Małgorzata Furgała, dr

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Małgorzata Furgała

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt
po. kierownika Katedry Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego
pełnomocnik Dziekana WNH do spraw praktyk studenckich
członek Rady Programowej Studium Pedagogizacji UKSW
czynny egzaminator matury języka polskiego

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Członek Zespołu Dydaktyków przy Komisji Edukacji KNoL  PAN
Członek  Zespołu Etyki Słowa RJP PAN

ADRES E-MAIL

furgam@wp.pl 

WYKSZTAŁCENIE

2009 - doktorat; nauki humanistyczne 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • Zagadnienia aksjologiczne, a szczególnie:  wartości i wartościowanie w języku i w tekście; człowiek a wartość; kształtowanie świadomości aksjologicznej młodzieży; wartości artystyczne i estetyczne; wartości istotne dla polskiej kultury.
 • Zagadnienia związane z edukacją: psychologia kształcenia; metody, strategie dydaktyczne i ich skuteczność; problemy szkolnej edukacji polonistycznej; świadomość językowa młodzieży szkolnej.
 • Estetyka Romana Ingardena.
 • Psychologia narracyjna: znaczenie opowieści w rozumieniu własnej historii, nowe podejście do autocharakterystyki jako formy szkolnej wypowiedzi.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2016

 • Recenzja wydawnicza artykułu naukowego Marka Pieniążka Pozwólmy tekstom działać dla czasopisma „Teatr” (luty 2016).
 • W opracowaniu: publikacja z serii Dyslalia w polskiej teorii i praktyce, tom III, pod red. A. Melon, M. Furgały, Integracja specjalności. XVI lecie istnienia PSLog przy WNH UKSW. Tom poświęcony Prof. dr hab. Bogdanowi Szczepankowskiemu, ss. 173.

2014

 • Recenzja wydawnicza i konsultacja merytoryczna: Aleksandra Budkowska, Kompendium wiedzy dla gimnazjalisty. Język polski, Warszawa 2014.
 • Małgorzata Furgała, Indywidualna praca z uczniem jako element praktyk nauczycielskich, w: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra, red. Krzysztof Biedrzycki, Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Renata Przybylska, współpraca redakcyjna Agnieszka Kania, Ewelina Strawa, t. 3, Kraków 2014, s. 259-266. "Edukacja nauczycielska polonisty", t. XX. 

2004

 • Małgorzata Furgała, Małgorzata Grzebień, Jak zdać maturę? Język polski. Poradnik dla uczniów i nauczycieli. Warszawa 2004, ss.160.

2002

 • Małgorzata Furgała, Grażyna Mackiewicz, Olga Noetzel, Co znaczą Itaki, czyli jak uczyć rozumienia tekstów kultury? Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza XXXVII/2002, s. 135-140.

1999

 • Recenzja programu nauczania języka polskiego w klasach I-III gimnazjum i podręczników gimnazjalnych serii Do Itaki autorstwa T. Garsztki, Z. Grabowskiej, G. Olszowskiej, Kraków 1999.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2016

 • Komunikat na konferencji Estetyka Romana Ingardena wobec praktyki interpretacyjnej, organizatorzy konferencji: prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska, dr Beata Garlej, UKSW  9 marca 2016. Tytuł komunikatu: Przeżycie estetyczne Ingardena a odbiór dzieła literackiego w szkole.
 • Referat na III Międzynarodowej E-Konferencji Naukowej z cyklu Pedagogika XXI wieku, Edukacja w zglobalizowanym świecie, 12 maja 2016. Tytuł referatu: Edukacja aksjologiczna w liceum jako ważny czynnik wychowawczy w epoce konsumpcjonizmu. 

2015

 • Referat wygłoszony na II Kongresie Dydaktyki Polonistycznej w Katowicach (listopad 2015): Sąsiedztwo uniwersytetu. O możliwościach wykorzystania potencjału intelektualnego wyższej uczelni w szkolnej edukacji.
 • Referat na konferencji ogólnopolskiej Interdyscyplinarność i wielowymiarowość nauk filologicznych. Piotrków Trybunalski 2015. Tytuł wystąpienia: Indywidualna praca studenta-praktykanta z uczniem szkoły podstawowej w zakresie kształcenia językowego;
 • II Międzynarodowa E-Konferencja Naukowa z cyklu Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania. Lifelong learning. Łódź, 10 grudnia 2015. Tytuł: Czynniki motywujące do podjęcia nauki w Podyplomowym Studium Logopedycznym UKSW.

INNE AKTYWNOŚCI

 • Organizacja konferencji ogólnopolskiej Edukacja polonistyczna wobec nurtu fantasy., UKSW, listopad 2014.

 • Autorstwo projektu studenckich praktyk pedagogicznych w szkole podstawowej realizowanych we współpracy z pedagogiem szkolnym mgr Marią Jarońską w środowisku Szkoły Podstawowej nr 275 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie: Indywidualna praca z uczniem – diagnoza, relacje, współpraca. Realizacja projektu w latach: 2009/2010, 2010/2011.  

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach