glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Jacek Kopciński, prof. ucz. dr hab.

Dr hab. JACEK KOPCIŃSKI, prof. ucz.

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

 prof. ucz.

KATEDRA, ZAKŁAD

Katedra Modernizmu Europejskiego

ADRES E-MAIL

j.kopcinski@uksw.edu.pl

 

WYKSZTAŁCENIE

2012 – profesor nadzwyczajny IBL PAN
2009 – habilitacja, nauki humanistyczne, historia literatury, Instytut Badań Literackich PAN
1998 – doktorat, nauki humanistyczne, historia literatury, Instytut Badań Literackich PAN
1989 – magisterium, filologia polska, Uniwersytet Warszawski

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

historia i teoria dramatu, historia literatury XX i XXI wieku, krytyka teatralna, teatr radiowy i telewizyjny, antropologia widowisk.

 

WYBRANE PUBLIKACJE

MONOGRAFIE AUTORSKIE

Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną „osobność” Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1998.

Nasłuchiwanie. „Sztuki na głosy” Zbigniewa Herberta, Warszawa 2009.

Wybudzanie. Dramat polski. Interpretacje, Warszawa 2018.

MONOGRAFIE REDAGOWANE

Norwid Bezdomny. W 180 rocznicę urodzin poety, Warszawa 2002.

Herbert na językach. Współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i na świecie (współred.), Warszawa 2010.

Dramat w tekście – tekst w dramacie, Warszawa 2014.

Świat (w) polskiej dramaturgii współczesnej, Warszawa 2016.

ARTYKUŁY NAUKOWE

Na przekór formatowi. Kilka uwag o polskim dramacie współczesnym, „Załącznik Kulturoznawczy” 2020, nr 7.

Człowiek w płomieniach. Mityczna wyobraźnia Artura Pałygi, w: Ogień. Siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni, Warszawa 2020.

Nowe przestrzenie subiektywności: Radiowy genotyp dramaturgii współczesnej, „Pamiętnik Teatralny” 2019 nr 2.

Cela Konrada, czyli polski dramat więzienny, w: Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku, Katowice 2019.

PRACE EDYTORSKIE

Transformacja. Dramat polski po 1989 roku. Antologia, t. 1-2, Warszawa 2012-13.

Lidia Amejko. Farrago. Dramaty, wybór i wstęp J. Kopciński, Warszawa 2021.

RECENZJE

No more shame. “Capri. Island of Refugees” by Krystian Lupa, w: "Il Volga nasce in Europa". Curzio Malaparte in Polonia e in Russia, Warszawa 2020.

Dzieciak w mętnej wodzie [„Ślub” Witolda Gombrowicza w reż. Necrosiusa w Teatrze Narodowym w Warszawie], „Teatr” 2018 nr 7-8.

 

WYBRANE KONFERENCJE

Wojna i pamięć w literaturze, sztuce, języku,  UG, Gdańsk 2009.

Dramaturgia Janusza Głowackiego – trochę teatru (próba całości), UG, Gdańsk 2012.

Staropolskie zwierciadło. Dawne widowiska polskie z perspektywy współczesnej, UKSW, IS PAN, Warszawa 2014.

Dramat w tekście – tekst w dramacie,  IBL PAN, Warszawa 2013.

Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość, uznanie, edukacja, UKSW, Warszawa 2016.

Świat (w) polskiej dramaturgii współczesnej, IBL PAN, Warszawa 2017.

Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku, UŚ, Katowice 2018.

Ogień w horyzoncie wyobraźni” (cykl „Ikony wyobraźni zbiorowej”), UKSW, Warszawa 2019.

Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje, IBL PAN, UŚ, Warszawa 2019.

Mrożek i nowoczesność, Instytut Teatralny, Warszawa 2021.

 

WYPROMOWANI DOKTORZY

Agnieszka Kramkowska, Gabinet luster. Śmiech w twórczości Zbigniewa Herberta (2012)

Kama Pawlicka, „Projekt Legnica”, czyli budowanie tożsamości mieszkańców Legnicy poprzez działalność Teatru im. Heleny Modrzejewskiej. Spektakle, dramaturgia, akcje społeczne (2018)

Jan Podniesiński, Strategia budowania zespołu artystycznego w zawodowym teatrze dramatycznym – studium przypadku Teatru Narodowego w Warszawie w latach 2003-2018 (2021)

 

GRANTY

Dramat Polski. Reaktywacja 2011-2015; grant NPRH nr 0093/FNiTP/H11/80/2011; kierownik projektu.

Dramat Polski. Reaktywacja-Kontynuacja, 2018-2023; grant NPRH nr 11H17013985; kierownik projektu.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ I GREMIÓW NAUKOWYCH

Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

Towarzystwo Szekspirowskie

Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich

 

INNE AKTYWNOŚCI

Redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”

Profesor Instytutu Badań Literackich PAN.

 

STRONA INTERNETOWA

https://polskidramat.pl/jacekkopcinski/

www.teatr-pismo.pl

 

NUMER ORCID

0000-0002-5347-9006

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach