Cicho, cicho, „Teatr” 2010, nr 11 [Charlie bokserem, reż. P. Cieplak, Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Scena Kameralna w Sopocie].
 • (rec.) Lemoniadowy Joe, „Teatr” 2010, nr 9 [R. Jaworski, Wesele hrabiego Orgaza, reż. J. Klata, Narodowy Stary Teatr w Krakowie].
 • (rec.) Zwłoki Simone, „Teatr” 2010, nr 7/8 [K. Lupa, Persona. Ciało Simone, reż. K. Lupa, Teatr Dramatyczny w Warszawie].
 • (rec.) Między grobem a śmietnikiem, „Teatr” 2010, nr 6 [D. Masłowska, Metallflickan, reż. N. Ringler, Teater Galeasen w Sztokholmie].

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2014

 • IV Interdyscyplinarna Konferencja: Byt - nicość - nihilizm, Warszawa, 24-26.04.2014 r. (referat: Nihilizm i antynihilizm w dramacie najnowszym)
 • Czerwiec 2014, Udział w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Ciężar i lekkość w kulturze współczesnej. Estetyka, poetyka, style myślenia” zorganizowanej przez UKSW (referat:  Dźwiganie postaci dramatycznej. Ciężar autora – ciężar czytelnika).
 • Kwiecień 2014, Udział w Interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Byt – Nicość – Nihilizm” zorganizowanej na UKSW (referat: Dramat przeciw nicości. Nihilizm i antynihilizm w polskim dramacie najnowszym ).
 • Listopad 2014,  Kijów, Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, Udział w międzynarodowym panelu Teatr wolnej Ukrainy.
 • Listopad, konferencja „Na głos, ze słuchu, w wyobraźni. Dramaturgia radiowa Zbigniewa Herberta, jego rówieśników i następców, IBL PAN, IT, (referat zat.: „Trzecia osoba dramatu – Drugi pokój Zbigniewa Herberta i Obcy człowiek Rafała Wojasińskiego”).

2013

 • Teatr staropolski a kultura współczesna, Warszawa, 22-24.04.2013 r. (referat: Mirakl współczesny. "Popiełuszko" Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk)
 • Organizacja ogólnopolskiej konferencji „Teatr staropolski a kultura współczesna”, która odbyła się na UKSW w kwietniu 2013 oraz w IS PAN (referat: Mirakl współczesny).
 • Konferencja Dramat w tekście – tekst w dramacie, IBL PAN w grudniu 2013, (referat: Podmiot literacki w dramacie – ponad głowami bohaterów).

2012

 • Dramaturgia Janusza Głowackiego – trochę teatru (próba całości), Gdańsk-Gdynia,
  18-19.11. 2012 r. (referat: Gry małżeńskie. Dramaturgia radiowa Janusza Głowackiego)
 • 12 Dni Tischnerowskie, Kraków, 26.04.2012 r. (udział w panelu dyskusyjnym: Tischnera spotkanie z teatrem)
 • Miejsca teologiczne w teatrze, Warszawa, 23.03.2012 r. (referat:  Teatr jako miejsce teologiczne)

2011

 • Panel dyskusyjny „Umarł dramat, niech żyje dramat”, Warszawa, 3.11.2011 r. (udział w dyskusji)
 • Sesja naukowa z okazji obchodów 100. Rocznicy urodzin Czesława Miłosza, Warszawa,
  13.05.2011 r., (referat: Lis na ziemi Ulro. Miłosz i Beckett)

2010

 • Jubileuszowa sesja naukowa „Trans-Polonia. Z Gdyni w świat”, Gdynia, 24.01.2010 r. (referat:  Człowiek transu. Magnetofonowe sesje Mirona Białoszewskiego)

OSIĄGNIĘCIA

2011 – Grant Dramat polski. Reaktywacja (kierownik)
2012 – Grant Holocaust w polskiej literaturze (współpracownik)

INNE AKTYWNOŚCI

2006 - Redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”

2008 - Członek Kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej

2012 - Juror w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

2012 - Juror na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku

2012 - Juror na Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port

2013 - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Prowadzenie panelu  „Co znaczy dzisiaj idea teatru narodowego?” zZ udziałem prof. Dariusza Kosińskiego, dr hab. Tomasza Kubikowskiego, Jana Klaty.

2014 (marzec) - Gdańsk,  prowadzenie warsztatów „Pisanie o dramacie. Czytanie dramatu” w  studenckim Klubie Żak.

2014 (maj) - Gdynia, udział w Kapitule Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.

2014 (listopad) - Warszawa, udział w jury XVI Festiwalu Teatrów Niezawodowych.

2014 (grudzień) -  Warszawa, Organizacja “I Maratonu Słuchowisk. Nasłuchiwanie” w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.

2014 (grudzień) - Chiny, udział w Olimpiadzie Teatralnej w Pekinie, wykład wygłoszony podczas Olimpiady Teatralnej “Contemporary Polish Theatre: The Voice of the New Generation of Directors”.

Redaktor naukowy serii „Dramat polski. Reaktywacja”

Działalność popularyzatorska:

 • Wykłady dla nauczycieli i uczniów szkół licealnych poświęcone historii literatury polskiej XX wieku.
 • 2012 - Wykład na XIV Zjeździe Klubu Herbertowskich Szkół, Białołęka-Warszawa
 • 2012 - „Śląski Wawrzyn Literacki”, laudacja poświęcona twórczości poetyckiej Jarosława Zalesińskiego, Katowice
 • 2012 - Udział w Festiwalu Nauki
 • Udział w programach radiowych i telewizyjnych.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach